“Незрівняний соловейко рідної землі”.До 80-річчя від дня народження Романа Сов’яка

Сов’як Роман Петрович (9 червня 1938 – 11 грудня 2007)

Роман Сов`як народився у с. Лішня 9 червня 1938 року. Змалку був зачарований піснями рідного краю, особливо колядками та щедрівками. Радість раннього дитинства була потьмарена війною. Начувся плачів за убитими українськими повстанцями-героями.

Професійну освіту Роман Сов`як здобував у Дрогобичі (музичне училище, 1957 р.) і у Львові (консерваторія, 1962 р.). Викладав у Львівському музучилищі (1959–1962 рр.), відтак був викладачем Хмельницького музучилища (1962– 1964 рр.). Дрогобицька трудова біографія Романа Сов`яка почалася в 1965 році. Спочатку керував у Дрогобичі оркестром музично-драматичного театру. Від 1968 року працює в Дрогобицькому педагогічному інституті, викладач кафедри методики музичного виховання і хорового диригування, старший викладач (1982 р.), доцент (1991 р.), професор (2000 р.).

Як науковець, Роман Сов`як видав першу монографію про життя і творчість композитора Остапа Нижанківського, що з`явилася у 1994 р.

Як композитор, залишив у спадщину чотири збірники оригінальних композицій та майстерних обробок народних пісень: “Ти воскресла, моя Україно!” (1992 р.), “Калинова Галичина” (1997 р.)”, “Зродились ми великої години” (2003 р.) і “Святися, Україно вільна!” (2006 р.)

Композиторський талант Р.Сов`яка високо оцінений музикознавцями. Як і диригентський. За його рукою так легко, так надхненно співалося,- це визнає кожний хорист керованої ним славної хорової капели “Бескид”.

11 грудня 2007 року Роман Сов`як відійшов у вічність. Поховали Романа Сов`яка у рідній Лішні.

Джерело: Б. Пристай “150 славних українців Дрогобиччини”.

Твори Романа Сов’яка :

1.Сов’як Р. До питання традицій “Веснівки” В. Матюка в західноукраїнському солоспіві кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Р. Сов’як // Шашкевичіана : зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; НАН України; ДДПУ ім. І. Франка; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Львів ; Вінніпег, 2000. – Вип. 3–4 : “Руська трійця” і Прикарпаття . “Руська трійця” і культура слов’янського світу. – С. 715–716.

2.Сов’як Р. Зродились ми великої години : зб. пісень для чоловічого хору /

Р. Сов’як ; вст. сл. О. Яцків. – Дрогобич : Коло, 2003. – 96 с. : нот.

3.Сов’як Р. Іван Франко в житті і творчості Остапа Нижанківського / Р. Сов’як // Літопис Бойківщини. – ЗСА-Канада-Україна : Бойківщина, 2006.

– Ч. 2/71(82). – С. 69–75. – Бібліогр. в кінці ст.

4.Сов’як Р. Калинова Галичина : солоспіви / Р. Сов’як ; упор. М. Логойда ;

Львів. ВДМІ ім. М. Лисенка ; ДДПУ ім. І. Франка. – Львів : Спів Митуси,

1997. – 60 с.

5.Сов’як Р. Михайло Вербицький / Р. Сов’як // Галицька зоря. – 1990. – 24 листоп. (№ 14). – С. 2.

6.Сов’як Р. Музично-естетичне виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Р. П. Сов’як // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : тези

доповідей наук.-метод. конференції, присвяч. 70-річчю з Дня народження В. О. Сухомлинського (30 жовтня – 1 жовтня 1988 р.). – Дрогобич, 1988. – С. 31–32.

7. Сов’як Р. Остап Нижанківський : нарис про життя і творчість / Р. П. Сов’як ; [гол. ред. В. П. Іванишин]. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 88 с. : іл.

8.Сов’як Р. Остап Нижанківський та його музично-педагогічна спадщина : (на допомогу вчителеві музики) / Р. Сов’як. – Дрогобич : НВЦ Каменяр ДДПУ, 2005. – 198 с. : іл.

9.Сов’як Р. Поет-пісняр Франкової когорти : до 70-річчя Михайла Шалати /

Р. Сов’як // Наша доля : пісні на слова Михайла Шалати / упоряд. : П. Гушоватий, Р. Сов’як ; авт. вст. ст. та муз. ред. Р. Сов’як. – Дрогобич, 2007. – С. 3–12.

10.Сов’як Р. Святися, Україно вільна! : збірник пісень для чоловічого хору / Р. Сов’як ; [літ. ред. та авт. передм. М. Шалата, муз. ред. І. Фрайт] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2006. – 76 с. : нот.

11.Сов’як Р. Соната для фортепіано ля-мінор : навч. посіб. з дисципл. “Основний музичний інструм. (фортепіано)” / Р. П. Сов’як ; [ред.-упоряд., вст. сл. Л. Філоненко]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 24 с. – Світлій пам’яті автора з нагоди 75-річчя від дня народження.

12.Сов’як Р. Ти воскресла, моя Україно : авторські композиції та обробки укр. народ. пісень для чоловічого хору / Р. П. Сов’як. – Дрогобич : б. в., 1992. – 71 с. : іл.

13.Сов’як Р. Три хори на слова Івана Франка : [збірник] / Р. Сов’як ; [авт. передм. Л. Філоненко ; муз. ред. І. Фрайт] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2006. – 40 с.

