«Будитель національної свідомості українців» : до 160-річчя від дня народження Андрія Чайковського

(15 травня 1857, Самбір – 2 червня 1935, Коломия), український письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат у Галичині. Діяч Національно Демократичної Партії, згодом УНДО, один з організаторів Українських Січових Стрільців (УСС), повітовий комісар ЗУНР у Самборі.

Твори Андрія Чайковського :

1. Чайковський А. За сестрою / А. Чайковський ; [упор. : Д. Луцик, О. Химин, Л. Стахів]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 110 с.

2. Чайковський А. Мої спогади про Івана Франка : [спомини про І. Франка, коли Франко – учень Дрогобицької гімназії, студент Львівського ун-ту, друкувався в “Друзі”, був членом “Дружнього лихваря” та “Академічного гуртка”] / А. Чайковський // Спогади про Івана Франка. – Львів, 1997. – С. 94–100.

3. Чайковський А. Мої спомини про Івана Франка / А. Чайковський // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. –Т. 1. –С. 181–189.

4. Чайковський А. На уходах : [істор. повісті] / А. Чайковський ; упор. серії Ю. Винничук. – Львів : Піраміда, 2008. – 464 с. – (Сер. “Піраміда пригод”).

5. Чайковський А. На уходах. За сестрою : іст.-пригодн. повісті : для серед.шк. віку / А. Я. Чайковський ; упор., передм. та словник малозрозум. слів, імен та назв О. Нахлік. – К. : Веселка, 2008. – 247 с. : іл. – (Козаченьки).

6. Чайковський А. Олексій Корнієнко : твори у 8-и т. : істор. повість у 2-х кн. (3 частини). Т. 2 / А. Чайковський ; ред. Р. Коритко. – Львів : Червона Калина, 1992. – 487 с.

7. Чайковський А. Олюнька : оповідання з життя ходачкової шляхти / А. Чайковський. – 4-е вид. – Нью-Йорк : Говерля, 1957. – 320 с.

8. Чайковський А. Петро Конашевич Сагайдачний : історичний нарис / А. Чайковський // Літопис Бойківщини : півріч., присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойківського племени / ред. О. Бережницький. – ЗСА – Канада, 1972. – Ч. 1–2 (24–25) : січень – червень. – С. 5–16.

9. Чайковський А. Полковник Кричевський : твори у 8-ми т. : історичні повісті. Т. 1 / А. Чайковський ; [ред. і упор. М. Шалата]. – Львів : Червона Калина, 1992. – 288 с.

10. Чайковський А. Сагайдачний : Історичний роман у 3 кн. / А. Я. Чайковський ; упор., авт. післям. та приміт. В. В. Яременко. – К. : Дніпро, 1990. – 585 с. – (Б-ка іст. прози).

11. Чайковський А. Сагайдачний : іст. роман у 3-х кн / А. Я. Чайковський ; упор., авт. післямови та приміт. В. В. Яременко. – К. : Дніпро, 1989. – 585 с. – (Б-ка іст. прози).

12. Чайковський А. Сагайдачний у школі в Острозі / А. Чайковський // Літопис Бойківщини / ред. О. Бережницький. – ЗСА – Канада, 1972. – Ч. 1–2 (24–25) : Січень – Червень. – С. 47–53.

13. Чайковський А. Сонце заходить : історичні повісті : твори у 8-ми т. Т. 3 / А. Чайковський ; [ред. тому М. Шалата]. – Львів : Червона Калина,1993. – 424 с.

14. Чайковський А. Сонце заходить : історична повість з часів зруйновання Запорозької Січі / А. Чайковський. – 2-ге вид. – [б. м.] :Говерля, 1955. – 208 с.

15. Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. Т. 1 / А. Чайковський ; Наукова біб-ка; НАН України; [упор. Б. З. Якимович]. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 514 с.

16. Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. Т. 2 / А. Чайковський ; МОН України;. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка; Наукова біб-ка; НАН України; [упор. Б. З. Якимович]. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 468 с.

17. Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. Т. 3 / А. Чайковський ; Наукова біб-ка; НАН України; [упор. Б. З. Якимович]. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 576 с.

18. Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження = Andriy Chaikovskyi. Memoirs. Letters. Studies. Т. 4 / А. Чайковський ; [авт. ідеї, гол. упор. і ред. : Б. З. Якимович, О. В. Седляр ; редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2007. – 680 с.

