Одна з найсамобутніших мислителів новітньої літератури. До 60-річчя від дня народження Галини Пагутяк

Москалець Галина Василівна (Галина Пагутяк) – українська письменниця, народилася 26 липня 1958 року в селі Залокоть Дрогобицького району на Львівщині, згодом родина переїхала у село Уріж. Закінчила українську філологію Київського державного університету ім. Т. Шевченка.

Працювала у школі, Дрогобицькому краєзнавчому музеї, приватній школі, Львівській картинній галереї. Прозаїк, член Національної Спілки письменників України. Живе у Львові.

Давно уже ніхто з жінок в українській літературі так не заворожував читача своєю міфо-поетичною прозою, як це робить Галина Пагутяк. Вона ввійшла в літературу рано, двадцятирічною дівчиною, ввійшла стрімко і сміливо. Дебютувала великими творами, і в кожному була іншою. Згодом подивувала своїх прихильників філігранною малою прозою.

У своїх новелах в декількох рядках, в одному абзаці, вона творить надзвичайної сили й яскравості образи. Галині Пагутяк властиві фантастично-символічна манера письма, прорив до “вигаданого світу”, потяг до містики та безнастанних пошуків спасіння людської душі у жорсткому світі. Письменниця постійно прагне зазирнути і за межу людської свідомості та осмислювати пограничний стан людського буття. Недомовленість у багатьох її творах дає великий простір читацької фантазії, спонукає до співтворчості, робить образи багатовимірними, врешті, несе в собі шарм таємничості й незбагненності.

Проза Галини Пагутяк перекладена англійською мовою : оповідання “Потрапити в сад”; німецькою – уривки з повісті “Захід сонця в Урожі”, новели “Тебе спалить сонце” та “Дивись назад”; російською – повість “Діти”; словацькою – повість “Соловейко” та хорватською – новела “Дивись назад”.

На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Галині Пагутяк у 2010 році присуджено Національну премію імені Тараса Шевченка за книгу прози “Слуга з Добромиля”.

Твори Галини Пагутяк :

Книги :

1. Пагутяк Г. Гірчичне зерно : повісті / Г. Пагутяк. – К. : Рад. письменник, 1990. – 232 с.

2. Пагутяк Г. Господар : фантастичний роман / Г. Пагутяк. – К. : Рад.письменник, 1986. – 200 с.

3. Пагутяк Г. Записки Білого Пташка : два романи та повість / Г. Пагутяк. – К. : Укр. письменник, 1999. – 151 с. – (Сучасна укр. література).

4. Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі : романи, повісті, оповідання та новели / Г. Пагутяк ; [за ред. В. Габора, відп. за вип. О. Говда]. – 2-ге вид., перероб. і допов.

– Львів : Піраміда, 2007. – 368 с. – (Українська модерна проза).

5. Пагутяк Г. Писар Західних Воріт Притулку. Писар Східних Воріт Притулку : [романи] / Г. Пагутяк. – Львів : ЛА Піраміда, 2011. – 140+136 с. – Книга-перекрутка.

6. Пагутяк Г. Потонулі в снігах : новели, оповідання, есеї / Г. Пагутяк. – Львів : ЛА Піраміда, 2010. – 184 с. – (Приватна колекція).

7. Пагутяк Г. Потрапити в сад : роман, оповідання / Г. Пагутяк. – К. : Молодь, 1989.
– 224 с.

Статті :

8. Пагутяк Г. Автобіографія ; Сім новел ; Душа метелика : [новела] / Г. Пагутяк // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 59–64.

9. Пагутяк Г. Автобіографія без дат і майже без фактів / Г. Пагутяк // Потонулі в снігах : новели, оповідання, есеї / Г. Пагутяк. – Львів, 2010. – С. 7–11.

10. Пагутяк Г. Бесіди / Г. Пагутяк, О. Клименко // Кур’єр Кривбасу. – 2017. – № 326– 327–328. – С. 248–292.

11. Пагутяк Г. Біла сорочка для поета / Г. Пагутяк // Дзвін. – 2005. – № 9. – С. 142–
143. – Рец. на кн.: Халавка В. Сузір’я воза : поезії / В. Халавка; перед. сл. І. Федика.

