Чернець Мирон Васильович

Чернець Мирон Васильович : біобібліогр. покажчик [Текст] / упоряд. С. Ю. Фартушок ; бібліограф. ред. О. М. Грубяк ; відп. за вип. М. М. Дмитрів ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 35 с.

Біобібліографічний покажчик присвячений доктору технічних наук, професорові Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,

заслуженому діячеві науки і техніки України Миронові Васильовичу Чернецю. У покажчику подано основні дати життя і діяльності М.В.Чернеця та бібліографію наукових праць вченого.