Унікальна Франкіана

 1. Боровский, К. Г. Хрещення святого Володимира/ К. Г. Боровский ; Пер. І.Франка. – Львів : Накладом вид. спілки “Громада”, 1928. – 50 с.

 2. Боровский, Карель Гавлічек. Вибір поезий  / К. Г. Боровский ; переклад І.Франка; З життєписом Гавлїчка. – Львів : Накладом Укр.-Руської вид. спілки, 1901. – 103 с. – (Унікальна).

 3. Гайне, Генріх. Фльорентійські ночи  Г. Гайне ; переклад [з нім.] Івана Франка. – У Львові : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки, 1909. – 79 с. – В надзаголовку: Писання Івана Франка. III. – (Унікальна).

 4. Гете, Йоган Вольфганг. Фавст : трагедія. Ч. 1 / Й. В. Гете ; з нім. пер. і пояснив І. Франко. – У Львові : Заходом редакції “Сьвіта”, 1882. – 222 с. – [Прижиттєве видання І. Франка]. – (Унікальна л-ра).

 5. Франко, Іван. Захар Беркут : образ громадського життя карпатської Руси в ХІІІ віці / І. Франко. – Львів : Укр.-руська вид. спілка, 1902. – 224 с. – (Прижиттєве видання І. Франка). – (Унікальна).

 6. Возняк, Михайло. Титан праці  [про І. Франка] / М. Возняк. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 93 с.

 7. Франко, Іван Якович Твори : драматичні твори. Т. 19 / І. Я. Франко. – Х. : Книгоспілка, 19… – 420 с. – (Унікальна).

 8. Бобинський, В. Смерть Франка: Поеми. Перша тисяча / В. Бобинський. – Львів : Накладом “Молошний шлях”, 1927. – 64 с.

 9. Франко, Іван. В плєн-ері: вірші і проза / І. Франко. – У Львові : З друк. НТШ / під зарядом К. Беднарського, 1899. – 36 с. – [Прижиттєве видання]. – (Унікальна л-ра).

 10. Гете, И. В. Герман і Доротея  : Поема в перекладі і з передмовою Д-ра Івана Франка / И. В. Гете. – Львів : Наклад “Всесвітня бібліотеки”, 1917. – 68 c.

 11. Франко, Іван. Ліси та пасовиська (з життя галицьких селян): оповідання колишнього повномочного / І. Франко. – У Київі : З друкарні Т-ва “Просвъщеніе”, 1907. – 19 с. – Т-во “Просвіта” у Київі. – [Прижиттєве видання]. – (Унікальна).

 12. Франко, Іван. Темне царство: студія з приводу Шевченкових поем “Сон” і “Кавказ” / І. Франко. – Львів : Загальна Друкарня, 1914. – 46 с. – Видана для вшанованя 100 роковин уродин Т. Шевченка. – (Прижиттєве видання). – (Унікальна).

 13. Франко, Іван. Semper Tiro: зб. поезій / І. Франко. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки, 1906. – 144 с. – (Літ.-наук. б-ка / відп. за ред. В. Гнатюк ; ч. 135-136). – [Прижиттєве видання І. Франка]. – (Унікальна).

 14. Франко, Іван. Пригоди Дон Кіхота: з еспанської повісти / І. Франко ; переробив І.Франко. – 3-тє вид., поправлене. – У Львові : Накладом Укр.-руської Видавничої Спілки, 1913. – 152 с. – [Прижиттєве видання]. – [унікальна).

 15. Гете, И. В. Герман і Доротея: Поема / И. В. Гете. – Львів : Наклад “Всесвітня бібліотеки”, 1917. – 68 c.

 16. Франко, Іван. Як я став казенним радікалом / І. Франко. – Львів : З друкарні Інст. Ставропігійського / під зарядом Йосифа Гузара, 1897. – 104 с. – (Літ.-Наук. б-ка ; ч. 34). – На обкл. : ціна 10 кр. – [Прижиттєве видання]. – (Унікальна).

 17. Франко, Іван. Панські жарти: поема з останніх часів панщини ; присвячую памяти мойого батька Якова Франка / І. Франко ; з передм. та поясненнями [Василя Щурата]. – Львів : Спілкове видання. Дмитро Хомяк, [1911]. – 168 с. – (Б-ка “Літ. перлин” ; ч. 3). – [Прижиттєве видання]. – (Унікальна).

