Меценат і творець “Живої історії”: Євген Чикаленко (до 155-річчя з дня народження)

 Євген Чикаленко – меценат, видавець, публіцист, землевласник, член Старої Громади, ініціатор заснування Товариства Українських Поступовців, народився 21 грудня 1861 на Херсонщині. Громадський діяч, який відмовився стати гетьманом України.

 1918-го відійшов від політики та спостерігав за розгортанням  подій в Україні, але не брав у них бепосередньої участі. 

Бібліографічний список літератури


Праці Євгена Чикаленка:

 1. Чикаленко Є. Спогади (1861–1907) = The memoirs of Ye. Chikalenko / Є. Чикаленко ; передм. В. Дорошенка ; обклад. П. Холодного, портрет С. Мако ; УВАН у США ; НТШ в Америці. – Нью-Йорк : Укр. Вільна АН у США, 1955. – 506 с.
 2. Чикаленко Є. Спогади (1861–1907) : [хроніка громад. та культ. руху в Україні кінця ХІХ – поч. ХХ ст.] / Є. Х. Чикаленко ; [передм. В. Шевчука та В. Дорошенка]. – К. : Темпора, 2003. – 416 с. : ілюстр., фотогр.
 3. Чикаленко Є. Щоденник 1919–1920 = Diary 1919–1920 / Є. Чикаленко ; за ред. В. Верстюка та М. Антоновича ; [передм. Л. Винара, В. Верстюка] ; Укр. Вільна АН у США ; Іст. секція ; НАН України ; Ін-т історії України та ін. – К. ; Нью-Йорк : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 640 с.
 4. Чикаленко Є. Щоденник (1907–1917) / Є. Чикаленко. – Львів : Червона Калина, 1931. – 496 с.
 5. Чикаленко Є. Щоденники (1918–1919) / Є. Чикаленко // Слово і час. – 1994. – № 1. – С. 73 –82. – Продовж. Поч. у № 10, 11, 12 за 2013 р.
 6. Чикаленко Є. Щоденники (1918–1919) / Є. Чикаленко // Слово і час. – 1994. – № 2. – С. 96 –100.
 7. Чикаленко Є. Листи до Д. І. Яворницького / Є. Чикаленко // Хроніка 2000 . Наш край : укр. культуролог. альманах / ред. : Ю. Г. Буряк, В. В. Галега, С. С. Гречанюк та ін. – К. : Довіра, 1993. – № 3–4 (5–6). – С. 136 –157 : фото.

Про Євгена Чикаленка:

