“Повернення із небуття” до 145-річчя від дня народження Богдана Лепкого

Богдан Лепкий (повне ім’я — Богдан Теодор Нестор Лепкий, 4 лстопада  1872 (за іншими даними 9 листопада), с.Кривеньке, нині Чортківського району Тернопільської області — 21 липня 1941, м. Краків) — український поет,  прозаїк,  літературознавець,  критик,  перекладач, історик літератури, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник

Художні твори

1. Вибране / Б. Лепкий ; передм. М .М. Ільницького. – Львів : Світ, 1990. –
184 с.

У книгу увійшли довго і несправедливо замовчувані твори письменника (оповідання, спогади), які сьогодні відновляють справжню картину літературного процесу минулих десятиліть..

2. Вибрані твори. Т 1. Мотря істор. повість, Сотниківна істор. картина з часів І. Виговського / Б. С. Лепкий. – Тернопіль : Збруч, 2004. – 352 с.

3. Вибрані твори. Т. 2. Мотря істор. повість, Орли істор. оповід. з років

1734-1750, Крутіж істор. повість, оповідання / Б. С. Лепкий. – Тернопіль :
Збруч, 2006. – 400 с.

4. Вибрані твори. Т. 3. Не вбивай, Батурин : істор. повісті / Б. С. Лепкий.
– Тернопіль : Збруч, 2008. – 488 с.

5. Вибрані твори у 2 т. Т. 1 / Б. Лепкий ; упорядкув.: Н. Білик, Н. Гавдиди. – 2-ге вид. – Київ : Смолоскип, 2011. – 604 с.

6. Вибрані твори у 2 т. Т. 2 / Б. Лепкий ; упорядкув.: Н. Білик, Н. Гавдиди. – 2-ге вид. – Київ : Смолоскип, 2011. – 614 с.

7. З-під Полтави до Бендер. Крутіж : істор. повісті / Б. Лепкий. – Львів : Червона калина, 1991. – 336 с.

8. Казка мойого життя : [повість] / Б. Лепкий. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 1999. – 300 с.

9. Крутіж : істор. повісті : для ст. шк. віку / Б. С. Лепкий ; [передм. та упоряд. Р. Коритка]. – К. : Веселка, 1992. – 392 с.

10. Мазепа : Трилогія. Не вбивай Батурин : істор. повісті / Б. С. Лепкий. –
Львів : Червона Калина, 1991. – 450 с.

11. Мазепа : трилогія. Полтава: істор. повісті / Б. С. Лепкий. – Львів : Червона Калина, 1991. – 408 с. – (Істор. б-ка “Дзвона”.Ч.10).

12. Мазепа : Трилогія : Кн.2 : Полтава: іст. повісті / Б. С. Лепкий ; Ред.-упоряд. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 2005. – 524 с. : іл.

13. Мазепа : Трилогія. Не вбивай. Батурин: Істор. повісті / Б. С. Лепкий. –

Львів : Каменяр: Манускрипт, 1991. – 488 с. – ;.

14. Мазепа : Трилогія. Мотря: Іст. повість у двох томах / Б. С. Лепкий. –
Львів : Каменяр: Манускрипт, 1991. – 424 с. – ;.

15. Мазепа : Трилогія. Мотря : істор. повість у 2-х т. Ч. 6 / Б. С. Лепкий. –
Львів : Червона Калина, 1991. – 392 с. – (Істор. б-ка “Дзвона”).

16. Під ялинку / Б. Лепкий ; Накладом Льва Р. Лепкого і С-ки. – 2-е вид. –
Ню Йорк : [б. в.], 1958. – 104 с. – (Діаспора).

17. Поезії / Б. С. Лепкий ; Упоряд., авт. вст. ст. Н.Дирда. – Тернопіль :
Джура, 2005. – 500 с.

18. Присвяти Василеві Стефаникові / Б. Лепкий ; [упорядк., вступ. ст. та комент. Ф. Погребенника] ; Бережан. музей Б. Лепкого. – Тернопіль : Лілея,

1997. – 99 с.

У кн. історико-літературних і мемуарно-епістолярних матеріалів, що її упорядкував Ф. Погребенник, перед читачем вперше розкривається довголітня дружба між письменниками крізь призму науково об’єктивних, літ.-крит. оцінок творчості видатного новеліста, спогадів і листів. Вперше зібрані воєдино художньо-критичні, мемуарні і епістолярні документи, що не могли бути опубліковані раніше..

19. Про життя і твори Тараса Шевченка / Б. Лепкий ; [ наук. ред. Р. Гром’як ]. – Тернопіль : Джура, 2004. – 184 с. – На вшанування 190-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря.

У книзі автор оптимально поєднав цікаву докладну розповідь про життя національного Генія з аналізом його творчості..

20. Твори : у 2-х т. : поезія : оповідання і нариси : історичні повісті. Т. 1 /

Б. С. Лепкий. – К. : Дніпро, 1991. – 864 с.

21. Твори : твори в 2-х т. Т. 2. Повість. Спогади. Виступи. / Б. С. Лепкий.
– К. : Дніпро, 1991. – 719 с.