– Чернівці, 2004. – 72 с.

12. Пагутяк Г. Біограф Леонтовича : [роман] / Г. Пагутяк // Дзвін. – 2001. – № 5–6.

– С. 2–41.

13. Пагутяк Г. Брат мій Енкіду : [повість] / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2009.
– № 230–231. – С. 4–49.

14. Пагутяк Г. Видобування хрону ; Пташині міста ; Політ над гніздом ; Ars longa… : [есеї] / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 18–24 трав. (№ 20). – С. 7.

15. Пагутяк Г. Вийти з Єгипту : [есе] / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 15–21 черв. (№ 24). – С. 2.

16. Пагутяк Г. Вкраїна снігу : [3 грудня – 294-та річниця з дня народження Григорія Сковороди] / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 груд. (№ 49). – С. 3.

17. Пагутяк Г. Вкраїна снігу : [3 грудня – 294-та річниця з дня народження Григорія Сковороди] / Г. Пагутяк // Українське слово. – 2016. – 7–13 груд. (№ 49). – С. 3.

18. Пагутяк Г. Герої і жертви : [після 18 лютого 2014 року українці вже ніколи не зможуть жити так, як раніше] / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2018. – 22–28 лют. (№ 8). – С. 2.

19. Пагутяк Г. Гібридне письменство / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. –

30 берез.–5 квіт. (№ 13). – С. 5.

20. Пагутяк Г. Гіркі землі : містерія / Г. Пагутяк // Березіль. – 2016. – № 1–3. – С. 15–

118.

21. Пагутяк Г. Гірчичне зерно : [повість] / Г. Пагутяк // Жовтень. – 1988. – № 5 (523).
– С. 17–51.

22. Пагутяк Г. Діти : [повість] / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2008. – № 220–221. – С. 74–106.

23. Пагутяк Г. Жити у резервації : [про функціонування державної мови в Україні] / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2016. – 24–30 листоп. (№ 47). – С. 1.

24. Пагутяк Г. Жінка з Горлівки : проза : [про АТО на Сході України] / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2016. – № 320–321–322. – С. 3–8.

25. Пагутяк Г. Жовтий галас довкола мови / Г. Пагутяк // За вільну Україну плюс. –
2017. – 19 жовт. (№ 40). – С. 1; 12.

26. Пагутяк Г. Жовтий галас довкола мови / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 9–15 листоп. (№ 45). – С. 2.

27. Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі : [повість] / Г. Пагутяк // Приватна колекція : Вибрана українська проза та есеїстика кінця ХХ ст. / упоряд., вст. сл., бібліогр. відомості та приміт. В. Габора. – Львів, 2002. – C. 465–499.

28. Пагутяк Г. Зачаровані музиканти : роман / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2009.
– № 238–239. – С. 17–140.

29. Пагутяк Г. Зелена меса : [есе] / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2016.

– 10–16 берез. (№ 10). – С. 8–9.

30. Пагутяк Г. Земля, мова, мати / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 6–12 квіт (№ 14). – С. 1.

31. Пагутяк Г. Золоті двері, або кінець історій : есеїстика / Г. Пагутяк // Березіль. –
2018. – № 1–3. – С. 107–123.

32. Пагутяк Г. In memorian : 1616 / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 1–11 січ. (№ 1). – С. 3.

Про Яна Щасного Гербурта (1567–1616), політ. і літературного діяча, дипломата Речі Посполитої, власника Добромильського замку, міста Добромиля

в Руському воєводстві, засновника друкарні.

33. Пагутяк Г. Історія з багатьма невідомими / Г. Пагутяк // Вища школа. – 2013.
– № 4. – С. 87–92. – Рец. на кн..: Бондаренко К. История в профиль / Кость

Бондаренко. – К. : Знання : “Фонд Українська політика”, 2012. – 663 с.

34. Пагутяк Г. Кант, Книги, Кенігсберг / Г. Пагутяк // Сучасність. – 2009. – № 7.

– С. 128–134.

В статті розглядаються ідеї філософа Канта, про мир і просвітництво, про річ у собі й самосвідомість, моральний інстинкт і категоричний імператив. Праці Канта, присвячені створенню Всесвіту, надзвичайно поетичні.

