Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Нормативні документи

Кодекс академічної доброчесності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних та кваліфікаційних роботах у ДДПУ імені Івана Франка

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

Інформаційні бюлетні “Академічна доброчесність”

 Випуск 1 . ЯК МЕНІ ПИСАТИ БЕЗ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ?

 Випуск 2. ПЛАГІАТ = ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ?

 Випуск 3. ЯК ВИЖИТИ БЕЗ САМОПЛАГІАТУ?

 Випуск 4. СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ МОЖНА? (ЯК КОРИСТУВАТИСЯ АНТИПЛАГІАТНИМИ ПРОГРАМАМИ?)

 Випуск 5. СТУДЕНТСЬКИЙ ПЛАГІАТ, ЧАСТИНА 1. ХТО ВИНЕН?

 Випуск 6. СТУДЕНТСЬКИЙ ПЛАГІАТ, ЧАСТИНА 2. ЩО РОБИТИ?

 Випуск 7. ЯК ПІДВИЩИТИ ЯКІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ?

 Випуск 8. ЯК ПІДТРИМАТИ ЧЕСНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?

 Випуск 9. ЯК ПОЛІПШИТИ (НЕ)ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ?

 Випуск 10. ЯК ФОРМУЛЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ?

 Випуск 11. ЯК ПІДГОТУВАТИ ЯКІСНИЙ СИЛАБУС?

 Випуск 12. ЯК ПОСИЛИТИ ПОЛІТИКУ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗВО?

 Випуск 13. ЯК ПРОТИДІЯТИ НЕПРАВДИВОМУ АВТОРСТВУ?

 Випуск 14. ЯК ЗАПОБІГАТИ АУТСОРСИНГУ ЗАВДАНЬ?

 Випуск 15. ЯК РЕАГУВАТИ НА ПОРУШЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ?

 Випуск 16. ЯКИМИ БУВАЮТЬ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА ФАБРИКАЦІЇ?

 Випуск 17. ЩО СПРИЯЄ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ?

 Випуск 18. ЯК РЕЦЕНЗУВАТИ ДИПЛОМНУ РОБОТУ?

 Випуск 19. ЧОМУ СЛІД ЗВАЖАТИ НА КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ?

Перевірка на плагіат 

Бібліотека Університету перевірку наукових текстів, на наявність академічного плагіату проводить з використанням програмно-технічних засобів за допомогою інформаційних онлайн систем виявлення збігів /ідентичності/ схожості , до яких Університету надають доступ спеціалізовані компанії ТОВ «Антиплагіат» Unichek, ТОВ «Плагіат» StrikePlagiarism .

Перевірка на плагіат здійснюється в Бібліотеці у відділі Інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки (3 поверх , к. 9)
Матеріали для перевірки надсилати на адресу : infobibl_ddpu@ukr.net