“Весни розспіваної князь”. До 110-річчя від дня народження Богдана-Ігоря Антонича.

Богдан-Ігор Антонич народився 5 жовтня 1909 року в селі Новиця Горлинського повіту на Лемківщині. Його батько греко- католицький; священик Василь Кіт, що змінив прізвище незадовго перед народженням єдиного сина. Дитячі роки Антонича припали на час Першої світової війни,

коли його батьки були змушені 1914 року переселитися до Відня, а 1919 року – на Пряшівщину, до Чехословаччини. Із середини 1920-х років жили в с. Бортятин (Львівська обл.).

Хлопець спочатку навчався вдома, а з 1920 року – у Сяноцькій гімназії, яку він закінчив 1928 року. Після закінчення гімназії Богдан-Ігор вступив на гуманітарний факультет Львівського університету за спеціальністю “Польська філологія” (1928–1933 рр.). Паралельно із загальними філологічними студіями і поетичною творчістю Антонич багато уваги приділяв оволодінню українською літературною мовою.

Уперше прилюдно з читанням власних творів Антонич виступив 20-річним юнаком 1929 року, як член товариства студентів-україністів, у “Живій літературній газеті”.

Після закінчення університету Б.-І. Антонич здобув ступінь магістра філософії. На державну службу Б.-І. Антонич не влаштовувався, а почав співпрацювати із львівськими українськими журналами, збірниками, виступав з поезіями і статтями на літературні та мистецькі теми.

Поет друкував свої твори у журналах різних політичних спрямувань (“Вогні”, “Дзвони”, “Вісник”, “Назустріч”, “Наша культура”, “Ми” тощо). Не бажаючи обмежувати свою поетичну творчість якоюсь певною ідеологією, Б.-І. Антонич з 1934 року припинив публікуватися у “Віснику”, що його редагував Д. Донцов, та релігійному часописі “Дзвони”, віддаючи перевагу позапартійному часописові “Назустріч”.

Якийсь час він редагував молодіжний часопис “Дажбог”.

Перша збірка поезій Б.-І. Антонича “Привітання життя” вийшла 1931 р., коли авторові було 22 роки. Згодом з’явилися ще дві”: “Три перстені” (1934 р.) та “Книга Лева” (1936 р.). Уже після смерті поета побачили світ “Зелена Євангелія” (1938 р.) та незакінчена збірка “Ротації” (1938 р.).

Б.-І. Антонич добре грав на скрипці, компонував музику, малював. У приватному житті він був малоговірким задумливим самітником, так і не встиг одружитися.

Помер Антонич 6 липня 1937 на двадцять восьмому році життя. Після перенесеного апендициту та наступного запалення легенів перевтомлене довгою і високою гарячкою серце не витримало. Похований у Львові.

Джерело: https://dovidka.biz.ua/bogdan-igor-antonich-biografiya-skorocheno/.

Твори Б.-І. Антонича :

Книги:

1.Антонич Б.-І. Велика гармонія : (модерністична поезія ХХ століття) : для ст. шк. віку / Б.-І. Антонич ; упоряд., передм., прим. Д. Павличка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Веселка, 2003. – 350 с.

2.Антонич Б.-І. Велика гармонія = The Grand Harmony / Б.-І. Антонич ; перекл., передм. від перекл. і прим. М. Найдана. – Львів : Літопис, 2007. – 118 с. – укр. та англ. м.

3.Антонич Б.-І. Зелена Євангелія : [поезія, драматургія, проза, статті] / Б.-І. Антонич ; упор., передм., прим. Дмитра Павличка. – Київ : Веселка, 2009. – 463 с.

4.Антонич Б.-І. Знак лева : поезія / Б.-І. Антонич ; пер., упорядк. і вст. ст. М. Ільницького. – Львів : Каменяр, 1998. – 253 с.

5.Антонич Б.-І. Знак Лева = Znak Lwa : поезії та їх переклад на польську мову / Б.-І. Антонич ; [упоряд. і вступ. ст. М. М. Ільницького]. – Львів : Каменяр, 1998. – 256 с.