35. Пагутяк Г. Катерина / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 16–22 берез. (№ 11).
–С.4.

36. Пагутяк Г. Кіт з потонулого будинку / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2002.

– № 148. – С. 3–23.

37. Пагутяк Г. Книга снів і пробуджень : [повість] / Г. Пагутяк // Сучасність. – 1995. – № 10. – С. 11–53.

38. Пагутяк Г. Книга снів і пробуджень : [роман] / Г. Пагутяк // Незнайома : антологія укр. “жіночої” прози та есеїстики другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. / авт. проект, упоряд., вст. слово, бібліограф. відомості та приміт. В. Ґабора. – Львів, 2005.

– С. 430–478.

39. Пагутяк Г. Колаборанти між Сціллою і Харибдою / Г. Пагутяк // Шлях перемоги.

– 2017. – 21 червня (№ 25). – С. 1.

40. Пагутяк Г. Крим, Донбас та інші неприємності / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 30 берез.–5 квіт. (№ 13). – С. 5.

41. Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром : відкрите листування / Г. Пагутяк, П. Сорока // Березіль. – 2007. – № 11–12. – С. 38–96.

Листування Галини Пагутяк з відомим письменником і літературознавцем Петром Сорокою.

42. Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром край поля / Г. Пагутяк, П. Сорока // Кур’єр Кривбасу. – 2010. – № 242–243. – С. 353–413.

Листування Галини Пагутяк з відомим письменником і літературознавцем Петром Сорокою.

43. Пагутяк Г. Магнат : роман / Г. Пагутяк // Березіль. – 2014. – № 3–4. – С. 26–86.

44. Пагутяк Г. Меч і доля : Шевченко – це меч нашої злої долі / Г. Пагутяк // Українське слово. – 2016. – 16–22 берез. (№ 11). – С. 3.

45. Пагутяк Г. Микола Жулинський в образі Чеширського кота / Галина Пагутяк //

Слово і час. – 2010. – № 8. – С. 33–34.

Стаття присвячена українському літературознавцю і політику, доктору філологічних наук, професору, академіку НАН України, завідувачу відділу української літератури ХХ ст., директору Інституту літератури, Миколі Жулинському.

46. Пагутяк Г. На краю імперії ; Акустика : [оповідання] / Г. Пагутяк // Березіль. –

2017. – № 1–3. – С. 8–24.

47. Пагутяк Г. Народна “політологія” / Г. Пагутяк // Українське слово. – 2017.

– 1–14 лют. (№ 5–6). – С. 17.

48. Пагутяк Г. Наука жертовності / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 1–7 черв. (№ 22). – С. 1.

49. Пагутяк Г. Небесна кравчиня : повість / Г. Пагутяк // Березіль. – 2012. – № 11–12.

– С. 5–64.

50. Пагутяк Г. Невидимі цвинтарі. Непосутні речі. Пригоди незалежної особистості в країні олігархів. Бонсай і гіркі черешні / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017.

– 27 лип.–2 серп. (№ 30). – С. 9.

51. Пагутяк Г. Німим отверзнуться уста… / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2016.
– 1–7 груд. (№ 48). – С. 5.

52. Пагутяк Г. Перед Катериною / Г. Пагутяк // За вільну Україну плюс. – 2017.

– 16 берез. (№ 10). – С. 3.

53. Пагутяк Г. Писар Західних Воріт Притулку : [роман] / Г. Пагутяк // Дзвін. – 2006.

– № 7. – С. 24–99.

54. Пагутяк Г. Писар Східних Воріт Притулку : роман / Г. Пагутяк // Сучасність. – 2002. – № 10. – С. 6–49. – Закінч. – Поч. – 2002. – № 9. – С. 10–54.

55. Пагутяк Г. Пожежа у театрі / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 13–19 лип. (№28).–С.3.

Весь світ не є театром, як вважав Шекспір. Погана гра акторів у театрі української влади призводить до того, що дедалі більше глядачів хочуть принаймні вийти з зали, але не меншає тих, хто хоче стати акторами, щоб мати владу і гроші.

