Самійло Величко: літописець козацької слави

ПІСЕННЕ ДИВО УКРАЇНИ11 лютого 1670 року народився козацький літописець Самійло Величко – перший історик козаччини  У 2020 році виповнилося 350 років від дня народження автора найціннішого серед «козацьких літописів» – літопису Самійла

Величка. Його «Сказання про війну козацьку з поляками…» – монументальний твір, який охоплює історію козацької України впродовж 52 років. Бібліотека ДДПУ імені Івана Франка з нагоди цієї визначної дати пропонує Вашій увазі виставку однієї книги «Літопис Самійла Величка». Літопис Самійла Величка фахівці вважають найповнішим та найдостовірнішим з усіх козацьких хронік. Його називають автором першого викладу історії козацької держави. Цей виклад відзначається науковістю, використанням великої кількості українських, польських, німецьких джерел, документів Генеральної канцелярї, до яких свого часу автор мав доступ. До того ж Величко послугувався текстами козацьких літописів, архівними матеріалами, розвідками іноземних істориків, народними переказами. Найважливішими і найдостовірнішими документами авторові служив Діаріуш (Щоденник) козацького літописця Самійла Зорки, козацькі «кронички» (хроніки), записи особистого писаря Б.Хмельницького. Літопис Самійла Величка складається з чотирьох частин. У першій – «Сказание о войне козацкой з поляками через Зеновія Богдана Хмельницького…» – йдеться про події 1648 – 1659р.р. та певною мірою – про війну під проводом Якова Остряниці 1638р. Друга і третя частини – «Повествования летописная з малоросийских и иных отчасти поведениях собранная и зде описанная» – описує події 1660 – 1686 рр. та 1687 – 1700 рр. Тут міститься чимало власних Величкових описів та висновків на основі документів Генеральної канцелярії. Четверта частина складається з додатків (здебільшого документи XVIIст.)

Свій літопис Самійло Величко створив українською літературною мовою XVIII ст., з використанням народної мови. Повного тексту не збереглося: перший том дуже пошкоджений, втрачені прикінцеві сторінки. У літописі Самійла Величка відображена визвольна боротьба українського народу проти польської шляхти. Автор розкриває характер цієї боротьби, дає їй оцінку, тому його твір посідає чільне місце в давній українській літературі. Літопис Самійла Величка, центральною постаттю якого виступає Богдан Хмельницький, – велика історична повість, що вміщує ряд оповідань, в основу яких покладено історичний матеріал про героїчну боротьбу 1648 – 1654 pp. Літописець прославляє військове вміння козаків і їхнього генія, полководця Б. Хмельницького. Підкреслює силу українського народу і цим стверджує його перемогу над ворогами.

Науковці вважають літопис Величка одним із найдостовірніших праць в українській історіографії XVII – початку XVIIІ ст., найфундаментальнішим твором тогочасної історико-мемуарної літератури – поруч із Літописом Самовидця та Літописом Г.Грабянки. Вперше літопис був виданий Київською Археографічною комісією у 1848–1864р.р. під назвою «Летопись событий в юго-западной России в 17 в.». Твір Самійла Величка – цінне надбання, яке стало предметом вивчення українськими письменниками та істориками, джерелом роздумів над долею багатостраждального народу України, приводом для міркувань над розв’язанням вічної проблеми взаємин вождя і мас.