19. Чайковський А. Твори у 8-ми т. : історичні повісті з життя малоземельної шляхти. Т. 4 / А. Чайковський. – Львів : Червона Калина, 1993. – 424 с.

20. Чайковський А. У чужому гнізді : повісті з ХІХ ст.: твори у 8-ми т. Т. 5 / А. Чайковський. – Львів : Червона Калина, 1994. – 600 с.

Про життя і творчість Андрія Чайковського :

21. Андрусяк Т. Правові погляди Андрія Чайковського / Т. Андрусяк // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. –Т. 3. – С. 305–315.

22. Арсенич П. Андрій Чайковський у моєму житті / П. Арсенич // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. –Т. 3. – С. 467–470.

23. Барна І. Кілька штрихів до повісті Андрія Чайковського “Сонце заходить” / І. Барна // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А.Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 399–404.

24. Белз П. Сторінки життя української шляхти на Самбірщині та її відображення у творах А. Чайковського / П. Белз // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 367–376.– Бібліогр. в кінці ст.

25. Бєляєв В. Чайковський Андрій Якович (15.V.1857–2.VI.1935) – український письменник / В. Г. Бєляєв // Українська радянська енциклопедія / [гол. ред. М. П. Бажан]. – К., 1985. – Т. 12 : Фітогормони – Ь.– С. 242. – Бібліогр. в кінці ст.

26. Бемко В. Андрій Чайковський / В. Бемко // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 277–282.

27. Бемко Л. Мій дідо – Андрій Чайковський : [спогади внука] / Л. Бемко // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 111–128.

28. Бер О. Портрети, графіка : Стельмах М., Малишко А., Чайковський А., Харчук Б. / О. Бер // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 3. – Вкладка.

29. Ванів М. Морально-етичний потенціал повісті “Олюнька” А. Чайковського / М. Ванів // Дивослово. – 2000. – № 11. – С. 30–31.

30. Васильчук М. Андрій Чайковський: штрихи до портрета на тлі Коломиї / М. Васильчук, Л. Кречковський // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 446–462.

31. Васянович О. Традиційно-побутова культура галицької дрібної шляхти XIX – початку XX ст. у творчості Андрія Чайковського /
О. Васянович // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 5. – С. 99–104. – Бібліогр. в кінці ст.: с. 104–105 (48 назв).

32. Вільде І. У Андрія Чайковського. Спомини письменника про Івана Франка / І. Вільде // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. /
А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 163–165.

33. Волинець Н. Читання Андрія Чайковського / Н. Волинець // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 471–472.

34. Гаврилів О. Вчительський слід Франка у житті Андрія Чайковського / О. Гаврилів // Франковий край. – 2015. – 5 верес. (№ 34). – С. 7.

35. Гарасевич М. Творчість Андрія Чайковського / М. Гарасевич // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 283–294.

36. Гладилович С. Андрій Чайковський : згадка на другу річницю смерти / С. Гладилович // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 136–139.

37. Гнатюк М. Історизм та історія у творчості Андрія Чайковського. Повість “Перед зривом” / М. Гнатюк // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 382–390.

38. Горинь В. Листи Андрія Чайковського до Михайла Грушевського / В. Горинь // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 320–322.

39. Григорчук Н. Козацькому роду нема переводу. Характеристика образу Павлуся / Н. А. Григорчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 30. – С. 12–15.

40. Гринів О. Загострення успадкованих недуг. Андрій Чайковський про уроки державотворення в 1916–1919 роках / О. Гринів // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 343–350.

41. Дубина М. Через історію до сучасності… : [про А. Чайковського] / М. Дубина // Олексій Корнієнко : твори у 8-и т. : істор. повість у 2-х кн. (3 частини) / А. Чайковський ; ред. Р. Коритко. – Львів, 1992. – Т. 2. – С. 401–409.

42. Дудіна Т. Андрій Чайковський (1857–1935). Оповідання «За сестрою» : урок української літератури, 7 клас / Т. Дудіна, А. Панченков // Українська мова та література. – 2007. – № 29–32. – Серпень. – С. 42–63.

