Меню

Архів

Поштова адреса:
Львівська обл. м. Дрогобич
вул. І. Франка, 24, каб №14
e-mail: arhiv@dspu.edu.ua

Контактний телефон: 
(03-244) 1 04 04

Архів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка є структурним підрозділом Університету і підпорядковується ректору університету

Головним завданням архіву є тимчасове зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності університету, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

Архів у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, «Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» затверджених наказом Міністерства юстиції України від 21.04.12  № 578/5, іншими нормативно-правовими актами, положенням про архів.

Архіваріус – Вишивацька Олена Ярославівна