Франкове Шевченкознавство

Франкове Шевченкознавство : до 160-річчя від дня народження Івана Франка [Текст] : бібліограф. покажчик / ДДПУ ім. І. Франка ; уклад.: С. Ю. Фартушок, Н. М. Рішаві, О. М. Грубяк ; відп. за вип. М. М. Дмитрів. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 82 с.

Видання адресоване літературознавцям, філологам, учителям-словесникам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам.

Покажчик стане в пригоді широкому загалові користувачів – шанувальникам спадщини Івана Франка і Тараса Шевченка.