43. Євшан М. Куди ми прийшли?.. Річ про українську літературу 1910 року. Література і життя / М. Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – К., 1998. – С. 247–275. На С. 252 згадується Андрій Чайковський.

44. Євшан М. Література галицької України за 1913 рік / М. Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – К., 1998. – С. 292–295.

На С. 293 згадується Андрій Чайковський.

45. Зубенко І. Андрій Чайковський : жмут споминів замість вінка на

могилу / І. Зубенко // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 152–162.

46. Ільницький М. Історичні повісті Андрія Чайковського / М. Ільницький // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 377–381.

47. Канчалаба О. Рукописна спадщина Андрія Чайковського : з фондів відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / О. Канчалаба // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 316–319.

48. Кирчів Р. Цикл шляхетських повістей Андрія Чайковського /Р. Кирчів // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 351–366.

49. Ковалець Л. На службі у простолюду: спроба виявлення однієї життєво-творчої паралелі : [письменники А. Чайковський та Ю. Федькович] / Л. Ковалець // Дзвін. – 2010. – № 3–4. – С. 104–108. – Бібліогр. в кінці ст.: с. 108 (20 назв).

50. Коковський Ф. Адвокат-громадянин : [про Андрія Чайковського] /Ф. Коковський // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 140–143.

51. Корнієнко О. Літературні диктанти : за твором Володимира Рутківського “Джури козака Швайки”, 6 клас та за твором Андрія Чайковського “За сестрою”, 7 клас / О. Корнієнко // Дивослово. – 2016. –№ 9. – С. 16–19.

52. Коротун Л. Андрій Чайковський “За сестрою”. Геройство і лицарська відвага Павлуся : розробка уроку / Л. О. Коротун // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 27. – С. 18–20.

53. Кошелівець І. Чайковський Андрій (1857–1935), письменник, громадський діяч, адвокат у Галичині родом з Самбора; діяч Національно-Демократичної Партії, згодом УНДО, один з організаторів УСС, повітовий комісар ЗУНР у Самборі / І. Кошелівець // Енциклопедія українознавства : словникова частина / гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 2000. – Т.10. – С. 3692–3693. – Бібліогр. в кінці ст.

54. Кравець Я. Повість Андрія Чайковського “За сестрою” французькою мовою / Я. Кравець // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. /А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 428–432.

55. Лебедівна Л. “Чайковський – міфотворець” (Повісті Андрія Чайковського “За сестрою” і “На уходах”) / Л. Лебедівна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 6. – С. 142–148.

56. Левицька О. Андрій Чайковський і Бережанщина / О. Левицька // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 433–439.

57. Левицький К. Д-р Андрій Чайковський. Посмертний спомин / К. Левицький // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 133–135.

58. Литвиненко В. Чайковський А. Я. “За сестрою” : робота з текстом художнього твору, 7 кл. / В. М. Литвиненко // Все для вчителя. – 2009. – Груд. – № 23–24. – С. 39–40.

59. Лончина О. Мої спомини про діда Андрія й батька Богдана Чайковських / О. Лончина // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 129–132.

60. Мартинович Г. Андрій Чайковський та його історична проза / Г. Мартинович // Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140 річниці від дня народження Івана Филипчака) : міжнар. наук.-практ. конф. 17 лют. 2011 р. : зб. статей. – Самбір; Дрогобич, 2011. – С. 244–247. – Бібліогр. в кінці статті.

61. Матвійчук М. Спомини про Андрія Чайковського / М. Матвійчук // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 166–169.

62. Мафтин Н. Жанр історичної белетристики у творчості

А. Чайковського, В. Будзиновського, Ю. Опільського, К. Гриневичевої / Н. Мафтин // Бібліотечка “Дивослова”. – 2013. – № 4. – С. 19–28.

63. Мельничук Ю. Андрій Чайковський / Ю. Мельничук // Слово про письменників : статті та критико-біограф. нариси / Ю. С. Мельничук. – Львів, 1958. – С. 107–163.

64. Михайлишин О. Андрій Чайковський – комісар ЗУНР / О. Михайлишин // Бойки. – Дрогобич, 2002. – С. 149–152.

65. Нахлік О. Віра, воля, праця, або Чому Андрій Чайковський актуальний сьогодні / О. Нахлік // На уходах. За сестрою : Іст.-пригодн. повісті : Для серед. шк. віку / А. Я. Чайковський. – К., 2008. – С. 5–13.