56. Пагутяк Г. Приватний рів з крокодилами / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 17–23 серп. (№ 33). – С. 33.

Національна безпека неможлива без особистої безпеки. Агенти ворога поселилися в домі кожного українського громадянина, який не переймається інформаційною гігієною.

57. Пагутяк Г. Про фантазії Міносвіти інтегрувати українську літературу у світову / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 9–15 лют. (№ 6). – С. 1.

58. Пагутяк Г. Розмови про життя і мистецтво : уривки з книги : [розмова про життя
та творчість з Галиною Пагутяк та Олександром Клименко] / Г. Пагутяк,

О. Клименко // Українська літературна газета. – 2017. – 22 верес. (№ 19). – С. 18– 19. – Закінч. Поч. – 2017. – № 15, 17, 18.

59. Пагутяк Г. Романтична Бібрка пам’ятає кохання Уляни Кравченко та Івана Франка / Г. Пагутяк // Високий замок. – 2012. – 25 черв. (№ 113). – С. 7.

60. Пагутяк Г. Рукави, вологі від роси : [філософське есе] / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 182. – С. 3–39.

61. Пагутяк Г. Рукави, вологі від роси : [філософське есе] / Г. Пагутяк // Незнайома : антологія укр. “жіночої” прози та есеїстики другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. / Авт. проект, упоряд., вст. слово, бібліограф. відомості та приміт. В. Ґабора. – Львів,

2005. – С. 479–509.

62. Пагутяк Г. Свідоцтво про моральність / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017.

– 30 берез.–5 квіт. (№ 13). – С. 5.

У королівському вільному місті Дрогобичі, як його називали ще 1928 року, для того, щоб отримати право на працю, потрібно було мати від магістрату Свідоцтво про моральність.

63. Пагутяк Г. Село Уріж та його духи : стор. майб. книги / Г. Пагутяк // Березіль. – 2012. – № 7–8. – С. 85–113. – Закінч. Поч. – 2012. – № 1–2. – С. 167–174 ; № 3–4. – С. 140–157; № 5–6. – С. 117–136.

64. Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : [уривки з роману] / Г. Пагутяк // Дзвін. – 2006. – № 9. – С. 30–67.

65. Пагутяк Г. Смітник Господа нашого : [роман] / Г. Пагутяк // Дзвін. – 1996. – № 9.
– С. 3–38.

66. Пагутяк Г. Сни Юлії і Германа : [роман] / Г. Пагутяк // Березіль. – 2011. – № 3–4.
– С. 12–47. – Закінч. Поч. – 2011. – № 1–2.– С. 4–85.

67. Пагутяк Г. Спальне листя : [повість] / Г. Пагутяк // Сучасність. – 1999. – № 4.

– С. 8–32.

68. Пагутяк Г. Статус і консерви / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 19–25 січ. (№ 3). – С. 6.

69. Пагутяк Г. Сумний Святий вечір… / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 12–18 січ. (№ 2). – С. 2.

70. Пагутяк Г. Україна – Великий Льох : [Т.Шевченко і Україна, Т. Шевченко і

сучасність] / Г. Пагутяк // Посвята : літерат.-мист. зб. : альманах, присв. 190-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка / за ред. Р. Лубківського. – Львів, 2003.

– С. 329–331.

71. Пагутяк Г. Українська книга : місія неможлива? Гряде культурний Апокаліпсис : про укр. книгу / Г. Пагутяк // Українська літературна газета. – 2012. – 21 верес. (№ 19). – С. 12–13.

Зміст: Проблема перша – якість книги ; Проблема друга – книговидання ; Проблема третя, найбільша – розповсюдження книги.

72. Пагутяк Г. Український вірш із ХVІІ століття [Текст] / Г. Пагутяк // Слово Просвіти. – 2013. – 13–19 черв. (№ 23). – С. 13.

Про Яна Щасного Гербурта (1567–1616), політ. і літературного діяча, дипломата Речі Посполитої, власника Добромильського замку, міста Добромиля в Руському воєводстві, засновника друкарні.

73. Пагутяк Г. Урізька готика : [роман] / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2006.
– № 203. – С. 66–113. – Закінч. Поч. – 2006. – № 201. – С. 12–84 ; № 202. – С. 3–44.

