Комплектування фонду

Інформація про порядок замовлення навчальної літератури

Пропозиції щодо комплектування фонду бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка приймаються на основі замовлень від кафедр з урахуванням ступеня забезпеченості літературою конкретної навчальної дисципліни.

В бібліотеці розроблено службову записку для замовлення літератури, в якому, крім автора, назви книги і її вихідних даних, потрібно вказати дисципліну, для вивчення якої необхідний даний підручник (посібник), а також кількість студентів, які вивчають цю дисципліну.

Кількість навчально-методичної літератури замовляють відповідно до кількості студентів з розрахунку (згідно з додатком до наказу МОН України №26 від 19.01.2006 р.):

— цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 1(кн.):2(студ.);

— цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – 1:2;

— цикл фахових дисциплін – 1:1;

— додаткова література – 1:5;

Завантажити бланк службової записки у форматі MS Word можна тут.

Ознайомитись з пропозиціями видавництв та книготорговельних компаній України  можна на сайтах видавничих організацій:

Інформацію про книжкову продукцію можна переглянути на WEB-сторінках видавництв та книготоргівельних організацій. 

Свої побажання, пропозиції, та інформацію щодо замовлення того чи іншого підручника, навчального посібника, монографії просимо передавати у відділ комплектування та обробки літератури по е-mail: obrobkabbk@ukr.net.

Видавництво “Академія” та “Академвидав” http://academia-pc.com.ua/

Видавництво “Апріорі”  http://www.apriori.lviv.ua/

Видавництво “Грамота ” http://www.gramota.kiev.ua/

Видавництво Жупанського https://publisher.in.ua/

Видавництво “Каравела” http://www.caravela.kiev.ua/

Видавничий дім «Кондор» http://condor-books.com.ua/

Видавництво “Либідь” http://www.lybid.org.ua/

Видавничо-книготоргівельна компанія “Ліра-К”  http://lira-k.com.ua/

Видавництво “Літера ЛТД” http://www.litera-ltd.com.ua/

Видавництво “Навчальна книга – Богдан” https://bohdan-books.com/

Видавництво “Наукова думка” http://www.ndumka.kiev.ua/

Видавництво “Новий Світ-2000” http://www.novsv2000.com.ua/

Видавництво “Олді-плюс” https://oldiplus.ua/

Видавництво “Підручники і посібники” https://pp-books.com.ua/

Видавництво “Світ”  http://svit.gov.ua/index.php?ukey=pricelist

Видавництво “Слово”  http://slovo.kiev.ua/

Видавництво “Темпора” https://www.tempora.com.ua/

Видавництво “Університетська книга” http://www.book.sumy.ua/

Видавництво “Фоліо”  https://folio.com.ua/

ТОВ «Видавничий дім “Центр навчальної літератури”  http://www.cul.com.ua/

Видавництво “Юрінком Інтер”  www.yurincom.com

Видавництво “Ярославів Вал” https://www.facebook.com/yaroslaviv/