66. Нахлік О. Проза Андрія Чайковського / О. Нахлік // Чайковський А. Я. Повісті. – Львів, 1989. – С. 3–10.

67. Нестеренко Н. Українська історична проза XIX – I пол. XX ст.: становлення й розвиток жанру : становлення українського історичного жанру / Н. Нестеренко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 27. – С. 2–7.

68. Нечиталюк М. Цінний документ до біографії Андрія Чайковського / М. Нечиталюк // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 211–214.

69. Образи Петра Сагайдачного та Марка Жмайла (за уривком “В Острозькій школі” з роману Андрія Чайковського “Сагайдачний” // 333 нових учнівських твори за новими програмами МО України : на допом. учням 5–11 кл., абітурієнтам: укр. мова та літ-ра. Зарубіжна літ-ра. – Х., 1999. – С. 52–54. – Без підп.

70. Огієнко І. Світлій пам’яті Андрія Чайковського. В двохлітню річницю (1923–1935) / І. Огієнко // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – C. 147–151.

71. Павлишин О. Чайковський (Чайківський) Андрій (15.5.1857– 2.6.1935) – укр. письменник, гром. діяч, адвокат / О. Павлишин // Довідник з історії України : (А–Я) / за ред. І. Підкови, Р. Шуста. – К., 2001. – С. 1036.

72. Павлишин О. Чайковський Андрій (Чайківський) (15.05.1857 –

02.06.1935) – український письменник, громадський діяч, адвокат /
О. Павлишин // Довідник з історії України. – К., 1999. – Т.3 : Р–Я. – С. 556–
557.

73. Погребенник В. Центральна Європа та Азійський Схід у мемуарах Андрія Чайковського про Боснійську війну / В. Погребенник // Слово і час. – 2009. – № 2. – С. 33–38.

74. Приходько Н. Будитель національної свідомості українців [А. Чайковський] / Н. Приходько // Дивослово. – 2000. – № 11. – С. 40–44.

75. Приходько І. Українське лицарство у творах Андрія Чайковського / І. Ф. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 7. – С. 29–31.

76. Приходько І. Андрій Чайковський (1857–1935) / І. Приходько // Творчі портрети українських письменників XIX–XX cтоліть : посіб. для вузів і шкіл / І. Ф. Приходько. – К., 1997. – С. 70–87.

77. Продан І. Андрій Чайковський і його роман “Сагайдачний” : до історії написання / І. Продан // Слово і час. – 1993. – № 10. – С. 78–80.

78. Продан І. Андрій Чайковський : штрихи до портрета письменника / І. М. Продан // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 6. – С. 58–62.

79. Продан І. Особливості сюжету роману Андрія Чайковського “Сагайдачний” / І. М. Продан // Українське літературознавство : республік.міжвідомчий наук. зб : виходить з 1966 р. – Львів, 1993. – Вип. 57. – С. 83–90.

80. Продан І. Патріотичний пафос роману Андрія Чайковського “Сагайдачний” : особливості композиційно-сюжетної структури / І. Продан // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 391–398.

81. Різник Л. Отаман Бережанської “Повітової Січі” / Л. Різник // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т.3. – С. 440–445.

82. Сагайдак Т. Козакіана історичного роману А. Чайковського “Олексій Корнієнко” / Т. Сагайдак // Південний архів (філологічні науки). – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 112–115.

83. Сварник Г. Справа конфіскації історичної повісті Андрія Чайковського “До слави” / Г. Сварник // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 237–276.

84. Седляр О. Взаємини Андрія Чайковського та Івана Франка / О. Седляр // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 323–331.

85. Седляр О. Непорозуміння між українськими націонал-демократами та консерваторами у Галичині напередодні Першої Світової війни : на прикладі стосунків Андрія Чайковського та Григорія Бобяка / О. Седляр // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2003. – Вип.11. – С. 277–289. – Бібліогр. в кінці ст.

86. Седляр О. Стосунки Андрія Чайковського із старорусинами (русофілами) (70-ті рр. XIXст. – 1914р.) / О. Седляр // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2005. – Вип. 9. – С. 272–287.

