Іван Франко. “Украдене щастя”

Вперше надруковано в журналі “Зоря”, 1894, № 9, с. 202–207; № 10,с. 225–227; № 11, с. 250–252; № 12, с. 276–280. Того ж року п’єса вийшла окремим виданням у Львові. За життя Івана Франка було здійснено й 3-тє видання (Київ, 1909), але даних про участь у ньому автора немає.

Драму написано на конкурс, що був оголошений 18 березня 1891 р. і мав тривати до кінця вересня того ж року. Автор подав п’єсу вчасно, але термін конкурсу жюрі продовжило. Всупереч запеклій протидії урядової та “народовської” реакції, після довгих митарств і переробок на вимогу конкурсної комісії в січні 1893 р. драма була відзначена другою премією і рекомендована для постановки. У статті “Д-р Іван Франко” (“Зоря”, 1896, № 1, с. 19) Осип Маковей згадує, що спочатку драма мала назву “Жандарм”. Цензура не дозволила “виставляти на позорище такої важної в суспільності людини, як жандарм”, і драма пішла на сцені після того, як автор замінив жандарма поштарем. Жандарм з’являється лише в останній дії, щоб арештувати Миколу. В зміненій для цензури редакції драма не публікувалася. Вперше “Украдене щастя” було виставлене на сцені театру “Руської бесіди” у Львові 16 листопада 1893 р. Відтоді драма зайняла почесне місце в репертуарі українських театрів. Так, у 1904 р. трупа братів Тобілевичів поставила “Украдене щастя” в Києві.

У праці “Жіноча неволя в руських піснях народних” (Львів, 1883, с. 44– 50) І. Франко опублікував “пісню про шандаря”, в котрій показана женщина безспірно сильна характером і силою “чуття” і докладно проаналізував її. Згодом у журналі “Житє і слово” (1895, т. IV, кн. 4, с. 91–95) під рубрикою “Із уст народу” Франко надрукував три варіанти “Пісні про шандаря”, записані різними особами в селах Галичини. В примітках він зазначив, що варіант цієї пісні, записаний 1878 р. Михайлиною Рошкевич у селі Лолин Стрийського повіту від селянки Явдохи Чигур, послужив йому темою для драми “Украдене щастя”.

1

“Украдене щастя” – український художній фільм режисера Юрія Ткаченко знятий за п’єсою Івана Франка “Украдене щастя” у 1984 році на студії “Укртелефільм”. Консультантом фільму була О. Куца-Ковалишин – українська килимарниця.

1898 року Й. Розвода переклав “Украдене щастя”, словацькою, словенською, хорватською, серболужицькою, вірменською, угорською, румунською.

У 1956 році Ю. Бояр переклав польською мовою п’єсу “Украдене щастя”, яку надрукував у збірнику “Праця свєтліцова”.

В 1993 році – Іван Бабич переклав “Украдене щастя” французькою мовою.

Бібліографічний список літератури

Окремі видання драми

1. Украдене щастя / І. Я. Франко. – Харків : Фоліо, 2005. – 415 с. – (Укр. класика).

2. Украдене щастя / І. Я. Франко ; упоряд., вступ. ст., комент. та пояснення слів Б. Тихолоза. – Харків : Фоліо, 2013. – 155 с. – (Шкільна б-ка. укр. та світ. літ.).

“Украдене щастя” в збірниках і періодиці

3. Украдене щастя / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко. –
Київ, 1979. – Т. 24 : Драматичні твори. – С. 7–64.

4. Украдене щастя / І. Франко // Твори : в 20 т. / І. Франко. – Київ, 1952. –
Т. 9 : Драматичні твори. – С. 91–145.

5. Украдене щастя : драма з сільського життя в 5 діях / І. Франко // Великий Каменяр. Проза та драматургія Івана Франка. – Київ, 2003. – С. 341–388.

6. Украдене щастя / І. Франко // Дніпро. – 2009. – № 7. – С. 149–151.

7. Украдене щастя / І. Франко // Драматичні твори. – Київ, 1956. – С. 129–
189.

8. Украдене щастя / І. Франко // Драматичні твори / укл. тексту
М. Савченко. – Київ, 2008. – С. 19–70.

9. Украдене щастя / І. Франко // Українська література : хрестоматія для 10 класу. – Донецьк, 1999. – С. 292–347.

2

10. Украденное счастье : драма из сельской жизни в 5-ти действиях /

И. Франко // Сочинения : в 10 т. – Москва, 1958. – Т. 6. – С. 155–222. – Текст рос. м.

Дослідження драми “Украдене щастя”

11. Басс І. “Украдене щастя” та інші драматичні твори / І. Басс, А. Каспрук // Іван Франко: життєвий і творчий шлях / І. І. Басс, А. А. Каспрук. – Київ, 1983. – С. 293–302.