74. Пагутяк Г. Цвинтарна елегія / Г. Пагутяк // Українське слово. – 2017. – 18–24 квіт. (№ 16). – С. 13.

75. Пагутяк Г. Шевченко і еліта / Г. Пагутяк // Українське слово. – 2015. – 11–17 берез. (№ 10). – С. 1.

76. Пагутяк Г. Шлях півонії ; Магія відчаю ; Саламандра за золотими дверима ; Жимолость : есеї / Г. Пагутяк // Березіль. – 2010. – № 5–6. – С. 2–9.

Про життя та діяльність Галини Пагутяк :

77. Агєєва В. Про книгу Г. Пагутяк “Потрапити в сад” / В. Агєєва // Слово і час. – 1990. – № 3. – С. 74–76.

78. Бовсунівська Т. Типологія української посттоталітарної художньої деструкції світобудови (на матеріалі роману “Писар Східних Воріт Притулку” Галини Пагутяк) / Т. Бовсунівська // Сучасність. – 2003. – № 10. – С. 146–151.

79. Бондар-Терещенко І. Декаданс уві сні та наяву : сентиментальний роман сьогодні

неможливий без героїки національно-визвольної боротьби : [про романи
Г. Пагутяк] / І. Бондар-Терещенко // Україна молода. – 2013. – 18 черв. (№ 87).

– С. 10.

80. Бондар-Терещенко І. Найкращий вихід – це вхід / І. Бондар-Терещенко // Україна молода. – 2012. – 11–12 трав. (№ 67). – С. 20. – Рец. на кн.: Пагутяк Г. Писар Західних Воріт Притулку.

Це продовження попереднього твору “Писар Східних Воріт Притулку” Г. Пагутяк.

81. Букіна Н. Готична інакшість у романі Галини Пагутяк “Сни Юлії і Германа” / Н. В. Букіна // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – Вип. 39. – С. 33–39. – Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

82. Габор В. Галина Пагутяк : [біогр. довідка] / В. Габор // Незнайома : антологія укр. “жіночої” прози та есеїстики другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. – Львів, 2005. – С. 426– 429. – Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

83. Габор В. Галина Пагутяк : [біогр. довідка] / В. Габор // Приватна колекція : вибрана українська проза та есеїстика кінця ХХ ст. – Львів, 2002. – С. 462–464. – Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

84. Галаєва О. Екзистенційне прочитання мотиву страху у романному диптиху Г. Пагутяк про людинопритулок / О. Галаєва // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. – Донецьк, 2009. – Вип. 13. – С. 243–255. – Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).

85. Голобородько Я. Ірраціо – WORLD Галини Пагутяк / Я. Голобородько // Кур’єр Кривбасу. – 2008. – № 222–223. – С. 288–297.

Аналіз прозової творчості Галини Пагутяк.

86. Голобородько Я. Ірраціональні модуси Галини Пагутяк : літературознавчий есей / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11.

– С. 2–5.

87. Голобородько Я. Перебування над реальністю. Несучасна температура духу Галини Пагутяк / Я. Голобородько // Українська мова та література. – 2009. – Листоп. (№ 44). – С. 3–6.

88. Гребенюк Т. Форми художньої умовності у прозі Галини Пагутяк / Т. Гребенюк // Дивослово. – 2013. – № 6. – С. 43–47. – Бібліогр. в кінці ст. (17 назв).

89. Громада вітає Галину Пагутяк із присудженням їй найвищої літературної нагороди – Національної премії ім. Т. Шевченка // Літературний Львів. – 2010.

–№3.–С.1.

90. Дзюба І. У тривожному дзеркалі гіпотез : [про роман Г. Пагутяк «Господар»] / І. Дзюба // Літературна Україна. – 1986. – 11 груд. (№ 50).

91. Жук О. Галина Пагутяк : «Як істинна відьма, я зачарувала їх магією своєї мови» : [подробиці нагородження найвищою державною премією від цьогорічної лауреатки] / О. Жук // Україна молода. – 2010. – 11 берез. – С. 13.