6.Антонич Б.-І. На другому березі : [фрагменти з незакінченого роману] / Б.-І. Антонич ; [відп. за вип. А. Ю. Хорошевський]. – Харків : Фоліо, 2008. – 288 с.

7.Антонич Б.-І. Пісня про незнищенність матерії : поезії / Б. -. Антонич ; [упорядк., вступ. ст. і прим. Д. Павличка]. – Київ : Рад. письменник, 1967. – 451 с.

8.Антонич Б.-І. Поезії : поезії / Б.-І. Антонич ; [ред. кол. : В. В. Біленко та ін. ; вступ. сл. М. М. Ільницького ; упорядк. прим. і словник Д. В. Павличка]. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 456 с. – (Б-ка поета).

9.Антонич Б.-І. Росте хлоп’я, мов кущ калини : вірші : для ст. дошк. і мол. шк. віку / Б. -. Антонич ; упоряд. Д. Павличка; передм. І. Малковича ; худ. В. Ковальчук. – Київ : Веселка, 1990. – 32 с. : іл.

10.Антонич Б.-І. Твори / Б.-І. Антонич ; упоряд. Л. Головата. – Київ : Дніпро, 1998. – 590 с.

11.Антонич Б.-І. Три перстені. Зелена Євангелія : поезії / Б.-І. Антонич ; пер. з рос. З. Левицького. – Львів : Каменяр, 1994. – 271 с.

12.Антонич Б.-І. Три перстені : [поетична збірка] / Б.-І. Антонич ; [передм. М. Ільницький ; упорядк., підгот. текстів, наук. та літ. ред., пошук арх. матер. Д. Ільницький]. – Львів : Літопис, 2008. – 128 с.

13.Антонич Б.-І. Українська література. 10 клас : програм. тексти : ілюстрації : пояснення : завдання : тести / Б.-І. Антонич ; авт.-упоряд. І. Старовойт. – Київ : Всеувито, 2001. – 62 с. – (Усе для школи ; Вип. 8).

Статті :

14.Антонич Б.-І. Весільна ніч. Два серця. Схрещення : поезія / Б. Антонич // Дніпро. – 2016. – № 2. – С. 100.

15.Антонич Б.-І. Вишні ; Країна Благовіщення ; Шевченко : вірші / Б.-І. Антонич // Посвята : Літературно-мистецький збірник: альманах, присв. 190-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. – Львів, 2003. – С. 61–62.

16.Антонич Б.-І. Криза української літератури / Б.-І. Антонич // Життя і школа. – 1962. – Р. VIII.–Ч. 10–12 (68–70). – С. 43–47.

17.Антонич Б-І. Крути : [пісня] / Б.-І. Антонич, В. Пиндик ; сл. Б.-І. Антонича ; муз. В. Пиндика // Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій. – Київ, 2008. – С. 750.

18.Антонич Б.-І. Крутянська пісня / Б.-І. Антонич, Я. Ярославенко ; сл. Б.-І. Антонича ; муз. Я. Ярославенка // Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій. – Київ, 2008. – С. 746–747.

19.Антонич Б.-І. Крутянська пісня : [вірш, присвячений Героям Крут] / Б.-І. Антонич // Героїка трагедії Крут. – Київ, 2008. – С. 413.

20.Антонич Б.-І. На другому березі : [фрагменти з роману] ; Вірші ; Три мандоліни : [новела] / Б.-І. Антонич // Сучасність. – 1992. – № 9. – C. 5–82.

21.Антонич Б.-І. Національне мистецтво / Б. Антонич // Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 230–239 : фото.

22.Антонич Б.-І. Поезії / Б. Антонич // Дивовид. Антологія української поезії ХХ століття : [хрестоматія]. – Тернопіль, 2007. – С. 285–294.

Життєвий і творчий шлях Б.-І. Антонича :

Книги:

23.Весни розспіваної князь. Слово про Антонича : статті, есе, спогади, листи, поезії / упоряд. М. М. Ільницький, Р. М. Лубківський; передм. Л.М. Новиченка. – Львів : Каменяр, 1989. – 430 с.