12. Білоштан Я. До літературно-сценічної історії драми Івана Франка “Украдене щастя” / Яків Білоштан // Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1948. – Зб. 1. – С. 153–165.

13. Білоштан Я. Соціально-психологічна трагічна драма [І. Франка] “Украдене щастя” / Яків Білоштан // Духовні криниці : Українська література (70-90-ті роки ХІХ ст.). – Київ, 1997. – Ч. 1. – С. 357–360.

14. Вишинський В. Драми Гергарта Гауптмана (“Самотні”) та Івана Франка (“Украдене щастя”): спроба зіставлення / Володимир Вишинський // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 40–55.

15. Водяна Л. Запрошуємо до “театру Франка”. Навчальна модель аналізу п’єси “Украдене щастя” / Л. М. Водяна, А. О. Хабарова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 77–80. – Бібліогр. в кінці ст.

16. Возняк М. До історії тексту п’єси Франка “Украдене щастя” /
М. С. Возняк // З життя і творчості Івана Франка / М. С. Возняк. – Київ,
1955. – С. 211–220.

17. Гаркуша О. Немає щастя там, де немає простоти і правди : інтегров. урок з елементами компаративного аналізу творів І. Франка “Украдене щастя” та Л. Толстого “Анна Кареніна” : 10 клас / О. В. Гаркуша, Ю. Б. Степаненко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. –

№ 16-18. – С. 30–39.

18. Гончарюк Л. Драма “Украдене щастя” – найвизначніший сценічний твір Івана Франка : 10-й клас / Людмила Гончарюк // Українська мова та література. – 2012. – № 15–16. – C. 54–57.

19. Горобець Т. Таємниця “Украденого щастя” в однойменній драмі Івана Франка : 10 клас / Т. Горобець // Українська мова та література. – 2009. – № 39. – С. 22–24.

20. Дей О. Іван Франко / Олексій Дей, Тамара Гундорова // Історія української літератури : у 2-х т. / О. І. Бондар, О. І. Гончар,

3

М. С. Грицюта, Т. І. Гундорова. – Київ, 1987. – Т. 1 : Дожовтнева література. – С. 448–473.

21. Доній О. Проблема людського щастя (за драмою І. Франка “Украдене щастя”) : урок-дослідження : 10-й клас / Ольга Доній // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21–22). – С. 58–60.

22. Єременко І. Експлікація концепту “кохання” в драмі Івана Франка “Украдене щастя” / Ірина Єременко // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150- річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 159–163. – Бібліогр. в кінці ст.

23. Зінченко Ж. “Украдене щастя”. Паспорт твору / Жанна Зінченко // Бібліотечка “Дивослова”. – 2017. – № 3. – С. 30–31.

24. Іван Франко. Поезія ; Перехресні стежки ; Украдене щастя : коротка

біографія письменника, тексти віршів, стислий переказ творів : 10 клас / [авт-укл. В. П. Свєтлаков]. – Харків, 2001. – 80 с. – (Літературна крамниця).

25. Кизименко О. Іван Франко “Украдене щастя” : урок-дослідження : 10 клас / О. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. –

2016. – № 28–29. – С. 37–42.

26. Кизименко О. Дослідження драми “Украдене щастя” І. Франка : урок-дослідження / О. Кизименко // Українська мова та література. – 2018. – Червень, (№ 11–12). – С. 76–80. – Бібліогр. в кінці ст.

27. Коваль А. Елементи дослідницької роботи на уроці літератури (драма Івана Франка “Украдене щастя”) / Алла Коваль // Дивослово. – 2006. – №9. – С. 42–44.

28. Коляда Ю. Проблема особистого щастя у драмі Івана Франка “Украдене щастя” / Ю. Коляда // Дивослово. – 2013. – № 11. – С. 35–37.

29. Корнійчук О. “Украдене щастя” [І. Франка] : [примітка] /
О. Є. Корнійчук // Франко І. Твори : в 20 т. / І. Франко. – Київ, 1952. –

Т. 9 : Драматичні твори. – С. 454–467.

30. Кравченко Ж. Драматичні твори [Івана Франка] : [“Украдене щастя”, “Рябина”, “Сон князя Святослава”, “Учитель”, “Кам’яна душа”, “Будка ч. 27”, “Майстер Чирняк”, “Послідній крейцар”] / Ж. М. Кравченко // Іван Якович Франко – великий український письменник. 1856–1956 : метод. та бібліогр. матер. – Одеса, 1956. – С. 23–25.

