Фелікс Ляхович: художник з Дрогобича

Фелікс  Ляхович  народився 14 листопада 1884 р. Про перші 30 років життя дрогобичанина сказати щось суттєве краєзнавці сьогодні не в змозі. Навчався в Академії мистецтв у Кракові; навчання перервав з фінансових причин. Надалі працював будівельним майстром, перед Першою світовою війною вступив до «Дружини Бартошової»,

в станиці якої займався художньою самодіяльністю, писав сценарії, оформлював сцени вистав.
З початком війни був мобілізований до австрійського війська, але вже в 1914 р. потрапив у російський полон, у якому перебував до 1920 р. і лише 1921 р. йому вдалося повернутися в рідне місто. На щастя, у неволі Ф.Ляхович мав змогу вдосконалювати свої художні вміння. Фелікс народився 14 листопада 1884 р. Про перші 30 років життя дрогобичан Про міжвоєнний період життя Фелікса Ляховича також інформації небагато. Фелікс народився 14 листопада 1884 р. Про перші 30 років життя дрогобичан Відомо, що він працював керівником будівельних справ на заводі «Галіція», одружився із Ельжбетою з дому Кльось, подружжя мало дочку Вєславу. Потім настав «золотий вересень» 1939 р. і Ф.Ляховичем одразу зацікавилося НКВД: існують підстави вважати, що він брав участь у польському антифашистському підпіллі. Відтак 24 квітня 1940 р. був заарештований, депортований до Києва, перебував в ув’язненні в Лук’янівській в’язниці. У травні 1940 р. Ляхович був засуджений у складі групи «дев’ятнадцяти» ( Фелікс народився 14 листопада 1884 р. Про перші 30 років життя дрогобичанінша назва — група Михальського), отримав п’ять років таборів і три роки позбавлення громадянських прав, проте після березня 1941 р., коли він відправив останнього листа рідним, його сліди загубилися. Фелікс народився 14 листопада 1884 р. Про перші 30 років життя дрогобичан .

Бібліографічний список літератури

Твори Фелікса Ляховича

 1. Ляхович Ф. План Дрогобича станом на 1663 р. (1939) : [репродукція картини] / Фелікс Ляхович // Садовий В. 250 кадрів старого Дрогобича : [альбом] / В.Садовий. – Дрогобич : [Коло], 2016. – С. 4.
 2. Ляхович Ф. Пожежа в місті [Дрогобич] (1932-1937 рр.) Російські козаки підпалюють площу Ринок після зайняття Дрогобича у 1914 році : [репродукція картини] / Фелікс Ляхович // Садовий В. 250 кадрів старого Дрогобича : [альбом] / В.Садовий. – Дрогобич : [Коло], 2016. – С. 175.
 3. Lachowicz, Feliks Wizerunki wlasne = Ляхович Ф. Особисті картини / F. Lachowicz // Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza : [album] / J.M.Pilecki, B.Dlugajczyk, P.Galik. – Krakow : Wyd-wo BOSZ, 2014. – С. 37-178. – Текст пол. м.