87. Седляр О. Андрій Чайковський: формування світогляду і громадська діяльність (70-ті – поч. 80-х рр. XIX ст.) / О. Седляр // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка : [зб. наук. праць]. – Львів, 2005. – Вип. 7. – С. 176–190.

88. Семчишин В. Андрій Чайковський : до 150-річчя письменника / В Семчишин // Літопис Бойківщини. – ЗСА ; Канада ; Україна, 2007. – Ч. 2/73 (84). – С. 28–30.

89. Сеник В. Розвиток історичного жанру у світовій літературі : роман В. Скотта “Айвенго”, повість І. Франка “Захар Беркут” та А. Чайковського “За сестрою” / В. Сеник, М. Сірко // Зарубіжна література. – 2012. – № 17–18. – С. 25–27.

90. Сисін І. Андрій Чайковський і сьогодні з нами / І. Сисін // Педагогічна думка. – 2012. – № 2. – С. 67–70.

91. Слотницька І. Андрій Чайковський. Коротко про митця. “За сестрою”. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму : урок української літератури / І. Слотницька // Бібліотечка “Дивослова”/ гол. ред. К. Рибалко. – 2012. – № 9. – С. 56–60.

92. Слотницька І. Відтворення історичних подій у повісті

А. Чайківського “За сестрою” : урок укр. літератури / І. Слотницька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 4. – С. 21–24.

93. Смик Р. Роздуми і спомини з краю і чужини [про Андрія Чайковського] / Р. Смик // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 463–466.

94. Ставничий А. Спомини внука : [згадка про дідуся Андрія Чайковського] / А. Ставничий // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 102–110.

95. Сташків О. А ми славу козацькую повік не забудем… : урок-бесіда за повістю А. Я. Чайковського “За сестрою” / О. В. Сташків // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 6. – С. 45–51.

96. Струтинська М. Дім родини Чайковських у Бережанах /М. Струтинська // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський.
– Львів, 2002. – Т. 3. – С. 144–146.

97. Трофимук М. Національна свідомість через призму життя і творчості Андрія Чайковського / М. Трофимук // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 332–342.

98. Франко І. З останніх десятиліть XIX віку : [про розвиток українсько-руської літератури за період: від другої половини 70-х років до кінця XIX ст.] / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. : т. 26–43 : література і мистецтво / І. Я. Франко. – К., 1984. – Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890–1910). – С. 471–529.

На С. 524 згадується Андрій Чайковський.

99. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. XLVI. 80-ті роки в Галичині / І. Я. Франко // Зібрання творів : у 50 т. : т. 26–43 : Література і мистецтво / І. Я. Франко. – К., 1984. – Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890–1910). – С. 409–469.

На С. 431 згадується Андрій Чайковський.

100. Химин О. Лицар козацької слави : [біографія і творчість Андрія Чайковського] / О. Химин // За сестрою / А. Чайковський. – Дрогобич, 2012.– С. 4–5.

101. Химин О. Тема еміграції у творчості Андрія Чайковського (на матеріалі повісті “Бразилійський гаразд”) / О. Химин // Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і процес національного відродження (З нагоди 140 річниці від дня народження Івана Филипчака) : міжнар. наук.-практ. конф. 17 лютого 2011 р. : зб. статей. – Самбір ; Дрогобич, 2011. – С. 247–253. – Бібліогр. в кінці статті.

102. Химин О. Тема еміграції у творчості Андрія Чайковського / О.Химин // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 405–412.

103. Чайковська К. Любіть Україну… : про письменника Андрія Чайковського / К. Чайковська // Родовід. – 1999. – № 1. – С. 80–87.

104. Чайковська К. Спогад про найдорожчих : [згадка про дідуся Андрія Чайковського] / К. Чайковська // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 89–101.

105. Чайковська Н. Останні дні Андрія Чайковського / Н. Чайковська // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т.3. – С. 7–12.

106. Чайковський Андрій і його роман “Сагайдачний” // Дивослово. –1994. – № 1. – С. 53–54. – Без підп.

107. Чайковський Андрій : автобіографія // Життя і школа. – 1967. –Р.XIII. – Ч. 3–5 (109–111). – С. 24–27.

108. Чайковський М. [Автобіографія] : [Микола Андрійович Чайковський – відомий український математик, син Андрія Чайковського] / М. Чайковський // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – C. 13–88.