24.Ільницький М. Формули осягання Антонича / М. Ільницький. – Львів : Піраміда, 2015. – 236 с. – (Приватна колекція).

25.Ільницький М. Антонич Богдан-Ігор : нариси життя і творчості / М. М. Ільницький. – К. : Радянський письменник, 1991. – 208 с. – (Час і доля).

26.Павличко Д. Перстень життя : літературний портрет Б.-І. Антонича / Д. В. Павличко. – Київ : Веселка, 2003. – 46 с. – (Урок літератури).

Статті :

27.Бернадська Н. Богдан-Ігор Антонич. Основні віхи життя і творчості. “Автобіографія”. “Привітання життя”. “Три перстені”. “Пісня про незнищенність матерії”. “Ротації” / Н. І. Бернадська // Українська літератур XXстоліття : навч. посіб. для старш. та вступ. до вищ. навч. закл. – Київ, 2002. – С. 40–46.

28.Богдан-Ігор Антонич // Українська література : імена і долі письменників : методичні поради : в 3-х частинах. – Київ, 2001. – С. 180–187.

29.Богдан-Ігор Антонич (1909–1937) // Усі українські письменники : біограф. нарис, літ.-худ. огляд, перелік основних творів, л-ра для додаткового користув, термінологічний словник. – Харків, 2005. – С. 10–14. – Бібліогр. в кінці ст.

30.Богдан-Ігор Антонич (1909–1937) // Київська старовина. – 2004. – № 5. – С. 167–175.

31.Бондаренко А. Словесні маски “дитини буття” в художньому мовомисленні Б.-І. Антонича / А. Бондаренко // Слово і час. – 2001. – № 12. – С. 43–48.

32.Буряк О. “У дно, у суть, у корінь речі…” Художньо-філософська  концепція людини в поезії Б.-І. Антонича / О. Буряк // Слово і час. – 2000. – № 11. – С. 44–47.

33.Василенко В. Слова в зеленій гамі : [про укр. поета Богдана-Ігоря Антонича] / В. Василенко // Історичний календар 2002. – 2002. – Вип. 8. – С. 326–334.

34.Витрикуш Г. Колова модель єдності світу в художній інтерпретації Б.І. Антонича і поетів-шістдесятників / Г. Витрикуш // Вітчизна. – 2006. – № 9–10. – С. 149–159.

35.Войціцька Г. Антонич у Бортятині / Г. Войціцька // Жовтень. – 1989. – № 10 (540). – С. 114–117.

36.Гаврилюк Ю. Воротар у брамі поезії : про Антонича і Лемківщину / Ю. Гаврилюк // Кур’єр Кривбасу. – 2011. – № 264–265. – С. 312–336.

37.Гажева І. Міфопоетична символіка дерев у ліриці Б.-І. Антонича / І. Гажева // Молодь і ринок. – 2013. – № 5. – С. 95–99.

38.Гайович Г. Акцент на художніх вартостях літературного твору. На матеріалі дослідження Івана Світличного лібрето Богдана-Ігоря  Антонича “Довбуш” / Г. Гайович // Дивослово. – 2005. – № 6. – С. 56–58.

39.Голик Р. Поезія чуда: семіотика незвичайного в українській літературі та культурі (середньовічні мотиви у творчості Б.-І.  Антонича) / Р. Голик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : ювілейний зб. на пошану чл.-кор. НАН України Миколи Ільницького. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 468–475.

40.Гончар В. Інший опришок : ”Довбуш” Богдана Ігоря Антонича / В. Гончар // Дзвін. – 2019. – № 3. – С. 196–202.

41.Горболіс Л. Суголосність художніх світів закоханих у життя українців : Порівняльний аспект творів Богдана-Ігоря Антонича і Марії Приймаченко / Л. Горболіс // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 56–59.

42.Гординський С. Богдан-Ігор Антонич. Його життя і творчість / С. Гординський // На переломі епох. – Львів, 2004. – С. 220–236.

