“Солоспіви у творчості композитора А. Кос-Анатольського”. До 110-річчя від дня народження композитора

Анатолій Кос-Анатольський народився 1 грудня 1909 року в м. Коломия. Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1931). Музики навчався у філії вищого музичного інституту ім. Миколи Лисенка у Станіславі (1922–27). Закінчив Львівську консерваторію ім. Кароля Шимановського.

У 1935–37 рр. – викладач музично-теоретичних предметів у Стрийській філії Вищого музичного інституту ім. Миколи Лисенка, з 1940 – Львівського музичного училища, з 1944 – Львівської музичної школи-десятирічки (тепер – Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. Соломії Крушельницької), з 1952 – Львівської консерваторії ім. Миколи Лисенка (тепер – Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка). Професор (1973), Лауреат Державної премії СРСР (1951), лауреат Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (1980), народний артист УРСР (1969). З 1952 – голова правління Львівської обласної організації Спілки композиторів УРСР.

Джерело: Муха А. Композитори України та української діаспори: Довідник. – Київ, 2004. – С. 150–151.

Твори А. Й. Кос-Анатольського :

Книги :

1.Кос-Анатольський А. Вибрані пісні / А. Кос-Анатольський. – Київ : Муз. Україна, 1975. – 24 с. – укр., рос. мовами.

2.Кос-Анатольський А. Вокальні твори / А. Кос-Анатольський. – Київ : Муз. Україна, 1979. – 80 с.

3.Кос-Анатольський А. Вокальні твори = Вокальные произведения / А. Й. Кос-Анатольський. – Київ : Муз. Україна, 1969. – 200 с. – укр., рос. мовами.

4.Кос-Анатольський А. Пісні та хори = Песни и хоры / А. Й. Кос- Анатольський. – Київ : Сов. композитор, 1962. – 32 с. – укр., рос. мовами.

5.Кос-Анатольський А. Танцювальні п’єси : для скрипки та фортепіано / А. Кос-Анатольський. – Тернопіль : Астон, 1999. – 24 с. – присв. 90- річчю від дня народж. А. Кос-Анатольського.

Статті :

6.Кос-Анатольський А. Гей браття-опришки / А. Кос-Анатольський ; комп. А. Кос-Анатольський, сл. М. Устияновича // Вокальні твори / А.Й.Кос-Анатольський. – Київ, 1969. – С. 40–43.

7.Кос-Анатольський А. Нехай живе весняний шал : [поезія] / А. Кос- Анатольський // Дзвін. – 2018. – № 6. – С. 5–21.

8.Кос-Анатольський А. Прекрасне розмаїття музики : [про здобутки львівських композиторів та митців-виконавців] / А. Кос-Анатольський // Жовтень. – 1971. – № 3. – С. 113–115.

Про життя та діяльність А. Й. Кос-Анатольського :

Книги :

9.Волинський Й. Анатолій Йосипович Кос-Анатольський : нарис про життя і творчість / Й. Волинський ; Й.Волинський. – Київ : Мистецтво, 1965. – 75 с.

10.Лемківські народні пісні в опрацюванні Анатолія Кос-Анатольського : навч.-метод. посіб. [для підгот. фах. першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 014.13 Серед. освіта (Муз. освіта)] / [упоряд.: П. В. Гушоватий, Ю. В. Добуш]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – 58 с.

11.Солоспіви Анатоля Кос-Анатольського з репертуару Лілії Коструби : [збірник] : для високого голосу з фортепіано / [упоряд. Л. Коструби, муз. ред. Я. Матюха ]. – Львів : Галицька вид. спілка, 2009. – 72 с. – 100-річчю від дня народження комп. присвяч.

12.Терещенко А. Анатолій Кос-Анатольський. Київ : Муз. Україна, 1986. –80 с.: іл. – (Творчі портр. Укр.. композиторів).

13.Фрайт О. Фортепіанна творчість Анатолія Кос-Анатольського в контексті здобутків національної музичної культури. – Дрогобич : Вимір, 2004. – 92 с. – (МОН України. ДДПУ ім. І. Франка.)

Статті :

14.Булат Т. Кос-Анатольський Анатолій Йосипович (справж. прізв. – Кос) (1.12.1909 – ) : [укр. композитор і педагог] / Т. П. Булат // Українська радянська енциклопедія. – Київ, 1980. – Т. 5 : Кантата – Кулики. – С. 432. – Бібліогр. в кінці ст. (2 назви).