Наукова спадщина

22. Байрон і Шевченко / Б. Лепкий // Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд., опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ, 2008. – Кн. 2. – С. 231–232.

23. Видиш, брате мій… = Lepkyj Bohdan. Das Lied von den Kranichen :

вірш / Б. Лепкий ; перекл. з укр. на нім. О. Грицай // Українська епіка та лірика німецькою мовою / О. Грицай ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2007. – Т. 1. – С. 216–217. – Текст парал. укр. і нім. мовами.

24. З приводу століття Шевченкового “Кобзаря” / Б. Лепкий //
Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд.,
опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ, 2008. –

Кн. 2. – С. 226–230.

25. Заповіт / Б. Лепкий // Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд., опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська].

– Івано-Франківськ, 2008. – Кн. 2. – С. 220–225.
Про історію написання вірша “Заповіт” Т. Шевченком..

26. Іван Франко. Зелені свята в Поручині й “Захар Беркут”. “З вершин і низин” у Бережанах. Відень і “Зів’яле листя”. Лист без відповіді. Франко в Жукові. Зустріч із Франко у Львові. Ювілей Лисенка і Франко. Молода муза – дівчина химерна. Поділля і Франко / Б. Лепкий // Спогади про Івана Франка / [упоряд., вступ. ст. і примітки М. Гнатюка ]. – Львів, 1997. – С. 229–255.

27. Мазепа – гетьман український: сповідь перед людьми і часом : драма на дві дії, 18 картин / Б. Лепкий ; драматичний варіант Богдана Мельничука // Мазепа, гетьман український у поетичних образах корифеїв української літератури від Шевченка до Сосюри / [упоряд., авт. післямови, відп. ред. У. Скальська]. – Дрогобич, 2007. – С. 83–212.

28. Напис на стрілецьких гробах : вірш / Б. Лепкий // Сурмач. – 1989. –
Рік 31, Ч. 1-4 (98-101). – С. 9.

29. Передмова до видання: С. Руданський. Співомовки / Б. Лепкий // Мазепа, гетьман український у поетичних образах корифеїв української літератури від Шевченка до Сосюри / [упоряд., авт. післямови, відп. ред. У. Скальська]. – Дрогобич, 2007. – С. 63–64.

30. Поезії / Б. Лепкий // Атом серця : укр. поезія першої половини ХХ ст.: для ст. шк. віку / упоряд, передм., прим. Ю.Коваліва. – Київ, 1992. – С. 53–56.

31. Прийди до нас! : [про Т. Шевченко] / Б. Лепкий // Посвята : літерат.-мист. зб. : альманах, присв. 190-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка / за ред. Р.Лубківського. – Львів, 2003. – С. 192–194.

32. Причинки до біографії Т. Шевченка / Б. Лепкий // Шевченкіана Богдана Лепкого : ювілейний наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд., опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ, 2008. – Кн. 2. –
С. 159–217.

В розділі містяться статті: “Петербурзька Академія Мистецтва”, ” Брюллов”, Натурщик Тарас”, “Про шевченків Кобзар”.

33. Про життя великого поета Тараса Шевченка / Б. Лепкий //

Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд.,
опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ, 2008. –
Кн. 2. – С. 133–158.

34. Промови : світова велич Кобзаря; в 121 річницю з дня народження / Б. Лепкий // Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд., опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ,
2008. – Кн. 2. – С. 251–261.

В розділі містяться статті: Прийди до нас (промова на концерті на честь Тараса Шевченка у Відні), Тарас Шевченко, Світова велич Кобзаря, На новім порозі, В 121-річницю з дня народження Тараса Шевченка.

35. Статті : про Україну; заповіт; Байрон і Шевченко; Шевченко та його доба; / Б. Лепкий // Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд., опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ , 2008. – Кн. 2. – С. 218–241.

36. Стріча : нарис / Б. Лепкий // Літературно-науковий вістник. – 1899. –
Р. II. – Т. 6, кн. 6 (за червень). – С. 297–305.

37. Суд над поетом ; Умер поет ; Не вмре й не загине! : вірші, присв. Т. Шевченку / Б. Лепкий // Посвята : літерат.-мист. зб.: альманах, присв. 190-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка / за ред. Р. Лубківського. – Львів,

2003. – С. 44–46.

38. Цикл поезій “Шевченко” / Б. Лепкий // Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд., опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ, 2008. – Кн. 2. – С. 100–117.

39. Чим жива українська література? : уривок / Б. Лепкий //
Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд.,

опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ, 2008. –
Кн. 2. – С. 122–129.

40. Шевченко і його доба / Б. Лепкий // Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд., опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ, 2008. – Кн. 2. – С. 233–239.

41. Шевченко про Україну : фрагменти зі статті / Б. Лепкий // Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / [ідея, пошук. роботи, упоряд., опрац., післямова, худ. оформл. : У. Скальська]. – Івано-Франківськ, 2008. –

Кн. 2. – С. 218–219.

Підготувала: Губіна Н. Є.