Про Фелікса Ляховича

 1. Галик В. Громадсько-політична та наукова діяльність І. Франка у Дрогобичі / Володимир Галик // Дрогобич у житті та творчій спадщині Івана Франка : альбом-путівник / В.М.Галик ; ДДПУ ім. І.Франка, Історичний ф-т. – Дрогобич : Трек-ЛТД, 2017. – С. 133-188 : іл. Фелікса Ляховича : Церква Воздвиження Чесного Хреста, Криваві вибори, Церква Святої Трійці, Робітники рафінерії “Нафта”, Дрогобицький шпихлір.
 2. Гольберг Л. Воскресіння майстра: Фелікс Ляхович / Леонід Гольберг // Галицька зоря. – 1991. – 13 вересня. – С. 1, 4.
 3. Здоровенко В. Бруно Шульц і Фелікс Ляхович: особливості мистецького “самоподвоєння” : [Дрогобич у творчості Бруно Шульца як письменника та в мистецькому ілюстрованому циклі “Історія міста Дрогобича” Фелікса Ляховича] / Віктор Здоровенко // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: матер. V Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Полоніст. наук.-інформ. центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка ; за ред. В. Меньок ; [пер. з пол. укр. мовою В. Романишин ; пер. з укр. пол. мовою В. Меньок ; пер. англ. з укр. мови та укр. з англ. мови О. Дзондза]. – Дрогобич : Коло, 2014. – С. 763-778.
 4. Кітовська-Лисяк М. Дрогобич, тобто світ : [про художників дрогоб. гімназії Франца Йосифа та Бруно Шульца] / М. Кітовська-Лисяк // Бруно Шульц і культура Пограниччя : матер. двох перших едицій Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / [наук. ред. В. Меньок] ; Польський ін-т у Києві, Полоністичний наук.-інф. центр ім. Ігоря Менька, ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич, 2007. – С. 94-97. – Бібліогр. в кінці ст. В статті згадано Фелікса Ляховича.
 5. Кріль М. Культура [Дрогобича в умовах монархії Габсбургів] / М. Кріль, Ю. Стецик, В. Тельвак // Нариси з історії Дрогобича : (від найдавніших часів до поч. ХХІ ст.) / наук. ред. Л. Тимошенко ; [літ. ред. Р. Пастух] ; ДДПУ ім. І. Франка ; Іст. фак-т ; НТШ [та ін.]. – Дрогобич, 2009. – С. 125-137. В статті згадано Фелікса Ляховича.
 6. Лазорак Б. “Трон міської галареї” та “мій містичний шлюб з мистецтвом”: забуті тексти Бруно Шульца про малярство дрогобицьких художників Фелікса Ляховича та Ефраїма Мавриція Лілієна / Б. Лазорак // Бруно Шульц: тексти і контексти : матер. V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / за ред. Віри Меньок ; [пер. укр. з пол. мови та пол. з укр. мови В. Меньок ; пер. англ. з пол. та укр. мов Ю. Стефанів ; Полоністичний наук.-інформ. центр ім. І. Менька ДДПУ імені Івана Франка]. – Дрогобич, 2016. – С. 521-566 : іл.
 7. Пастух Р. Над краєм знову синьо-жовтий стяг / Роман Пастух // Дрогобиччина – земля Івана Франка : зб. географ., істор., етнограф.-побут. матеріалів та мемуарів / упоряд. і ред. М. Шалата ; [ред. кол.: С. Гавриш, А. Гладилович та ін.] ; НТШ. – Дрогобич, 1997. – Т. 4. – С. 42-84. На С. 82 згадано Фелікса Ляховича.
 8. Пастух Р. Люди [Дрогобича] : [іст.-краєзн. поема] / Роман Пастух // Сказання про місто : іст.-краєзн. поема / Р.І.Пастух ; [іл. худ. П. Сидорчука]. – Дрогобич, 2008. – С. 52-74. В поемі згадано Фелікса Ляховича.
 9. Садовий В. Фелікс Ляхович (1884-194?) : [дрогоб. художник] / Володимир Садовий // 250 кадрів старого Дрогобича : [альбом] / В.Садовий. – Дрогобич, 2016. – С. 174-181 : іл.
 10. Садовий В. Ратуша [Дрогобича] / Володимир Садовий // 250 кадрів старого Дрогобича : [альбом] / В.Садовий. – Дрогобич, 2016. – С. 49-58.
 11. Садовий В. Дрогобич на роботах художників XIX – першої половини XX століття: Фелікс Ляхович (1884-194..?) / Володимир Садовий // 500 кадрів старого Дрогобича : (на основі німих свідків минулого – поштових листівок та світлин від початку ХХ ст.) : [альбом] / В.Садовий. – Дрогобич, 2019. – С. 181-186 : іл.
