Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Нормативні документи

Кодекс академічної доброчесності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних та кваліфікаційних роботах у ДДПУ імені Івана Франка

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

Перевірка на плагіат

Бібліотека Університету перевірку наукових текстів, на наявність академічного плагіату проводить з використанням програмно-технічних засобів за допомогою інформаційних онлайн систем виявлення збігів /ідентичності/ схожості , до яких Університету надають доступ спеціалізовані компанії ТОВ «Антиплагіат» Unichek, ТОВ «Плагіат» StrikePlagiarism .

Перевірка на плагіат здійснюється в Бібліотеці у відділі Інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки (3 поверх , к. 9)
Матеріали для перевірки надсилати на адресу : infobibl_ddpu@ukr.net