Життя в слові. До 75 років від дня народження Василя Іванишина

Василь Іванишин, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету. Націологія завдячує В. Іванишину випрацюванням національно-екзистенційної методології гуманітарних досліджень. Однією з найбільших його заслуг є створення “Тризуба” імені Степана Бандери

дієвої всеукраїнської націоналістичної організації з орденським типом мислення і чину, яка в умовах повної ідейної дезорієнтації суспільства взялася за продовження незавершеної справи української нації – довершення української національної революції для здобуття Української Соборної Самостійної Держави.

Літератор, політолог, автор праць, як “Українська Церква і процес національного відродження” (1990), “Мова і нація” у співавторстві з Я. Радевичем-Винницьким (1990, 1991, 1992, 1994, 2004), “Нація. Державність. Націоналізм” (1992), “Українська ідея і перспективи націоналістичного руху” (2000), “Непрочитаний Шевченко” (2001), “Вибір нації-2002” (2002), “На розпутті велелюднім” (2003), “Жерці імпрези” (2003), цілої низки статей національно-суспільної тематики – відповідей на гостро актуальні ідеологічні, політичні та державотворчі проблеми нашого часу.

Твори Василя Іванишина :

Книги :

1.Іванишин В. Мова і нація : тези про місце і роль мови в нац. відродженні України / В. П. Іванишин, Я. К. Радевич-Винницький ; [за заг. ред. Я. Радевича-Винницького ; відп. за вип. І. Бабик]. – 4-те вид., допов. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 225 с.

2.Іванишин В. Мова і нація : тези про місце і роль мови в національному відродженні України / В. П. Іванишин, Я. К. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1990. – 144 с.

3.Іванишин В. Мова і нація : Тези про місце і роль мови в національному відродженні України / В. П. Іванишин, Я. К. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1993. – 144 с.

4.Іванишин В. Мова і нація : тези про місце і роль мови в нац. відродженні України / В. П. Іванишин, Я. К. Радевич-Винницький ; [худож. М. Роман]. – 3-є вид., допов. – Дрогобич : Відродження, 1992. – 144 с.

5.Іванишин В. Мова і нація : тези про місце і роль мови в нац. відродженні України / В. П. Іванишин, Я. К. Радевич-Винницький ; [худож. А. Б. Вілюра ; відп. за вип. П. Й. Бобик]. – 2-ге вид., допов. – Дрогобич : Відродження, 1991. –88 с.

6.Іванишин В. Нариси з теорії літератури : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / В. П. Іванишин ; [упор. тексту П. В. Іванишина]. – К. : Академія, 2010. – 256 с.

7.Іванишин В. “На розпутті велелюднім”. Вибори – 2004 : кого, що і для чого виберемо? / В. Іванишин ; [упор. Є. Філь]. – Дрогобич ; Тернопіль : [б. в.], 2003. – 192 с.

8.Іванишин В. Нація. Державність. Націоналізм / В. П. Іванишин ; [вст. ст. П. Бобик]. – 2-ге вид. – Дрогобич : Відродження, 1992. – 180 с.

9.Іванишин В. Пізнання літературного твору : метод. посіб. для студ. і вчителів / В. П. Іванишин, П. В. Іванишин. – Дрогобич : Відродження, 2003. – 80 с.

10.Іванишин В. Українська ідея : вибр. твори / В. П. Іванишин ; [за ред. П. В. Іванишина] ; ГО “Правий сектор”, ВО “Тризуб” ім. С. Бандери, наук.- ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 928 с.

11.Іванишин В. Українська ідея і перспективи націоналістичного руху / В. П. Іванишин ; [упоряд. і авт. передм. Є.Філь]. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 152 с. – (Бібліотечка націоналіста).

12.Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження / В. П. Іванишин ; [відп. за вип. Г. П. Соколовська] ; Львів. обл. ін-т удосконалення вчителів. – 2-е вид. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 96 с.

Статті :

13.Іванишин В. Бандера – назавжди з нами : [відкриття у Дрогобичі пам’ятника Провідникові ОУН Степанові Бандері] / В. Іванишин // Державність нації : зб. праць / В.Іванишин ; [за ред. Петра Іванишина]. – Тернопіль, 2009. – Т. 2.  – С. 4–6.

14.Іванишин В. Майдан-2 чи плацдарм української свободи? : [вказуються причини і позиція “Тризуба”, чому має відбутися Майдан-2] / В. Іванишин // Українська ідея : вибр. твори / В.П.Іванишин ; [за ред. П. В. Іванишина] ; ГО “Правий сектор”, ВО “Тризуб” ім. С. Бандери, наук.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – С. 573–595.