 12. Сеньків М. Освіта і культура [Дрогобича у міжвоєнний період] / М. Сеньків, Л. Тимошенко // Нариси з історії Дрогобича : (від найдавніших часів до поч. ХХІ ст.) / наук. ред. Л. Тимошенко ; [літ. ред. Р. Пастух] ; ДДПУ ім. І. Франка ; Іст. фак-т ; НТШ [та ін.]. – Дрогобич, 2009. – С. 169-178. В статті згадано Фелікса Ляховича.
 13. Сивохіп Г. Пам’ятні таблиці, присвячені історичним постатям [Дрогобича] / Г. Сивохіп, Ю. Кульчицький // Пам’ятники, пам’ятні таблиці та знаки Дрогобича : довідник / упоряд. Г. Сивохіп, Ю. Кульчицький. – Дрогобич, 2018. – С. 19-37. В статті згадано Фелікса Ляховича.
 14. Славетні дрогобичани: Юрій Дрогобич, Григорій Коссак, Зенон Коссак, Бруно Шульц, Іван Франко, Фелікс Ляхович // Галицька зоря. – 1991. – 21 вересня. – С. 3. – Без підп.
 15. Тимошенко Л. Дві нові книги про Дрогобич : огляд книг, виданих в Польщі, під назвою “Дрогобич Фелікса Ляховича” та книги Станіслава Ніцєї “Кресове тримісто: Трускавець – Дрогобич – Борислав” / Леонід Тимошенко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. / [ред. кол.: Л. Тимошенко (гол. ред.), Л. Винар, Л. Войтович та ін.] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського [та ін.]. – Дрогобич, 2009. – Вип. 13. – С. 385-393. – Бібліогр. в кінці ст.
 16. Тимошенко Л. Дрогобич Фелікса Ляховича (доля мистця в контексті взаємовпливів польської і українських культур) / Леонід Тимошенко // Fasciculi musei regionalis brzozoviensis. – Brzozow : Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozow, 2009. – № 4 : 2009. – С. 151-161.
 17. Шульц Б. Голоси преси : [аналіз робіт дрогобицького художника-аматора Фелікса Ляховича] / Бруно Шульц // Літературно-критичні нариси / Б. Шульц ; опрац. та передм. М. Кітовська-Лисяк ; пер. з пол. та післям. В. Меньок. – Київ, 2012. – С. 164.
 18. Шульц Б. Художники з Дрогобича: Лілієн та Ляхович = Artysci z Drohobycza, Lilien i Lachowicz / Бруно Шульц ; ред., приготув. до друку і нотки, вибір іл.: В. Меньок, Г. Юзефчук ; [пер. та ред. укр. текстів В. Меньок] ; Acta Schulziana № 1 ; Музей кімната Бруно Шульца Дрогобич. – Люблін : Дрогобич, 2015. – 64 с. : іл. – Текст укр., пол. м.
 19. Dlugajczyk, Beata Syberyjski szlak w obrazach = Длугайчик Б. Сибірський шлях в образах : (про Фелікса Ляховича) / B. Dlugajczyk // Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza : [album] / J.M.Pilecki, B.Dlugajczyk, P.Galik. – Krakow : Wyd-wo BOSZ, 2014. – С. 19-35. – Текст пол. м.
 20. Kitowska-Lysiak, M. Drohobycz, czyli swiat = Кітовська-Лисяк М. Дрогобич, тобто – світ : [про художників які навчалися в гімназії Франца Йосипа в тому числі і про Бруно Шульца] / M. Kitowska-Lysiak // Бруно Шульц і культура Пограниччя : матер. двох перших едицій Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / [наук. ред. В. Меньок] ; Польський ін-т у Києві, Полоністичний наук.-інф. центр ім. Ігоря Менька, ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич, 2007. – C. 82-94. – Текст пол. мовою. – Бібліогр. в кінці ст.
 21. Kitowska-Lysiak, M. Drohobych or the World = Кітовська-Лисяк М. Дрогобич, тобто – світ : [про дрогобицький художників які навч. гімназії Йосифа Франца, в тому числі Бруно Шульца] / M. Kitowska-Lysiak // Бруно Шульц і культура Пограниччя : матер. двох перших едицій Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / [наук. ред. В. Меньок] ; Польський ін-т у Києві, Полоністичний наук.-інф. центр ім. Ігоря Менька, ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич, 2007. – C. 98-100. – Текст анг. мовою.