 18. Франко, Іван. Панщина та її скасованє 1848 р. в Галичинї / І. Франко. – 2-е попр. виданє. – У Львові : З друк. НТШ, 1913. – 256 с. – (Літ.- наук. б-ка ; ч. 155). – (Прижиттєве видання І. Франка). – (Унікальна).

 19. Франко, Іван. Сім казок / І. Франко. – Львів : Укр.-Руська Видав. Спілка, 1900. – 96 с. – (Прижиттєве видання). – (Унікальна).

 20. Франко, Іван Якович. Твори . Т. 26 [ХХVI]. Пригоди Дон-Кіхота ; Абу-Касимові капці ; Коваль Бассім / І. Я. Франко. – [Харків] : Книгоспілка, 1913. – 347 с. – (Прижиттєве видання). – (Унікальна).

 21. Франко, Іван. Твори  Т. 5. Кн. 5. Оповідання / І. Франко. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 284 с.

 22. Франко, Іван. Твори Кн. 8. Оповідання / І. Франко. – К. : Книгоспілка, 1927. – 324 с.

 23. Франко, Іван.Твори. Т.XI / І. Франко. – Х : РУХ, 1927. – 160 с.

 24. Франко, Іван. Цар і Аскет: індійська лєгенда / І. Франко ; передм. і вст. ст. автора. – Львів : Наклад “Універзальної Б-ки”, [1910]. – 92 с. – (Універзальна Б-ка ; ч. 11-12). – [Прижиттєве видання. На обкл. : ціна 60 сот.]. – (Унікальна).

 25. Ляссаль, Ф. Про суть Констітуції  / Ф. Ляссаль ; в перекладі [з нім.] Івана Франка. – 3-тє укр. виданє. – [Б. м.] : Друк і наклад партійної друкарні, 1915. – 40 с. – В надзаг. : Партія Українських Соціялістів-Революціонерів. “Боротьбою здобудем ми право своє!”. – [унікальна].

 26. Найстарші памятки німецької поезії ІХ-ХІ вв. [Текст] / тексти, переклади й поясненя І. Франка. – Львів : Загальна Друкарня, 1913. – 64 с. – (Міжнародня Б-ка ; ч. 9). – Текст укр., нім. м. – [Прижиттєве видання І. Франка]. – [унікальна].

 27. Привіт д-ру Івану Франку [Текст] : в 25-літнїй ювилей літературної його діяльности / складають укр.-руські письменники. – Львів : з друкарні НТШ / під зарядом К. Беднарського, 1898. – 240 с. : з портр. ювилята. – [Прижиттєве видання]. – (Унікальна л-ра).

 28. Плятон. Сімпозіон (Бенкет)  / Плятон ; переклад і передм. Івана Франка. – Львів : З друк. В. А. Шийковського. Накладом автора, 1912. – 75 с. – (Універзальна б-ка ; ч. 17-18). – [Прижиттєве видання І. Франка. На тит. стор. : ціна 40 сот.]. – (унікальна).

 29. Колесса, Філарет. Улюблені українські народні пісні Івана Франка / Ф. Колесса. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 70 с.

 30. Шекспір, Уіллїям.Багацько галасу з нечевля / У. Шекспір ; переклад П. А. Куліша ; виданий з передм. і поясненням др. І.Франка. – Львів : Накладом Укр.-рус. Видавничої Спілки, 1901. – 105 с. – [Прижиттєве видання І. Франка]. – (Унікальна).

 31. Ярема, Яким. Мойсей : поема Івана Франка ; критична студія / Я. Ярема. – В Тернополи : Накладом автора. З друк. подільської Йосифа Степкка, 1912. – 60 с. – [Прижиттєве видання І. Франка]. – (Унікальна).

 32. Міцкевич, Адам. До галицьких приятелів: тексти й поясненя вибраних творів укр. та інших літератур / А. Міцкевич ; переклав і пояснив Іван Франко. – У Львові : З друк. Наук. тов. ім. Шевченка, 1903. – 65 с. – (Літ.-наук. б-ка ; Ч. 54). – Прижиттєве видання І. Франка.

 33. Мільтон Д. Самсон борець : драма / Джон Мільтон ; переклад і студія Івана Франка. – Львів : Загальна Друкарня, 1913. – 114 с. -(Міжнародна Б-ка ; ч. 13).(Унікальна)

 34. Джеджалик.Дума про Маледикта Плосколоба : із старих паперів випорпав / Джеджалик ; (псевдонім І. Франко). – Львів : Перша Звjазкова друкарньа / під зарjадом А. Маньковського, 1878. – 16 с. – [Прижиттєве видання]. – [Унікальна л-ра].

