Індентифікатори вченого

Ідентифікатори вченого (авторські профілі)

Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
 – відкритий, некомерційний проект для створення та підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу висвітлення науково-дослідної діяльності та вільного доступу до цих ідентифікаторів

Scopus Author ID – ідентифікатор автора, автоматично присвоюється кожному, хто має публікації, що індексуються в наукометричній базі Scopus.

 

Researcher ID – система ідентифікації авторів, створена для використання разом із базою наукової літератури у Web of Science.

Реєстрація в Researcher ID доступна всім із будь-яких пристроїв і не потребує реєстрації Web of Science або 95 наявності публікацій, проіндексованих у цій базі. Researcher ID дає можливість створювати профіль вченого, формувати список власних публікацій, створювати запрошення до співпраці, переглядати бібліометричні показники, пов’язати свій профіль із ORCID, системою управління бібліографічною інформацією EndNote тощо. Профілі авторів у системах ідентифікації містять таку інформацію як варіанти імені автора, перелік місць його роботи, кількість публікацій та цитувань, галузі досліджень, посилання на основних співавторів, індекс Гірша тощо.

 Google Scholar є некомерційною пошуковою бібліометричною системою, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування. Ця пошукова система викликає найбільшу зацікавленість українських науковців, оскільки такі платформи, як Web of Science або Scopus, опрацьовують менше ніж 2 % публікацій українських учених, натомість в Google Scholar індексується більшість рецензованих он-лайн журналів Європи та Америки.

Research Gate – безкоштовна соціальна мережа та інструмент співпраці вчених із різних наукових галузей, що дає змогу спільно використовувати повні тексти наукових документів та обмінюватися ними, брати участь у фахових дискусіях