4

31. Лаврись Л. Соціально-психологічна драма “Украдене щастя” – найвизначніший сценічний твір І. Я. Франка : урок укр. л-ри / Лариса Лаврись // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. –

№ 10. – С. 33–35. – Бібліогр. в кінці ст.

32. Лісовий А. Неординарний погляд на драму Івана Франка “Украдене щастя” / А. Лісовий, К. Лісовий, К. Чопівська // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 480–481.

33. Марисняк Т. Драма І. Франка “Украдене щастя” : 10 клас / Т. Марисняк // Українська мова та література. – 2013. – № 19. – С. 16–18.

34. Маркушевський П. “Украдене щастя” Івана Франка серед світової драматургії подібної тематики / П. Т. Маркушевський // Українське літературознавство. – Львів, 1978. – Вип. 30 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 35–41.

35. Матіос М. Внутрішній опір жінки в репресивних умовах існування. Спроба автоінтерпретації в контексті проблем “Украденого щастя” / Марія Матіос // Нагуєвицькі читання – 2007. Іван Франко і сучасна Україна : матер. Всеукр. наук. конф. : Нагуєвичі, 1-2 верес. 2007. – Дрогобич, 2008. – С. 70–77.

36. Наєнко М. “Зів’яле листя” як “Украдене щастя” [Івана Франка] / Михайло Наєнко // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 623–628. – Бібліогр. в кінці ст.

37. Неврлий М. Марксистська вульгаризація української класики : (на прикл. тв. І. Франка “Украдене щастя” і О. Кобилянської “Земля”) / Микола Неврлий // Минуле й сучасне : зб. слов’янозн. праць / М. Я. Неврлий. – Київ, 2009. – С. 106–109.

38. Нечиталюк М. З народних ручаїв / Михайло Нечиталюк. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – 168 с.

У книзі йдеться про “секрети майстерності” драматургії Івана Франка, про творчу історію драм “Украдене щастя”, “Сон князя Святослава”, “Кам’яна душа”, комедій “Рябина”, “Учитель” та ін. творів.

39. Павлів Л. Проблема особистого щастя у драмі Івана Франка “Украдене щастя” / Людмила Павлів // Дивослово. – 2009. – № 11. – С. 24–26.

40. Павлюк М. “Украдене щастя” [І. Франка] : [коментар] / М. М. Павлюк //

Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / І.Я.Франко. – Київ, 1979. – Т. 24 : Драматичні твори. – С. 417–431.

5

41. Падалка Н. “Украдене щастя” : [примітка] / Н. Падалка // Франко І. Драматичні твори / Іван Франко. – Київ, 1956. – С. 444–445.

42. Падалка Н. Франко-драматург / Н. Падалка // Франко І. Драматичні твори / Іван Франко. – Київ, 1956. – С. 3–30.

На С. 17-21 про п’єсу “Украдене щастя”.

43. Панченко И. В поисках выразительности : [Ю. Олеша – перекладач драми І. Франка “Украдене щастя” на рос. мову] / И. Панченко // Радуга.

– 1967. – № 12. – С. 164–169.

44. Полотай А. До історії тексту та видання драми І. Франка “Украдене щастя” / А. М. Полотай // Питання текстології. Іван Франко. – Київ, 1983.

– С. 107–141.

45. Походзіло М. Драматургія [Івана Франка] : [“Украдене щастя”, “Рябина”, “Учитель”, “Сон князя Святослава”, “Будка ч. 27”, “Майстер Чирняк”] / Микола Походзіло // Іван Франко в школі / М. У. Походзіло. – Київ, 1970.

– С. 200–226.

46. Працьовитий В. Етноментальна основа конфлікту в трагедії “Украдене щастя” / Володимир Працьовитий // Національна самобутність драматургії Івана Франка / В. Працьовитий. – Львів, 2006. – С. 112–130.

47. Працьовитий В. Національна основа драматургії Івана Франка / Володимир Працьовитий // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня-1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 586–591. – Бібліогр. в кінці ст.

48. Працьовитий В. Проблема української ментальності у драмі Івана Франка “Украдене щастя” / Володимир Працьовитий // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 482–486.

49. Сеник Н. Проблема особистого щастя в драмі Івана Франка “Украдене щастя” / Надія Сеник // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 1. – С. 21–22.

50. Соціально-моральний конфлікт у драмі І. Франка “Украдене щастя” : твори з укр. літератури : 10 клас // Усі учнівські твори : 10-11 кл. – Харків, 2008. – С. 268–269. – Без підп.

51. Тебешевська О. Гортаючи сторінки драми І. Франка “Украдене щастя” : 10 клас / Оксана Тебешевська // Нестандартні уроки з української літератури : навч. посіб. / О. С. Тебешевська. – Тернопіль, 2006. – С. 17– 22.