92. Іванишин М. Філологічні презентації в Дрогобичі : [зустріч студентів ДДПУ ім. І. Франка з Г. Пагутяк та В. Габором] / М. Іванишин // Українська літературна газета. – 2013. – 17 трав. (№ 10). – С. 19.

93. Кепич В. Діаріуш про себе і світ вмілим пером / В. Кепич // Українська літературна газета. – 2013. – № 25. – С. 19. – Рец. на кн.: Пагутяк Г. Кожен день – інший: щоденник / Галина Пагутяк. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2013.

94. Кірячок М. Апокаліптичне напруження як концептуальна основа образної системи роману Галини Пагутяк “Смітник Господа нашого” / М. Кірячок // Слово і час. – 2015. – № 7. – С. 16–22.

95. Козак С. Галина Папутяк: ”Орієнтуйтесь на рівень класиків, а не на успішних

колег” : секрети творчості відкриває відома українська письменниця Галина Пагутяк / С. Козак // Літературна Україна. – 2015. – 5 берез. (№ 10). – С. 6–7.

96. Корабльова О. Феноменологічна концептуалізація самотності в прозі Галини Пагутяк / О. Корабльова // Рідний край : альманах. – Полтава, 2003. – № 2 (9).

– С. 113–119. – Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).

97. Логвиненко О. Дама у сідлі, або жіночий феномен в українській прозі на зламі століть : [українська “жіноча проза” на зламі століть: Галина Пагутяк, Софія Майданська, Галина Тарасюк, Любов Пономаренко, Марія Матіос, Євгенія Кононенко] / О. Логвиненко // Київ. – 2006. – № 2. – С. 178–182.

98. Логвиненко О. Досконалість – гірша за смерть? : над цим замислюються мешканці Притулку, створеного уявою Г. Пагутяк / О. Логвиненко // Літературна Україна. – 2002. – 12 груд. – С. 6.

99. Логвиненко О. Чи варте життя того, щоб його прожити? : [це філософське запитання непокоїть прозаїка Галину Пагутяк] / О. Логвиненко // Літературна Україна. – 2000. – 15 черв. – С. 6.

100. Логвіненко Н. “Одна з найсамобутніших й найутаємниченіших мислителів

новітньої літературної доби” : вивчення фантастичних творів Г. Пагутяк
/ Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11.

– С. 35–39.

101. Логвіненко Н. “Одна з найсамобутніших і найутаємниченіших мислителів

новітньої літературної доби”. Вивчення фантастичних творів Галини Пагутяк

/ Н. М. Логвіненко // Українська фантастична проза в системі факультативних занять : метод. посіб. / Н. М. Логвіненко. – К., 2012. – С. 176–190. – Бібліогр. в кінці ст.

102. Мельник Н. Відображення концепції людини у творах Галини Пагутяк “Потрапивши в сад” та “Душа метелика” / Н. Мельник // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 29, Ч. 1. – С. 230–239.

103. Мельник Н. Осмислення місця сучасної людини в природі та суспільстві : на матеріалі творів Г. Пагутяк “Душа метелика” і “Потрапити в сад” / Н. Мельник // Рідна школа. – 2010. – № 7–8. – С. 70–73.

104. Мельник Н. Проникнення в іншу реальність (українська магічна новела наприкінці XX ст.) : [про творчість Галини Пагутяк] / Н. Мельник // Слово і час. – 1998. – № 11. – С. 46–50.

105. Мовчан Р. На сторожі пам’яті і сумління / Р. Мовчан // Дніпро. – 1987. – № 8.

– С. 117–119. – Рец. на кн.:Пагутяк Г. Господар: роман, повість / Галина Пагутяк. – К., 1986.

106. Мовчан Р. Чи легко потрапити в сад? / Р. Мовчан // Дзвін. – 1990. – № 11. – С. 149–151. – Рец. на кн.: Галина Пагутяк. Потрапити в сад. – К.: Молодь, 1989.

107. Панченко В. Замість післяслова до розділу. (Матеріали однієї анкети) : [відповіді

молодих прозаїків на запитання анкети, а саме: Олексія Микитенка, Галини Пагутяк, Зіновія Легкого, Дмитра Кешелі, Вячеслава Медведя] / В. Панченко // Віч-на-віч з епохою : літерат.-критич. нарис / В. Панченко. – К., 1987. – С. 228–

245.