43.Даниленко І. Молитва в ліриці Богдана-Ігоря Антонича / І. Даниленко // Слово і час. – 2008. – № 8. – С. 22–30.

44.Дмитрів І. Богдан-Ігор Антонич і Василь Стус: дотичності християнського мислення / І. Дмитрів // Молодь і ринок. – 2017. – № 10. – С. 50–54.

45.Дмитрів І. Григорій Сковорода і Богдан-Ігор Антонич: діалог крізь століття / І. Дмитрів // Молодь і ринок. – 2012. – № 11(94). – С. 60–64.

46.Дмитрів І. “Книга Лева” Богдана-Ігора Антонича у контексті філософії Григорія Сковороди / І. Дмитрів // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 123–131.

47.Дмитрів І. Мотив духовної боротьби у творчості Б.-І. Антонича / І. Дмитрів // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : зб. матер. IІ-ї Міжнарод. наук.-практ. конференції. – Баку ; Ужгород ; Дрогобич, 2017. – С. 458–460.

48.Дмитрів І. Образ світла у творчості Богдана Ігоря Антонича / І. Дмитрів // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 10. – С. 131–135.

49.Дмитрів І. Сакральний хронотоп у поетичній рецепції Богдана-Ігоря Антонича / І. Дмитрів // Українська література ХІХ – початку ХХІ століть у літературознавчих дискурсах : колективна монографія / за ред. П.В. Іванишина. – Дрогобич, 2018. – С. 200–214. – Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

50.Дмитрів І. Святий Франциск з Асижу і Богдан-Ігор Антонич: дотичність світоглядів / І. Дмитрів // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – Вип. 1. – С. 287–297. – Бібліогр. в кінці ст.

51.Дмитрів І. Символ дороги у збірці Богдана-Ігоря Антонича “Велика гармонія” /І. Дмитрів // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково- практичні рішення та підходи : зб. матер. ІІІ-ї  Міжнарод. наук.-практ. конференції. – Баку : Ужгород : Дрогобич, 2017. – С. 309–310. – Бібліогр. в кінці ст.

52.Дроздовський Д. Міфосвіт Антонича: вічне повернення / Д. Дроздовський // ЛітАкцент. Альманах : сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 383–387. – Рец. на кн.: Богдан-Ігор Антонич. Три перстені. – Львів, 2008.

53.Ільницький М. Гармонія серця і чола: релігійні мотиви у поезії М.Шашкевича та Б.-І. Антонича / М. Ільницький // Верховина : збірник наукових праць на пошану проф. Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич, 2003. – С. 105–110.

54.Ільницький Д. Дискусія про національне мистецтво у міжвоєнній Галичині: Богдан-Ігор Антонич і контекст / Д. Ільницький // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ– ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 307–318.

55.Ільницький Д. Іван Франко і Богдан-Ігор Антонич: проблема психології художньої творчості / Д. Ільницький // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 323–328. – Бібліогр. в кінці ст.

56.Ільницький М. “Концерт” Б. І. Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту / М. Ільницький // Слово і час. – 2008. – № 9. – С. 64–69.

57.Ільницький Д. Літературознавчі погляди Богдана-Ігоря Антонича / Д. Ільницький // Слово і час. – 2006. – № 12. – С. 35-43.

58.Ільницький М. Незнищенність поезії : [про творчість Богдана-Ігоря Антонича] / М. Ільницький // Вітчизна. – 1968. – № 6. – С. 5–44.

59.Ільницький М. Образ нічного неба: архетип місяця у поезії Б. І. Антонича, Ф. Г. Лорки та І. Калинця / М. Ільницький // Дивослово. – 2003. – № 10. – С. 2–5.

60.Ільницький М. Осягаючи феномен Антонича / М. Ільницький // Урок української. – 2001. – № 2. – С. 48–54.

61.Ільницький М. Пейзажі з вікна: віконна призма в поезії Б.-І. Антонича / М. Ільницький // Слово і час. – 2009. – № 10. – С. 14–21.

