Степан Бандера (1 січня 1909 – 15 жовтня 1959)

Степан Бандера (1 січня 1909 – 15 жовтня 1959) : біобібліогр. покаж. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; уклад. Р.Д. Кивацька ; редактор Н.М. Рішаві ; рецензенти: В.І. Ільницький, М.В. Романюк ; відп. за випуск І.М. Розлуцький. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 152 с.

Степан Бандера (1 січня 1909 – 15 жовтня 1959) : біобібліогр. покаж. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; уклад. Р.Д. Кивацька ; редактор Н.М. Рішаві ; рецензенти: В.І. Ільницький, М.В. Романюк ; відп. за випуск І.М. Розлуцький. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 152 с.

Даний біобібліографічний покажчик присвячений відомому політичному діячеві, ідеологу українського націоналізму, членові ОУН та голові Поводу ОУН, Героєві України Степану Бандері. Навколо особи Степана Бандери існує багато міфів, тому ця постать в історії України є надзвичайно цікавою для вивчення та дослідження.
     
У посібнику представлено бібліографію творів Степана Бандери, а також дослідження, які висвітлюють життя і діяльність Провідника ОУН.
      Видання адресоване вченим-історикам, студентам, учителям, учням загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам. Покажчик стане у нагоді широкому загалу користувачів – шанувальникам спадщини Степана Бандери.