 22. Lazorak, B. “Trzon galerii miejskiej” i “moj slub mistyczny ze sztuka” zapomniane teksty Brunona Schulza o malarstwie drohobyckich artystow, Feliksa Lachowicza i Efraima Mojzesza Liliena = Лазорак Б. “Трон міської галареї” та “мій містичний шлюб з мистецтвом”: забуті тексти Бруно Шульца про малярство дрогобицьких художників Фелікса Ляховича та Ефраїма Мавриція Лілієна / B. Lazorak // Бруно Шульц: тексти і контексти : матер. V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / за ред. Віри Меньок ; [пер. укр. з пол. мови та пол. з укр. мови В. Меньок ; пер. англ. з пол. та укр. мов Ю. Стефанів ; Полоністичний наук.-інформ. центр ім. І. Менька ДДПУ імені Івана Франка]. – Дрогобич : [Посвіт], 2016. – С. 567-569. – Текст пол. м.
 23. Lazorak, B. “The Backbone of the City Gallery” and “My Mystical Marriage with Art” Forgotten Texts by Bruno Schulz on the Paintings of Both Drohobych Artists Feliks Lachowicz and Ephraim Moses Lilien = Лазорак Б. “Трон міської галареї” та “мій містичний шлюб з мистецтвом”: забуті тексти Бруно Шульца про малярство дрогобицьких художників Фелікса Ляховича та Ефраїма Мавриція Лілієна / B. Lazorak // Бруно Шульц: тексти і контексти : матер. V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / за ред. Віри Меньок ; [пер. укр. з пол. мови та пол. з укр. мови В. Меньок ; пер. англ. з пол. та укр. мов Ю. Стефанів ; Полоністичний наук.-інформ. центр ім. І. Менька ДДПУ імені Івана Франка]. – Дрогобич : [Посвіт], 2016. – С. 570-572. – Текст англ. м.
 24. Pilecki, Jerzy M. Feliks Lachowicz – po dwakroc Sybirak = Пілескі Й. Фелікс Ляхович – після двох разів з Сибіру / J. M. Pilecki // Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza : [album] / J.M.Pilecki, B.Dlugajczyk, P.Galik. – Krakow : Wyd-wo BOSZ, 2014. – С. 5-18. – Текст пол. м.
 25. Pilecki, Jerzy M. Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza : [album] / J. M. Pilecki, B. Dlugajczyk, P. Galik. – 1-e wyd. – Krakow : Wyd-wo BOSZ, 2014. – 184 s.
 26. Zdorovenko, Viktor Bruno Schulz and Feliks Lachowicz: the Phenomenon of Artistic ‘Duplication’ = Здоровенко Віктор. Бруно Шульц і Фелікс Ляхович: особливості мистецького “самоподвоєння” : [Дрогобич у творчості Бруно Шульца як письменника та в мистецькому ілюстрованому циклі “Історія міста Дрогобича” Фелікса Ляховича] / V. Zdorovenko // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: матер. V Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Полоністичний наук.-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка ; за ред. В. Меньок ; [пер. з пол. укр. мовою В. Романишин ; пер. з укр. пол. мовою В. Меньок ; пер. англ. з укр. мови та укр. з англ. мови О. Дзондза]. – Дрогобич, 2014. – С. 781-782. – Текст англ. м.
 27. Zdorowenko, Wiktor Bruno Sculz i Feliks Lachowicz: fenomen “podwojenia” artystycznego = Здоровенко Віктор. Бруно Шульц і Фелікс Ляхович: особливості мистецького “самоподвоєння” : [Дрогобич у творчості Бруно Шульца як письменника і в мистецькому ілюстрованому циклі “Історія міста Дрогобича” Фелікса Ляховича] / W. Zdorowenko // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: матер. V Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Полоніс. наук.-інформ. центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка ; за ред. В. Меньок ; [пер. з пол. укр. мовою В. Романишин ; пер. з укр. пол. мовою В. Меньок ; пер. англ. з укр. мови та укр. з англ. мови О. Дзондза]. – Дрогобич, 2014. – С. 779-780. – Текст пол. м.