62.Ільницький М. Три формули мого осягнення Антонича / М. Ільницький // Знаки доби і грані таланту : [літературнозн. статті]. – Київ, 2014. – С. 198–237.

63.Калинець І. Знане і незнане про Антонича / І. Калинець // Дзвін. – 2010. – № 10.– С. 111–122.

64.Кирильчук О. Богдан-Ігор Антонич у радянському літературознавстві : рецептивні моделі Степана Трофимука та Дмитра Павличка / О. Кирильчук // Мандрівець. – 2006. – № 6. – С. 54–61.

65.Ключковська Я. Французькі паралелі Богдана-Ігоря Антонича / Я. Ключковська // Слово і час. – 1998. – № 7. – С. 43–46.

66.Костюк Г. Антонич Б. (1909–1937) / Г. Костюк // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3-х кн. – Київ, 1994. – Кн. 2. – С. 688–699.

67.Кудлик Ю. Богдан-Ігор Антонич у спогадах сучасників / М. Кудлик, Р.Савицький, Ю. Редько ; [публ. підгот. М. Ільницький] // Жовтень. – 1987. – № 8 (514). – С. 110–114.

68.Лебедівна Л. У пошуках… ідеальної єдності. Феномен Богдана-Ігора Антонича / Л. Лебедівна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 1. – С. 78–92.

69.Лисенко Т. Поетична збірка Богдана-Ігоря Антонича “Ротації” / Т. Лисенко // Визвольний шлях. – 2002. – Р. 55. – № 4 (649). – С. 90–97.

70.Лисенко Т. Сюрреалістична типологічна лінія Сальвадора Далі і Богдана-Ігора Антонича : синтеза поетичного й образотворчого мистецтв у сфері підсвідомого / Т. Лисенко // Визвольний шлях. – 2001. – Р. 54. – № 6 (639). – С. 85–96.

71.Майданій Т. Богдан-Ігор Антонич – поет великої гармонії / Т. С. Майданій // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 16–18. – С. 80–87. – Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

72.Манян Л. Аналіз творчості Богдана-Ігоря Антонича / Л. Манян // Українська мова та література. – 2014. – Листопад. – № 21. – С. 25–28.

73.Мафтин Н. На березі вічності: модель художнього світу Богдана-Ігоря Антонича / Н. Мафтин // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 51–56.

74.Мацинський І. Богдан Ігор Антонич (1909–1937) / І. Мацинський // Віднайдення Пряшівської Русі-України. – Ужгород, 2017. – С. 147–148.

75.Мороз І. Експериментаторство Богдана-Ігоря Антонича в жанрі сонета / І. Мороз // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 70–73.

76.Назарук В. Зв’язки Б.-І. Антонича та наукові й літературні контакти з поляками / В. Назарук // Етнос і культура : [часопис Прикарпатського нац. ун- ту ім. В. Стефаника : зб. наук.-теорет. статей. Гуманіт. науки]. – Івано- Франківськ, 2010. – № 6–7. – C. 47–54.

77.Науменко Н. Райдуга звуків і почуттів. Порівняльне дослідження звуко- кольорової образності поезії А. Рембо і Б.-І. Антонича / Н. Науменко // Дивослово. – 2005. – № 3. – С. 49–53.

78.Неборак В. Змістовий розгляд вірша Богдана-Ігоря Антонича “Країна Благовіщення” / В. Неборак // Педагогічна думка. – 2009. – № 3. – С. 45–48.

79.Неборак В. Упокоєння крилатих душ (Інтерпретаційна версія поезії Б.І. Антонича “Мертві авта” / В. Неборак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : ювілейний зб. на пошану чл.-кор. НАН України Миколи Ільницького. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 651–655.

80.Павличко Д. Незгасимий перстень життя : [про творчість поета Б.І. Антонича] / Д. Павличко // Велика гармонія : (модерністична поезія ХХ століття) : для ст. шк. віку / Б.-.І.Антонич ; упоряд., передм., прим. Д. Павличка. – Київ, 2003. – С. 5–40.