109. Чайковський М. Матеріали до біографії Андрія Чайковського : [біографія батька] / М. Чайковський // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 215–236.

110. Шалата М. Письменники на Франковому Підгір’ї / М. Шалата // Дрогобиччина – земля Івана Франка : збірник географ., істор., етнограф.-побут. матеріалів та мемуарів / упоряд. і ред. М. Шалата. – Дрогобич, 1997. – Т. 4. – С. 499–552. – Бібліогр. в кінці ст.
На С. 512 згадується Андрій Чайковський.

111. Шалата М. На вістрі серця і пера Адольфа Гладиловича / М. Шалата // Дрогобиччина – земля Івана Франка : збірник географ., істор., етнограф.-побут. матеріалів та мемуарів / упор. і ред. М. Шалата. – Дрогобич, 1997. – Т. 4. – С. 635–639.
На С. 636 згадується Андрій Чайковський.

112. Якимович Б. Андрій Чайковський – продовжувач справи “Руської трійці” / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович. – Львів, 2014. – С. 778–786.

113. Якимович Б. Андрій Чайковський і видавничі програми “Просвіти” / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович. – Львів, 2014. – С. 773–777.

114. Якимович Б. Андрій Чайковський: життя, творчість, громадсько-політична діяльність / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович. – Львів, 2014. – С. 737–747.

115. Якимович Б. Андрій Чайковський: життя, творчість, громадсько-політична діяльність / Б. Якимович // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 7–24.

116. Якимович Б. Андрій Чайковський – науковець, публіцист, мемуарист : до питання про маловідому спадщину / Б. Якимович // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 295–304.

117. Якимович Б. Генеалогія родини Чайковських : [родовід родини Андрія Чайковського] / Б. Якимович // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 197–210.

118. Якимович Б. Наукова, публіцистична та мемуарна спадщина Андрія Чайковського / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович. – Львів, 2014. – С. 748–761.

119. Якимович Б. Повість Андрія Чайковського “Своїми силами” як джерело до вивчення його життя та громадської діяльності / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович. – Львів , 2014. – С. 787–798.

120. Якимович Б. Театр “Руська Бесіда” і Андрій Чайковський / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович. – Львів, 2014. – С. 762–772.

121. Якимович Б. Театр “Руської Бесіди” і Андрій Чайковський : сторінки історії українського театру в Галичині / Б. Якимович // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 413–427.

122. Яременко В. Андрій Чайковський і його історичний роман «Сагайдачний» / В. Яременко // Чайковський А. Я. Сагайдачний : іст. роман у 3 кн. / упор., авт. передмови та приміт. В. В. Яременко. – К., 1993. – С. 3– 21.

123. Chaikovsky Andrii = Чайковський Андрій // Енциклопедія України / ed. by V. Kubijovyc. – Торонто ; Лондон : University of Toronto Press, 1985. – Т. 1 : A – F. – P. 402. – Без підп. – Текст англ. м. – Бібліогр. в кінці ст.

124. Андрій Чайковський в художній літературі :

125. Вархол Р. Козацької відваги світ… : [вірш, присвячений А. Чайковському] / Р. Вархол // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 490.

126. Гущак І. Походами Сагайдачного : [цикл віршів, присвячених А. Чайковському] / І. Гущак // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 483–485.

127. Дубас М. Перечитуючи Андрія Чайковського : [вірш] / М. Дубас // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 486.

128. Красюк М. Адвокат : [вірш про Андрія Чайковського] / М. Красюк // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 487–488.

129. Проць Л. Неювілейна посвята Андрію Чайковському : [вірш] / Л. Проць // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. –Львів, 2002. – Т. 3. – С. 475.

130. Чепурко Б. Козацька доля : [вірш про Андрія Чайковського] / Б. Чепурко // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. –Львів, 2002. – Т. 3. – С. 489.

131. Шалата М. Похорон Андрія Чайковського : [вірш] / М. Шалата // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А. Чайковський. – Львів, 2002. –Т. 3. – С. 480–482.

132. Шкраб’юк П. Триптих з Андрієм Чайковським : [вірш] / П. Шкраб’юк // Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х т. / А.Чайковський. – Львів, 2002. –Т. 3. – С. 476–479.

Укладач: Р. Д. Кивацька, провідний бібліотекар.