108. Петрушенко О. Неординарність творчості Галини Пагутяк. Новела “Душа метелика” : урок укр. літ. / О. Петрушенко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 70–75. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

109. Поліщук О. У пошуках незайманого світу / О. Поліщук // Слово і час. – 2003.
– № 7. – С. 64–65. – Рец. на кн.: Пагутяк Г. Записки Білого Пташка : два романи та

повість. – К.: Укр. письменник, 1999.

110. Положій В. У пошуках справжності: своєрідність прози Г. Пагутяк / В. Положій // Київ. – 1983. – № 4. – С. 145–148.

111. Приходько І. Мрія про сонячні галявини / І. Приходько // Жовтень. – 1984. – № 10 (480). – С. 122–125. – Рец. на кн.: Пагутяк Г. Діти: повісті і роман. – К.: Рад. письменник. – 1982. – 320 с.

112. Родик К. Галина Пагутяк : перезавантаження / К. Родик // Україна молода. – 2011.

– 11 трав. – С. 11.

113. Слабошпицький М. Українська мрія, або просто Галина : [про Галину Пагутяк] / М. Слабошпицький // Березіль. – 1996. – № 9–10. – С. 98–126.

114. Сучасна українська література. Уроки за програмою факультативного курсу для 10 класу : [вивчення творчості Г. Пагутяк] // Українська мова та література. – 2008.

– № 13–16. – С. 74–79.

115. Таровита І. Галина Пагутяк. З мрією про сад : урок про творчий шлях Г. Пагутяк та оповідання “Потрапити в сад” / І. Таровита // Українська мова та література. – 2016. – Квітень. – № 7–8. – С. 49–54.

116. Тебешевська-Качак Т. Художні особливості прози Галини Пагутяк (жанрово-стильовий аспект) / Т. Тебешевська-Качак // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 51–58.

– Бібліогр. в підрядк. прим.

117. Тіпер І. Специфіка інтертекстуальних та автоінтертекстуальних конструкцій у метаромані Г. Пагутяк / І. Тіпер // Слово і час. – 2017. – № 8. – С. 57–66.

118. Третяк В. Галина Пагутяк : життєвий і творчий шлях / В. Третяк // Українська мова та література. – 2008. – № 13–16. – С. 74–79.

119. Третяк В. Галина Пагутяк : урок укр. літ. / В. Третяк // Українська мова та література. – 2008. – № 13–16. – Квіт. – С. 74–79.

120. Федан Д. Галина Пагутяк дарувала свої книги сільським бібліотекам / Д. Федан // Вільне слово. – 2010. – 8–14 квіт. – С. 12.

121. Харчук Р. Одкровення Галини Пагутяк / Р. Харчук // ЛітАкцент. Альманах : сучасна література в колі твого читання / [ред. В. Панченко]. – К., 2009. – Вип. 2. – С. 220–222. – Рец. на кн.: Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі. – Л.: Піраміда, 2007.

122. Харчук Р. «Я – то є ми…» / Р. Харчук // Культура і життя. – 2010. – № 9. – Берез. – С. 14.

Галина Москалець (Галина Пагутяк) – Лауреат Шевченківської премії 2010 року за книгу прози «Слуга із Добромиля».

123. Швед І. Одкровення року: “Гіркі землі” Галини Пагутяк : [про кн. лауреата Шевченківської премії Г. Пагутяк з Борислава] / І. Швед // Франковий край. – 2017. – 3 січ. (№ 1). – С. 8.

124. Шевченківські лауреати // Літ. Україна. – 2010. – № 7. – С. 1.
Галина Москалець (Галина Пагутяк) – Лауреат Шевченківської премії 2010

року за книгу прози «Слуга із Добромиля».

125. Янець Н. Галина Пагутяк “Записки Білого Пташка”. Фантастика й містика : урок позакл. чит. / Н. Янець // Українська мова та література. – 2017. – Квітень. – № 7– 8. – С. 47–56.

Виконала : провідний бібліотекар Кивацька Р. Д.