81.Павличко Д. Пісня про незнищенність матерії : [про поета Б. І. Антонича] / Д. Павличко // Над глибинами : літерат.-критич. статті і виступи. – Київ, 1983. – С. 98–148.

82.Поетичне осмислення гармонійної єдності людини й природи в поезії Богдана-Ігоря Антонича // 333 нових учнівських твори за новими програмами МО України : на допом. учням 5–11 кл., абітурієнтам : Укр. мова та літ-ра. Зарубіжна літ-ра. – Харків, 1999. – С. 232–234.

83.Пономаренко О. Астральна символіка в поезії Б.-І. Антонича : (децентралізоівані образи світил) / О. Пономаренко // Слово і час. – 2004. – № 5.– С. 30–37.

84.Пономаренко О. “Дивіться : це пожежа світу, буря первнів…” : межовий час у поезії Б.-І. Антонича. / О. Пономаренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7–8. – С. 105– 113.– Бібліогр. в кінці ст.

85.Пономаренко О. “Дібровою весілля їде” : троїсті музики світогляду в поезії Б.-І. Антонича / О. Пономаренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 94–104.

86.Пономаренко О. Жанрові ознаки дум та колядок у “Слові о полку Ігоревім” як джерельні образотворення третьої глави “Книги Лева” Б. І. Антонича / О. Пономаренко // Слово і час. – 2012. – № 9. – С. 36–46.

87.Пономаренко О. Мотиви колядок, щедрівок та веснянок у поезії Б.І. Антонича / О. Пономаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 7. – С. 46–55.

88.Пономаренко О. Образ сонця в поезії Б.-І. Антонича і Т. Шевченка : взаємоперетікання християнських і язичницьких мотивів / О. Пономаренко // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 2. – С. 51–56.

89.Привалова С. Символізм поезії Богдана-Ігоря Антонича / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 6. – С. 8–11.

90.Салига Т. Богдан-Ігор Антонич: сецесія і контекст… (семантика кольорів і музики поета) / Т. Салига // Слово і час. – 2010. – № 2. – С. 3–15.

91.Салига Т. “Терпка, як терен, і гірка, як полин” : Богдан-Ігор Антонич і Володимир Гаврилюк / Т. Салига // Екслібриси Евтерпи. – Львів, 2010. – С. 105–126.

92.Скрипник І. Концепт Книги в міфологічному хронотопі текстів Б. І. Антонича та Б. Шульца / І. Скрипник // Слово і час. – 2012. – № 10. – С. 12–24.

93.Скрипник І. Міф як форма втечі: Б. І. Антонич та Б. Шульц / І. І. Скрипник // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету ім. В. Гнатюка / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль, 2014. – Вип. 39. – С. 455–460. – (Літературознавство (39) 2014). – Бібліогр. в кінці ст.

94.Славутич Я. Від землепоклонства до християнства? : поезія Б. І. Антонича / Я. Славутич // Слово і час. – 1993. – № 8. – С. 15–19.

95.Сливинський О. Богдан-Ігор Антонич і польські поети-модерністи : літературний діалог у контексті епохи / О. Сливинський // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 74–83.

96.Соловей Е. Типологія української філософської лірики XX ст. Міфософська типологічна лінія [Б.-І. Антонич, В. Свідзинський] / Е. Соловей // Українська філософська лірика : [посібник]. – Київ, 1999. – С. 115–182.

97.Сохацька Є. Іван Огієнко про Богдана-Ігоря Антонича / Є. Сохацька // “Молюся за ввесь рідний край …” : Штрихи до життєпису Івана Огієнка та його культурологічої діяльності. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 96–110.

98.Старинська Г. Засоби творення художнього міфосвіту Б.-І. Антонича : нове прочитання поезії митця / Г. Й. Старинська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 25–26. – С. 57–65.

99.Сулій Н. Мотив прослави бога в поетичній творчості Б.-І. Антонича з використанням музичного інструментарію: теологічний контекст / Н. Сулій // Молодь і ринок. – 2012. – № 4(87). – С. 113-115.