14.Сов’як Р. Фольклористична діяльність Остапа Нижанківського / Р. Сов’як

//Літопис Бойківщини / [ред. кол. : Н. Гринаш, М. Зимомря, М. Ільницький та ін. ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА–Канада– Україна, 2004. – Ч. 2/67 (78). – С. 80–85.

15.Врублевський В. З Бандерою у вічність : [пісня] / В. Врублевський, Р. Сов’як ; сл. Володимира Врублевського ; муз. Романа Сов’яка //

Зродились ми великої години : зб. пісень для чоловічого хору / Р. Сов’як ; вст. сл. О. Яцків. – Дрогобич, 2003. – С. 61–64.

16.“Ой нема то, як в “Бескиді…” : до 45-річчя Народного чол. хору “Бескид” / [упоряд. П. Гушоватий, Я. Кулешко, Р. Сов’як, М. Шалата ; відп. ред. М. Шалата ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Сурма, 2008. – 272 с. : 24 с. іл. : ноти.

17.Прокопець М. Орлиний цвіт : [пісня, присвячена С. Бандері] / М. Прокопець, Р. Сов’як ; сл. Марії Прокопець ; муз. Романа Сов’яка // Зродились ми великої години : зб. пісень для чоловічого хору / Р. Сов’як ; вст. сл. О. Яцків. – Дрогобич, 2003. – С. 42–46.

18.Хоросницька М. Пам’ятникові Степану Бандері : [пісня] / М. Хоросницька, Р. Сов’як ; сл. Марії Хоросницької, муз. Романа Сов’яка // Зродились ми великої години : зб. пісень для чоловічого хору / Р. Сов’як ; вст. сл. О. Яцків. – Дрогобич, 2003. – С. 51–54.

19.Ядлось С. Пісня про Степана Бандеру : Величальна Герою / С. Ядлось, Р. Сов’як ; сл. Степана Ядлося ; муз. Романа Сов’яка // Зродились ми великої години : зб. пісень для чоловічого хору / Р. Сов’як ; вст. сл. О. Яцків. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 30–36.

Про життя та діяльність Романа Сов’яка :

20.Белей М. Спогади – квітами… у вінок вічної пам’яті : [40-й день відходу душі у Вічність Романа Сов’яка] // Галицька зоря. – 2008. – 21 січ. – С. 4.

21.Волох О. Вокально-хорова творчість Романа Сов’яка / О. Волох // Молодь і ринок. – 2017. – № 5. – С. 139–143.

22.Гаврилець А. Вокально-хорова творчість Романа Сов’яка як чинник музично-естетичного виховання молоді : дипл. роб. / А. М. Гаврилець ; наук. кер. Німилович Олександра Миколаївна. – Дрогобич : б. в., 2014. – 69 с. + CD диск.

23.Гушоватий П. Професорсько-викладацький склад кафедри : [кафедри методики музичного виховання і диригування ДДПУ ім. І. Франка] /

П.Гушоватий, З. Гнатів // Мистецтво. Творчість. Виховання. Відданість професії : сторінками історії кафедри методики музичного виховання і

диригування ДДПУ ім. І. Франка : монографія. – Дрогобич, 2012. – С. 10– 38.

Згадується Роман Сов’як.

24.Марків Р. Роман Сов’як – педагог, композитор, музично-громадський діяч : дипл. роб. / Р. Г. Марків ; наук. кер. Гушоватий Петро Васильович. – Дрогобич : б. в., 2014. – 52 с. + CD диск.

25.Молчко У. Пісні галицьких композиторів на вірші Михайла Шалати як виховний засіб формування світогляду майбутніх педагогічних фахівців /

У.Молчко, С. Стефанишин // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів : матер. Міжнар. наук.- практ. конференції, присв. 30-річчю пед. ф-ту 29–31 жовтня 2009р. – Дрогобич, 2009. – С. 380–384.

Згадується Роман Сов’як.

26.Пастух Р. Анфас і профіль Петра Сов’яка / Р. Пастух // Галицька зоря. – 2012. – № 151–152. – С. 6.

27.Пастух Р. Не було йому й сімдесяти… : про Романа Сов’яка –

музикознавця, професора музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, композитора, хорового диригента, члена Національної Спілки композиторів України / Роман Пастух // Галицька зоря. – 2009. – 12 черв. – С. 5.

28.Садоха М. Дев’ять десятків літ з піснею : (до 70-річчя соліста хору “Бескид” Остапа Гуля) / М. Садоха, Я. Кулешко, С. Яким // Галицька зоря. – 2018. – 1 листоп. (№ 44). – С. 7.

Згадується Роман Сов’як.

29.Сов’як Роман (1938–2007) (некролог) // Галицька зоря. – 2007. – 17 груд. – С. 2.

30.Роман Сов’як (09.06.1938–11.12.2007) – відомий композитор, диригент, науковець : уродж. с. Лішня Дрогоб. р-ну / упоряд. Богдан Пристай // 150 славних українців Дрогобиччини / Б. Пристай. – Дрогобич, 2012. – С. 176– 178.

31.Шалата М. Пісні, що за волю в борні / М. Шалата // Ой нема то, як в “Бескиді”… : до 45-річчя Народного чол. хору “Бескид” / [упоряд. П. Гушоватий, Я. Кулешко та ін. ; відп. ред. М. Шалата] ; Дрогоб. міська рада ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2008. – С. 116–120.

Згадується Роман Сов’як.

Підготувала: провід. бібліотекар Кивацька Розалія.