15.Іванишин В. Феномен “Руської Трійці” в оцінці літературознавства УРСР 20-х – початку 30-х років / В. Іванишин // Шашкевичіана : зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; НАН України; ДДПУ ім. І. Франка; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника; [ ред. кол.: Я. Ісаєвич, М. Ільницький, Ф. Стеблій, М. Шалата та ін. ]. – Львів ; Вінніпег, 2000. – Вип. 3-4 : “Руська трійця” і Прикарпаття . “Руська трійця” і культура слов’янського світу. – С. 717–718.

16.Іванишин В. Феномен “Руської Трійці” в оцінці літературознавства УРСР 20-х початку 30-х років / В. Іванишин // Шашкевичіана : зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; НАН України; ДДПУ ім. І. Франка; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника; [ ред. кол.: Я. Ісаєвич, М. Ільницький, Ф. Стеблій, М. Шалата та інш. ]. – Львів ; Вінніпег, 2000. – Вип. 3-4 : “Руська трійця” і Прикарпаття . “Руська трійця” і культура слов’янського світу. – С. 717–718.

17.Іванишин В. Тезаурус до курсу “Теорія літератури” / В. П. Іванишин ; [відп. ред. П. В. Іванишин]. – 2-ге вид., випр. – Дрогобич, 2007. – 112 с. – С. 102– 108.

18.Іванишин В. Світогляд нації / В. Іванишин // Визвольний шлях. – К. : Українська Видавнича Спілка ім. Ю. Липи, 2008. – Кн. 1-3 : Січ.-бер, 2008. Річник 61. – С. 55–62.

19.Іванишин В. Теорія літератури : курс лекцій : [навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ] / В. П. Іванишин ; [ред.- упоряд. П. Іванишин] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2010. – 472 с. – С. 463-471.

Про Василя Іванишина

20.Іванишин П. Василь Іванишин (23.03.1944 – 8.05.2007) – відомий політичний діяч, ідеолог українського націоналізму, учений-філолог, публіцист / П. Іванишин // 150 славних українців Дрогобиччини / Б. Пристай. – Дрогобич, 2012. – С. 65–67.

21.Іванишин П. Печать духу : національно-екзистенціальна Франкіана : [зб. франкозн. статей] / П. В. Іванишин ; [вступ. сл. О. Баган ; ред.-упор. В. П. Іванишин ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – Дрогобич : Відродження, 2006. – 96 с.

22.Іванишин П. Міжнародне визнання ідей Василя Іванишина / П. Іванишин // Галицька зоря. – 2012. – № 37. – С. 1–2.

23.Іванишин П. Розвиток національно-екзистенціальної методології : роль Василя Іванишина / П. Іванишин // Вісниківство : літературна традиція та ідеї : збірник наукових праць, присв. пам’яті В. Іванишина / [ред. кол. :  Л.Кравченко , О. Баган, П. Іванишин та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, Каф. світ. л-ри. – Дрогобич : Коло, 2009. – С. 164–172.

24.Ільницький В. Цікаво про націоналізм / В. Ільницький // Галицька зоря. – 2015. – 11 верес. – С. 5.

25.Ковба Ж. “Просвіта” – світло, знання, добро і воля українського народу : до 125-річчя з дня заснування / Ж. М. Ковба ; [гол. ред. В. Іванишин]. – Дрогобич : Відродження, 1993. – 128 с.

26.Луцик Д. Літопис педагогічної думки в Україні / Д. В. Луцик, Т.О. Логвиненко ; [гол. ред. В. Іванишин ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький].– Дрогобич : Відродження, 1999. – 160 с.

27.Сенета М. До джерел національної ідентичності : Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніавльному літературознавстві: Монографія. – Дрогобич: Просвіт, 2015. – 208 с. / М. Сенета // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 117-119.

28.Фиштик Й. Вітаюся зі світом : поезії / Й. Фиштик ; ред. В. П. Іванишин, худож. М. І. Роман. – Дрогобич : Відродження, 1992. – 156 с.

29.Червак Б. Місце в історії треба заслужити. [Василь Петрович Іванишин] / Б. Червак // Галицька зоря. – 2015. – 30 січ.. – С. 5.

30.Швед І. “Національна ідея” Василя Іванишина знову на щиті / І. Швед // Франковий край. – 2015. – 4 квіт. – С. 4.

Підготувала: завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Рішаві Н. М.