100.Уздиган І. Співець хвали сонцеві, життю і людині : [Б.-І. Антонич] / І. Уздиган // Календар класного керівника на 2009-2010 навчальний рік : пос. для вчителя / упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич, 2009. – С. 98–102. – Бібліогр. в кінці ст.

101.Чайка М. Міфологічний аспект збірки Б.-І. Антонича “Зелена Євангелія” / М. Чайка // Сучасна філологічна наука в національному відродженні : матер. звіт. наук. конф. викладачів, аспірантів, студентів. присвяченої пам’яті професора Т. Комаринця. – Львів, 1994. – С. 92.

102.Шевчук В. Легенда Богдана-Ігоря Антонича / В. Шевчук // Дорога в тисячу років : роздуми, статті, есе. – Київ, 1990. – С. 372–377.

103.Simonek S. Gedichte von Bohdan-Ihor Antonyc in deutscher Ubersetzung : (ein chronologischer Abriss) / S. Simonek // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів : [збірник] : матеріали Міжнародного Форуму ” ІV Дні Австрії у Дрогобичі” (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.). – Дрогобич–Інсбрук, 2016. – Т. 4. – С. 101–107. – Текст нім. м.

Б.-І. Антонич в художній літературі, сценарії та уроки :

104.Байло В. Незгасимий перстень життя : урок за збіркою Богдана-Ігоря Антонича “Три перстені” / В. І. Байло // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 27. – С. 22–25. – Бібліогр. в кінці ст.

105.Біловус Н. “З усіх людей найбільше я щасливий…” : Тема: Єдність людини і природи у поезіях Б.-І. Антонича “Весна” і “Назустріч”, 5 клас / Н. Біловус // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 10. – С. 27–30.

106.Гордон О. Зі збірки “Вірші вічні” : Галицький поет ; Поетам “Руської трійці” ; Франко ; Антонич ; Квітка Цісик ; З любов’ю до Львова ; З циклу “Підзамче” : поезія / О. Гордон // Дзвін. – 2012. – № 10. – С. 19–26.

107.Зіневич Л. Урок-майстерня за творчістю Б.-І. Антонича / Л. Зіневич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 10. – С. 31–32.

108.Кінаш О. Поет, що слухав тишу : до 105-ї річниці з дня народження Б.-І. Антонича, літературна вітальня (сценарій заходу) / О. М. Кінаш // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 30. – С. 27–30. – Бібліогр. в кінці ст.

109.Кінаш О. У ліричному саду Богдана-Ігоря Антонича : сценарій літературної вітальні / О. М. Кінаш // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 31–32. – С. 48–52.

110.Кобиш Т. Поезія Богдана-Ігоря Антонича: ліричні мотиви й образи : урок української літератури / Т. Кобиш // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 2. – С. 13–19.

111.Медвідь Н. Традиції У. Уїтмена у творчості Б.-І. Антонича : методичні рекомендації до порівняльного (компаративного) аналізу творів / Н. Медвідь // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 40–43. – Бібліогр. в кінці ст.

112.Сеник О. Богдан-Ігор Антонич у контексті європейської літератури : урок засвоєння нових знань, 11 кл. / О. Ф. Сеник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 1–2. – С. 51–55.

113.Ткаченко Д. Б.-І. Антонич “Вишні”, “Різдво”, “Зелена Євангелія” : 11-й клас / Д. Ткаченко // Українська мова та література. – 2012. – № 18. – С. 37–39.

114.Щерба Т. “… Співаю, тож існую” : вивчаємо творчість Б. І. Антонича / Т. Щерба // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – №1. – С. 22–26.

Вшанування пам’яті Б.-І. Антонича : музеї

115.Ільницький Д. В Антонича на батьківщині : Про музей-садибу  Антоничві у Бортятині / Д. Ільницький // Дзвін. – 2014. – № 10. – С. 135–141.

Виконала: провід. бібліотекар Кивацька Р. Д.