БІБЛІОТЕКА ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка була заснована в травні 1940 року на базі книгозбірні гімназії. У структурі сучасної бібліотеки: 4 абонементи; 10 читальних залів (350 посадкових місць); 2 книгосховища; довідково-бібліографічний відділ; відділ комплектування та обробки літератури; відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки.
Філії бібліотеки: соціально-гуманітарний факультет; біологічний факультет.Кабінети самостійної роботи: Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій; Інститут музичного мистецтва; історичний факультет; філологічний факультет.
Бібліотечний фонд універсальний, загальна кількість близько 736000 документів українською, російською, англійською, німецькою, французькою, польською та іншими іноземними мовами, в тому числі: 299000 примірників навчальної літератури, 297000 – наукових видань, 99000 примірників художньої літератури. Особливу цінність має фонд рідкісних видань, який нараховує 1300 примірників.Щорічно бібліотека отримує 12000 видань; обслуговує близько 7000 користувачів і видає 485000 документів.
Пошуковий апарат бібліотеки складається з довідкового фонду, системи каталогів та картотек. З 2011 року функціонує автоматизована бібліотечна система “УФД-Бібліотека”. Обсяг електронного каталогу нараховує 282000 бібіліографічних записів. Сформовано електронні бази даних: книг, періодики, повнотекстові, рідкісних та цінних видань, праці вчених ДДПУ імені Івана Франка, електронних видань, нових надходжень, дисертацій, авторефератів дисертацій тощо.