15.Галайчак Т. Кос-Анатольський Анатолій Йосипович (справж. прізв. – Кос) (01.12.1909–30.11.1983) : [композитор, педагог, популяризатор укр. к-ри, громад. діяч, Нар. арт. УРСР (1969), проф. (1973)] / Т. Ю. Галайчак // Енциклопедія історії України / ред. рада : В. М. Литвин (гол.), В. М. Геєць, Л. В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2008. – Т.5 : Кон– Кю. – С. 204.

16.Галій М. Кос-Анатольський – з характером / М. Галій // За вільну Україну. – 2004. – 4 берез. – С. 12.

17.Гнатишин О. Пісенна творчість А. Кос-Анатольського в контексті музикознавчого джерелознавства / О. Гнатишин // Діалог культур :Україна у світовому контексті : художня освіта : зб. наук. праць / упоряд., відп. ред. С. О. Черепанова. – Львів, 2000. – Вип. 5. – С. 143– 157.

18.Гоян Я. Пісня – життя моє : [про композитора А. Й. Кос- Анатольського] / Я. Гоян // Жовтень. – 1977. – № 8. – С. 94–105.

19.Гоян Я. Карпатська рапсодія : [Анатоль Кос-Анатольський] / Я. П. Гоян // Присвята : есе. – Київ, 2001. – C. 405–433.

20.Гущак І. Анатолій Кос-Анатольський / І. Гущак // Плеяда заборонена, призабута. – Львів, 2002. – Кн. 3 : Покликані історією. – С. 127–137.

21.Данилець В. Гуцульська музична сецесія в фортепіанній творчості А. Кос-Анатольського / В. Данилець // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2018. – Вип. 20. Т. 2. – С. 29–33. – Бібліогр. в кінці ст.

22.Дурнєв І. “Ой, коли б я автор…” / І. Дурнєв // Жовтень. – 1966. – № 9. – С.150–153. – Рец. на кн.: Волинський Й. Анатолій Йосипович Кос- Анатольський. Нарис про життя і творчість. Київ : Мистецтво, 1965.

23.Кос-Анатольський Анатоль : [композитор] // Енциклопедія українознавства : словникова частина 3 / гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 1994. – Т. 3 : Зернове господарство–Крушельницький. – С. 1143– 1144.

24.Анатолій Осипович Кос-Анатольський : [композитор. 1909–1983. Некролог] // Жовтень. – 1984. – № 1 (471). – C. 136.

25.Кос-Анатольський Анатолій Йосипович (справж. – Кос) (1.12.1909 – 30.11.1983) : [укр. композитор] // Митці України : енцикл. довід. / упоряд.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1992. – С. 319–320. – Без підп.

26.Кос-Анатольський Анатолій Йосипович (справж. – Кос) (1.12.1909 – 30.11.1983) : [укр. композитор] // Мистецтво України : біографічний довідник / [упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський] ; за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1997. – С. 321.

27.Лабінський М. Кос-Анатольський Анатолій Йосипович (справж. прізв. –Кос) (1.12.1909–30.11.1983) : [композитор і педагог, лауреат Держ. премії України ім. Т. Шевченка 1980 року за зб. “Вокальні твори”] / М.Г. Лабінський // Шевченківські лауреати 1962 – 2001 : енциклопедичний довідник / авт. -упоряд. М. Г. Лабінський; вступ. сл. І. М. Дзюби. – Київ, 2001. – С. 262–263.

28.Лев М. Солоспіви у творчості композитора Анатолія Кос- Анатольського : до 100-річчя від дня народження / М. Лев // Молодь і ринок. – 2010. – № 1–2(60–61) : січень–лютий. – С. 76–78.

29.Лісецький С. Невідомий Анатолій Кос-Анатольський : [про творчість укр. композитора ] / С. Лісецький // Шлях перемоги. – 2013. – 17 квіт. (№ 15). – С. 7.

30.Мельник-Гнатишин О. Обробки народних пісень Анатолія Кос- Анатольського / О. Мельник-Гнатишин // Народна творчість та етнографія. – 1999. – № 5–6. – С. 94–100.

