Дрогобицький краєзнавчий збірник

Рік заснування:  1994
Проблематика:  висвітлення питань історії України та суміжних країн, історичного краєзнавства, археології, джерелознавства, історіографії та спеціальних   історичних дисциплін
Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 5063 від 23.04.2001
Фахова реєстрація у ВАК України:  Постанова № 2-05/9 від 14.11.2001
Галузь науки:  історичні науки
Періодичність:  1 раз на рік
Мова видання:  українська, російська, англійська, польська
Засновник:  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Головний редактор:  Тимошенко Леонід Володимирович, кандидат історичних наук
Заступник головного редактора:  Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук
Відповідальний секретар:             Лазорак Богдан Орестович
Члени редколегії:  Винар Л.І., д-р іст. наук; Войтович Л.В., д-р іст. наук;Гмітерек Генрик, д-р іст. наук (Польща);Ісаєвич Я.Д., акад. НАН України; Кріль М.М., д-р іст.   наук; Петречко О.М., канд. іст. наук; Сеньків М.В., д-р іст. наук; Скотна Н.В., д-р. філос. наук; Тельвак В.В., д-р іст. наук
Адреса редакції  ДДПУ імені Івана ФранкаІсторичний факультетвул. Лесі Українки, 46,м. Дрогобич, Україна, 82100Тел.: (03244) 3-81-44E-mail: cliotima@mail.ru
Рік Випуск
2019рік Вип. XXІ
2017рік Вип. XIX-XX
2014рік Вип. XVІІ – XVIII
2012рік Вип. XVI
2011рік Вип. XIV-XV
2009рік Вип. XIII
2008рік Вип. XI-XII
2006рік Вип. X
2005рік Вип. IX
2004рік Вип. VIII
2003рік Вип. VII