 35. Франко, Іван. Зівяле листє : лірична драма / І. Франко. – Львів : Накладом автора. З друк. Інст. Ставропігійського, 1896. – 112 с. – [Прижиттєве видання]. – [Унікальна л-ра].

 36. Франко, Іванъ. Збирныкъ творивъ . Т. 3. Борыславськи оповидання / І. Франко. – У Кыиви : Зъ друкарни П. Барського, 1905. – 273 с. – [Прижиттєве видання]. – На тит. стор. знак : Бібліотека Ореста Козловского. – (Унікальна).

 37. Франко, Іван. З бурхливих літ. Ч. 1 / І. Франко ; передм. автора ; накладом Антона Хойнацкого. – Львів : З друкарні НТШ / під зарядом К. беднарського, 1903. – 179 с. – [Прижиттєве видання]. – (Унікальна).

 38. Франко, Іван. Boa Constrictor / І. Франко. – Вид. нове, перероб. – Львів : Накладом Укр.-руської Видавничої Спілки, 1907. – 150 с. – [Прижиттєве видання]. – [Унікальна].

 39. Франко, Іван. Вибрані поезії  / І. Франко. – Краків : Українське видавництво, 1941. – 120 с.

 40. Франко, Іван. Із лїт моєї молодости : збірка поезій з п’ятилїтя 1874-1878 / І. Франко. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки, 1914. – 126 с. – (Унікальна).

 41. Франко, Іван. Пісня і праця/ І. Франко. – Львів : Накладом ювилейного комітету, 1926. – 176 с.

 42. Франко, Іван Якович. Великий шум: повість / І. Я. Франко. – 3-тє вид. – Львів ; Київ : З друкарні НТШ, 1923. – 134 с. – Текст укр. м. – (Унікальна).

 43. Франко, Іван. Мойсей : поема / І. Франко ; передмова автора. – 2-е вид. – Львів : Загальна Друкарня, 1913. – 64 с. – (Літ.-Наук. б-ка ; ч. 153). – На тит. стор. : ціна 60 сотиків. – [Прижиттєве видання]. – (унікальна).

 44. Кос, Петро. Іван Франко. “Панські жарти”: генеза, характеристика осіб, зміст / П. Кос. – Львів : Накладня Української Книгарні й Антикварні у Львові, [б. р.]. – 23 с. – (Літ.-крит. б-ка ; ч. 5).

 45. Кос, Петро. Іван Франко. “Перехресні стежки”: генеза, характеристика осіб, зміст / П. Кос. – Львів : Накладня Укр. Книгарні й Антикварні у Львові, [б. р.]. – 36 с. – (Літ.-крит. б-ка ; ч. 6).

 46. Франко, Іван Якович. Лис Микита  / І. Я. Франко. – 142 с. – (Унікальна).

 47. Франко, Іван. Іван Вишенський / І. Франко ; передм. автора. – Львів : Наклад автора. Друкарня В. А. Шайковського, 1900?. – 80 с. – (Універзальна б-ка ; ч. 10). – [Прижиттєве видання. На обкл. : ціна 50 сотиків]. – (Унікальна).

 48. Франко, Іван Якович.Поеми/ І. Я. Франко ; передм. автора. – Львів : Укр. – Рус. Вид.Спілка, 1899. – 131 с. – На тит. арк. тиснення: Товариство Просвіта.- (Унікальна л-ра). – [Прижиттєве видання].

 49. Франко, Іван. Із днів журби : [поезії] / І. Франко. – Львів : Накладом автора. З друкарні В. Шийковського, 1900. – 127 с. – [Прижиттєве видання]. – (Унікальна).

 50.  Пушкин, Александер. Драматичні твори / Александер  Пушкин ; в перекладі, з передмовою та поясненями д-ра Івана Франка. – Львів : Накладом Всесьвітньої Біблїотеки, 1914. – 250 с 

 51. Літературно-науковий вісник /Львів ; Тернопіль : А. Салєвича. – 1905. – Р. VIII. Т. 31, кн. 8 (за серпень). – 98-203 с.

 52. Літературно-науковий вістник . – Львів ; Тернопіль : з друк. А. Салєвича. – 1909. – Р. XII. Т. 47, кн. 7 (лип.-верес.). – 3-192 с.