Родина – клітина суспільства

8 липня День Родини в Україні

Родина – це спільнота, яка утворюється в подружжі внаслідок народження дітей. Яка родина, така держава, яка родина, таке й суспільство. Обов’язки батьків дбати про примноження членів родини. Народна мудрість вчить: «Перша дитина – для Бога, друга – для Церкви, третя – для народу, а четверта – для себе». Головний обов’язок батьків – виховувати дітей у послусі й пошані до старших.


Український педагог К. Ушинський повчав: «Родина – перша школа, а мати – перша вчителька». Родина як перша школа навчає дитину рідної мови, практикує релігійне життя, плекає християнські традиції, формує характер і виховує чесноти як богословські, так і громадські, зокрема: правдомовність, точність, щирість, патріотизм, чесність і милосердя. Родина формує добрі звички [Християнська етика. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2009. – С. 123-124].
Родина – це завжди і радість, і клопіт, вона окрилює і обмежує, але людина чує потребу в ній. Бо це – обов’язок, виконання якого покладене на людину Богом, духовне ядро родини зароджується в людині у процесі її власного духовного розвитку.
Українській родині завжди був властивий демократизм стосунків – як вияв певної природної доброти, що характеризувала натуру її членів. Ця риса української сім’ї простежується вже з кінця IV ст. у житті давніх предків слов’ян – антів (росів). Як і духовність, їх демократизм розвивався під впливом певних природних чинників – поміркованого клімату, спокійного краєвиду, багатої і врожайної землі тощо. Нашим предкам здавна була властива відсутність вродженої агресивності, яка була притаманна деяким нашим сусідам. Вони виявляли схильність до розуміння інших людей, сприймали світ серцем, вміли ставити себе на місце інших, виявляли гостинність до чужинців [Вишневський О.  Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. для студ. ВНЗ. – 2-ге вид., доопр. і доп. – Дрогобич : Коло, 2006. –С. 336, 343].

Доля української родини завжди тісно перепліталася з історичною долею України, яку народ любовно називає, як і діти матір у сім’ї, ненькою. Коли український народ мав свою державність, то й умови сім’ї були сприятливі, як наприклад, у середині XVII ст.
Протягом століть: щоб вижити, вистояти, треба було як зіницю ока берегти сім’ю. Дух непокори, вічне прагнення до волі, незалежності, виняткова працьовитість, витривалість, мужність, винахідливість, кришталева чесність, щирість, патріотизм, щедрість, привітність і кмітливість – генетичні властивості нашого народу, які плекалися протягом усієї його історії  в родинному колі. Тому заглиблення в історію української родини допомагає нам проникнути в національний характер нашого народу [Любар O. О.  Історія української школи і педагогіки : навч. посібник. – К. : Знання, 2006. – С. 42- 43].
Офіційно День Родини в Україні почали відзначати з 8 липня 2012 року. Символічно, що саме в цей день православні християни вшановують святих Петра і Февронію – покровителів сім’ї та шлюбу.

На світі білому єдине,
Як і Дніпрова течія,
Домашнє вогнище родинне,
Оселя наша і сім’я.
В щасливі і сумні години,
Куди б нам не стелився шлях,
Не згасне вогнище родинне,
В людських запалених серцях.
Д. Білоус

Список рекомендованої літератури

Українська родина : родинний і громадський побут / [упор., передм. Л. Орел ; ред. О. Веремійчук]. – К. : Вид. ім. О. Теліги, 2000. – 424 с. : ілюстр., фото. – Бібілогр. с. 378-379.

Шимін, Рома Родина для пам’ті поколінь / Р. Шимін. – Дрогобич : Видавець С. Сурма, 2008. – 130 с. : іл., фото.

Ковбас, Богдан Родинна педагогіка : навч. посібник. Т. 1. Основи родинних взаємовідносин / Б. Ковбас, В. Костів. – Івано- Франківськ : б. в, 2006. – 288 с.

Любар, Олександр Опанасович Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2006. – 448 с.

Вишневський, Омелян Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. для студ. ВНЗ / О. Вишневський ; [відп. ред. С. Сурма]. – 2-ге вид., доопр. і доп. – Дрогобич : Коло, 2006. – 608 с.

Стельмахович, Мирослав Українська родина : спецвипуск журналу “Корисні поради” / М. Стельмахович. – К. : [б.в.], 1995. – 32 с.

Християнська етика. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2009. – 160 с.

Вахрушева, О. “Родина, родина від батька й до сина…” : народознавчий урок з укр. літератури / О. Вахрушева // Наша Берегиня : всеукр. народознавчий квартальник / гол. ред. Я.Скуратівська. – 2013. – № 1. –           С. 38-40.

Джемула, Галина Родина є у кожного : сценарій родинного свята в дошк. закладі / Г. Джемула // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 5. – С. 58.

Зозуля, Тетяна Дружна родина – щаслива дитина : проект із дітьми ст. дошк. віку (з використанням творів В. О. Сухомлинського) / Т. Зозуля // Дитячий садок. – 2014. – № 10. – С, 4-14.

Ковтун, Л. Родина – людського духу святиня : урок розвитку мовлення в 11 класі / Л. Ковтун // Бібліотечка “Дивослова”. – 2012. – № 2. – С. 22-26.

Підготувала: бібліотекар Славич Н. О.