31.Молчко У. Солоспіви А. Кос-Анатольського на вірші сучасних поетів та їх роль у становленні майбутніх педагогів / У. Молчко // Етнос. Культура. Нація : збірник наукових праць за матер. V Всеукр. наук.- практ. конференції. – Дрогобич, 2006. – Вип. 5. – С. 110–120.

32.Молчко У. Вокальні твори Анатолія Кос-Анатольського на вірші Віктора Романюка / У. Молчко // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – Вип. 5. – С. 257–265.

33.Муха А. Кос-Анатольський (справж. – Кос) Анатолій Йосипович (01.12.1909–30.11.1983) : [композитор, педагог, піаніст, музикознавець, муз.-громад. діяч] / А. Муха // Композитори України та української діаспори : довідник. – Київ, 2004. – С. 150–151.

34.Муха А. Кос-Анатольський (Кос) Анатолій Йосипович : [композитор] / А.Муха, Н. Сидоренко // Спілка композиторів УРСР : довідник. – Київ, 1968. – С. 115–116.

35.Німилович О. Відродження творчості Нестора Нижанківського: крізь призму епістолярної спадщини Анатолія Кос-Анатольського і Романа Савицького-мол / О. Німилович // Молодь і ринок. – 2015. – № 12. – С. 104–107.

36.Орленко П. Співець Карпатського краю : [про укр. композитора Анатолія Кос-Анатольського] / П. Орленко // Історичний календар 2003 /упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – 2003. – Вип. 9. – С. 397–399.

37.Терещенко А. “Пісня – життя моє” : [про композитора А. П. Кос- Анатольського] / А. Терещенко // Жовтень. – 1985. – № 4 (486). – C. 83– 94.

38.Терещенко А. Кос-Анатольський Анатолій Йосипович (справж. – Кос) (01.12.1909–30.11.1983) : [композитор, педагог, піаніст, музикознавець, музично-громад. діяч] / А. К. Терещенко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14 : Кол–Кос. – С. 639.

39.Терещенко А. Музичне мистецтво / А. К. Терещенко, О. В. Шевчук // Історія української культури : у 5-ти т. / В.П.Агеєва, Л.І.Барабан, І.П.Бетко, О.О.Боньковська ; ред. кол. тому : М. Г. Жулинський (голов. ред.), М. П. Бондар, М. М. Сулима та ін. ; НАН України. – Київ, 2011. – Т.5 Кн. 2 : Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. – С. 323– 380. Згадується А. Й. Кос-Анатольський.

40.Фрайт О. Штрихи до творчого портрету Анатолія Кос-Анатольського / О.Фрайт // Календар класного керівника на 2009–2010 навчальний рік : пос. для вчителя / упоряд. Ю. Кишакевич. – Дрогобич, 2009. – С. 139– 141.

41.Шуневич Є. Внесок А. Кос-Анатольського у розвиток розважальної музики у Галичині / Є. Шуневич // Молодь і ринок. – 2010. – № 1–2(60– 61) : січень–лютий. – С. 79–82.

42.Щурик Б. Вокальна творчість: А. Кос-Анатольський / Б. Щурик // Молодь і ринок. – 2011. – № 3. – С. 106–108.

43.Kos-Anatolsky Anatol // Енциклопедія України / ed. by V. Kubijovyc. – Торонто ; Лондон, 1988. – Т. 2 : G – K. – C. 620. – Текст англ. м. – Без підп.

А. Кос-Анатольський та І. Франко

44.Кос-Анатольський А. Життя у мистецтві : [співак В. О. Кобржицький –виконавець ролі Миколи Задорожного в опері Ю. Мейтуса “Украдене щастя” за драмою І. Франка] / А. Кос-Анатольський // Жовтень. – 1976. –№ 4. – С. 140–141.

45.Кос-Анатольський А. “Ой ти, дівчино, з горіха зерня” / А. Кос- Анатольський ; комп. А. Кос-Анатольський, сл. І. Франка // Вокальні твори / А. Й. Кос-Анатольський. – Київ, 1969. – С. 44–46.

46.Лепша І. “Ой ти, дівчино, з горіха зерня” : [про пісню на сл. І. Франка із збірки “Зів’яле листя”] / І. Лепша, М. Чубук // Історичний календар 97 :наук.-поп. та літер. альманах / упоряд. : А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1996. – Вип. 3. – С. 187–188.

Підготувала: зав. інформ.-бібліогр. відділу Кивацька Р. Д.