 1. Абросимова С. Спільна праця на загальну користь України (листування Є. Чикаленка і Д. Яворницького) / С. Абросимова, Ю. Мицик // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал. – 1996. – № 1. – C. 30-40. – До 140-річчя від дня народж. Д. Яворницького.
 2. Березівська Л. Чикаленко Євген Харлампієвич / Л. Д. Березівська // Українська педагогіка в персоналіях : у 2–х кн. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С. 586-592.
 3. Веремійчик О. Незабутній Євген Чикаленко / О. Веремійчик // Українське слово. – 2012. – 4–17 січ.(№ 1–2). – С. 11.
 4. Гирич І. Суспільствознавчі уроки Чикаленка / І. Гирич // Пам’ятки України. – 2012. – № 12. – С. 3–13.
 5. Гриненко О. Спогади сучасників Євгена Чикаленка на сторінках журналу “Тризуб” (1925-1940 рр.) / О. Гриненко // Українське слово. – 2011. – 28 груд.– 4 січ.(№ 52). – С. 10.
 6.  Добрянський Б. Євген Чикаленко – визначний громадський діяч, публіцист, меценат української культури / Б. Добрянський // Календар класного керівника на 2011–2012 навчальний рік : посіб. для вчителя / В.Блашків, М.Галів, Н.Грицик, Б.Добрянський ; [упор. Ю. Кишакевич]. – Дрогобич, 2011. – С. 162–166.
 7. Донік О. Товариство українських поступовців (ТУП) / О. М. Донік // Україна : хронологія розвитку. Імперська доба : 1800-1917 рр. – К., 2011. – С. 486–487.
 8. Євген Чикаленко : до 140-річчя з дня народження // Вісник НТШ : зима. – 2001. – №. 26. – С. 18 –19.
 9. Іванченко, Р. До глибини власної кишені. Меценатство й українська література та журналістика / Р. Іванченко, О. Іванченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2000. – № 5. – С. 9–14.
 10. Каленик Б. Глибокий слід. Виповнилося 140 років від дня народження видатного українського громадського діяча і мецената Євгена Чикаленка / Б. Каленик // Українська культура. – 2002. – № 2. – С. 27.
 11. Кедровський В. Останні зустрічі з Є. Х. Чикаленком / В. Кедровський // Обриси минулого : деякі останні діячі-українофіли напередодні революції 1917 року / В.Кедровський. – Нью Йорк ; Джерзі Ситі, 1966. – С. 118–123.
 12. Крот В. Співпраця Євгена Чикаленка та Дмитра Яворницького в галузі української культури на початку XX ст. / В. О. Крот // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. – Черкаси, 2014. – №.7. – С. 168–170.
 13. Лук’янчук Г. Чому вчать щоденники Євгена Чикаленка… / Г. Лук’янчук // Шлях перемоги. – 2016. – 3 лют.(№ 5). – С. 7.
 14. Лук’янчук Г. Чого вчать щоденники Євгена Чикаленка… / Г. Лук’янчук // Слово Просвіти. – 2016. – 4–10 лют.(№ 7). – С. 10.
 15. Мазур Н. Структури з оцінною семантикою “характеристика осіб” у мемуарних текстах Євгена Чикаленка “Спогади (1861–1907)” / Н. Мазур // Рідний край : наук. публ. худ.-лыт. альманах. – Полтава, 2005. – № 1 (12). – С. 77–83. – Бібліогр. в кінці ст.
 16. Максим’юк Т. Меценат з Перешорів [Євген Чикаленко] / Т. Максим’юк // З Україніки Причорномор’я : книга нарисів та есе / Т.І.Максим’юк. – Одеса, 2008. – С. 67–70.
 17. Музичко О. Чикаленко в Одесі / О. Музичко // Пам’ятки України. – 2012. – № 12. – С. 44–49.
 18. Панчук, Є. Євген Чикаленко : сторінки біографії / Є. Панчук // Мандрівець. – 1998. – № 1. – С. 48-53.
 19. Панькова С. Чикаленко і Академічний дім у Львові / С. Панькова // Пам’ятки України. – 2012. – № 12. – С. 30–37.
 20. Піскун В. Чикаленко в емігрції / В. Піскун // Пам’ятки України. – 2012. – № 12. – С. 24–28.
 21. Погребенник Ф. Над альбомами Євгена Чикаленка / Ф. Погребенник // Визвольний шлях. – 1994. – Р. XLVII. – № 6 (555). – С. 712–717.
 22. Рожнятовська О. Меценат і творець “Живої історії”. До 150-річчя від дня народження Є. Х. Чикаленка / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. – № 4. – С. 137–145. – Бібліогр.: с. 142–145.
 23. Секереш Н. Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради ; 1919–1929 рр.) / Н. Секереш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 399–403.
 24. Синьоок Т. Меценатство як вибір : до річниці від дня народж. Євгена Чикаленка / Т. Синьоок // Літературна Україна. – 2012. – № 1. – С. 13.
 25. Старовойтенко І. Історія створення та видання “Спогадів” та “Щоденника” [Євгена Чикаленка] / І. Старовойтенко // Пам’ятки України. – 2012. – № 12. – С. 14–23.
 26. Старовойтенко І. Родина Чикаленків у Кононівці та Києві / І. Старовойтенко // Пам’ятки України. – 2012. – № 12. – С. 50–63.
 27. Старовойтенко І. Епістолярна та мемуарна спадщина Є. Х. Чикаленка на сторінках “Українського історика” (видавця, мемуариста, доброчинника) / І. Старовойтенко // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – С. 45–49.
 28. Старовойтенко І. Історичні перспективи України у листах Є. Чикаленка до С. Шелухіна / І. Старовойтенко // Історичний журнал. – 2005. – № 4(22). – С. 82–89.
 29. Старовойтенко І. Натхненний трудівник на ниві національного відродження України (народознавчі сюжети у мемуарній та епістолярній спадщині Євгена Чикаленка) / І. Старовойтенко // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1. – С. 21–32.
 30. Старовойтенко І. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка / І. М. Старовойтенко // Український історичний журнал. – 2007. – № 1(472). – С. 104–117.
 31. Старовойтенко І. Наукова діяльність Лева Чикаленка: період еміграції (1920–1965 рр.) / І. Старовойтенко // Наукові записки. – Острог, 2008. – № 11. – С. 281–291. – (Історичні науки).
 32. Тесленко В. Людина однієї мети. Штрихи до портрета Євгена Чикаленка / В. Тесленко // Пам’ять століть. – 1998. – № 1. – С. 94–108.
 33. Хорунжий Ю. Чикаленки : Євген, Марія, Ганна, Вікторія, Левко, Петро, Іван / Ю. Хорунжий // Українські меценати. – К, 2001. – С. 56–86. – Бібліогр. в кінці ст.
 34. Цимбалюк М. Меценат, політик, видавець… До 150-ліття Євгена Чикаленка / М. Цимбалюк // Українське слово. – 2012. – 7–13 берез.(№ 10). – С. 13.
 35. Червінський В. Український людинолюб Євген Чикаленко / В. Червінський // Українське слово. – 2011. – 10–16 серп.(.№33). – С. 13.
 36. Червінський В. Меценат української преси [Євген Чикаленко] / В. Червінський // Пам’ять століть. – 2009. – № 3–4. – С. 201–202.
 37. Черкаська Г. Над рідним полем : [про Є. Чикаленка] / Г. Черкаська // За вільну Україну плюс. – 2014. – 25 груд. (№ 51). – С. 3.
 38. Zhukovsky A. Chykalenco Yevhen = Жуковський А. Чикаленко Євген / A. Zhukovsky // Енциклопедія України / ed. by V. Kubijovyc. – Торонто ; Лондон : University of Toronto Press, 1985. – Т. 1 : A – F. – C. 494. – Текст англ. м.

Довідково-бібліографічний відділ