Інформаційна діяльність

     Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка є одним із центрів інформаційно-культурного життя не лише університету, а й регіону. Відрадно, що багатющі фонди книгозбірні, а їх понад 750 000 примірників, стали ще однією вагомою інституцією у формуванні світогляду не одного покоління. Бібліотека володіє сучасними технологіями (інституційний репозитарій, електронний каталог, доступ до наукометричної бази даних, віртуальна довідка, електронна доставка документів, онлайн лекторій, впровадження академічної доброчесності тощо), які скеровані не лише на навчально-наукову роботу університетської молоді, а, перш за все, формування гармонійно розвиненої особистості.
Image
Image