Електронна доставка документів

У Бібліотеці працює служба Електронна доставка документів (ЕДД) – сервісна послуга, яка надає можливість користувачам отримати електронну копію друкованого видання із фондів бібліотеки за допомогою мережі Інтернет.
Користувачі можуть отримати електронною поштою статті з періодичних видань, авторефератів, фрагменти з книг та документів, які знаходяться у фондах бібліотеки.

Бібліотека виконує замовлення з сканування документів (до 20 сторінок друкованого тексту). У повному обсязі виготовляються скановані копії окремих статей, опублікованих у продовжуваних виданнях (збірниках), газетах та інших періодичних виданнях.

Заявки та питання щодо організації електронної доставки документів слід надсилати на e-mail mbaddpu@ukr.net., заповнивши запит за формою

Одержані з бібліотеки електронні копії видань дозволяється використовувати лише з науковою, навчальною або освітянською метою. Забороняється тиражувати одержані копії, відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового друкування електронного файлу, передавати іншим особам чи організаціям. Замовник несе відповідальність за використання електронної копії відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Бібліотека ДДПУ ім. І. Франка не несе відповідальності за:

• використання замовником копії документа з комерційною метою;

• передання користувачем копії третім особам ( як фізичним, так і юридичним);

• публікацію користувачем копії (як її окремих частин так і у повному обсязі).