6

52. Теплінський М. Жіноча доля в українській класичній літературі (“Украдене щастя” І. Франка, “Гроза” О. Островського) / М. Теплінський // Дивослово. – 1996. – № 8. – С. 8–11.

53. Хороб С. Моделі оніричного простору в системі художнього мислення Франка-драматурга / Степан Хороб // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 556–561. – Бібліогр. в кінці ст.

54. Хто в кого вкрав щастя? (за драмою І. Я. Франка “Украдене щастя”) : творчі роботи з укр. л-ри : 10 клас // Усі творчі роботи : 6-11 кл. – Київ, 2006. – С. 519–520. – Без підп.

55. Худзей І. Образний світ “Украденого щастя” І. Франка у французькій інтерпретації / Іван Худзей // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 401–407.

56. Шевченко О. “Мої п’єси – то мій смуток”. “Украдене щастя” [І. Франка]: історія написання і постановки, соціально-психологічний конфлікт / О. Шевченко // Українська мова та література. – 2004. – № 36. – С. 28–30.

57. Шеремета Н. Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка “Украдене щастя” / Н. Шеремета // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – №7–8. – С. 53–55. – Бібліогр. в кінці ст.

58. Шовкопляс Л. Інтерпретація п’єси І. Я. Франка “Украдене щастя” : урок укр. літератури / Л. Шовкопляс // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 34–36. – С. 36–40.

59. Янівський Б. Моя Франкіана : [про написання музики до казок І. Франка “Лис Микита”, “Абу-Касимові капці” та драми “Украдене щастя”] / Богдан Янівський // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 112–115.

“Украдене щастя” на сцені і в кіно

60. Анрєєва І. Драма Івана Франка “Украдене щастя” на татарській сцені / І. Анрєєва // Українське літературознавство. – Львів, 1983. – Вип. 40 : Іван Франко. Статті та матеріали. – С. 105–106.

61. Бжеський І. Сценічний пам’ятник Каменяреві : [“Украдене щастя” на сцені Київ. укр. драм. театру ім. І. Франка] / І. Бжеський // Вітчизна. – 1966. – № 6. – С. 186–190.

7

62. Вальо М. Бій за щастя триває. Успіх вистави “Украдене щастя” за драмою І. Франка на сцені Львів. театру ім. М. Заньковецької / М. Вальо // Жовтень. – 1981. – № 8. – С. 156–157.

63. Вовк У. Украдене щастя… Яке воно? : “Украдене щастя” І. Франка на сцені театру ім. Марії Зеньковецької / У. Вовк // Кіно-театр. – 2017. – № 3. – С. 3–4.

64. Гальчук Б. “Украдене щастя”. Драма І. Франка на сцені Львів. обл. театру ім. Я. Галана / Б. Гальчук, З. Гузар // Рад. слово. – 1972. – 9 трав.

65. Калініченко О. Трансформація трагедійних акцентів у постановках драми Івана Франка “Украдене щастя” в українському театрі / Олександра Калініченко // Тези доповідей XVII (8-9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9-10 жовт. 2003 р.), XІX (10-11 жовт. 2004 р.) франк. щоріч. наук. конф.

– Львів, 2007. – С. 21–28. – Бібліогр. в кінці ст.

66. Кос-Анатольський А. Й. Життя у мистецтві / А. Й. Кос-Анатольський // Жовтень. – 1976. – № 4. – С. 140–141.

Співак В. О. Кобржицький – виконавець ролі Миколи Задорожного в опері Ю. Мейтуса “Украдене щастя”.

67. Мамчур І. А. Народна пісня в драматургії опери : [про оперу
Ю. Мейтуса “Украдене щастя” за одноймен. драмою І. Франка] /
І. А. Мамчур // Народна творчість та етнографія. – 1977. – № 1. – С. 38–
43.

68. Матющенко А. Літературна класика крізь екранну призму сучасності / А. Матющенко // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 48–50. – Бібліогр. в кінці ст.

У статті розглянуто три екранізації драми І. Франка “Украдене щастя”. У найновішій екранній версії акценти зміщено з соціальних проблем на психологічні, що підтверджує сучасний погляд на п’єсу як предтечу української модерної драматургії.

69. Нікоряк Н. Специфіка кінорецепції літературного тексту Івана Франка “Украдене щастя” / Наталія Нікоряк // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж.

І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 865–872. – Бібліогр. в кінці ст.

70. Ступка Б. Мій Микола Задорожний. Актор про образ з п’єси І. Франка “Украдене щастя” / Богдан Ступка // Урок української. – 1999. – № 7–8. – С. 36–42.

Підготувала провідний бібліограф
Грубяк О. М.