Університет на батьківщині Івана Франка

Університет на батьківщині Івана Франка : до 75-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : бібліогр. покажчик / укладачі : Р. Д. Кивацька, С. Ю. Фартушок; відп. за випуск М. М. Дмитрів ; ДДПУ імені Івана Франка, Бібліотека. – вид. 2-е, доп., перероб. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – 194 с.

У бібліографічному покажчику зібрано бібліографію про Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. У 13 розділах, які містять 1218 позицій, представлено книги і статті, що висвітлюють історію, навчальну, наукову і виховну роботу та мистецьке життя університету.

Видання адресоване науковцям, педагогічним працівникам, студентам, усім, хто цікавиться історією університету.