Меню

Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики (щорічний науковий журнал)

Засновник:

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

рік заснування — 2008

ISSN 2410-2989 (Online),
ISSN 2410-2997 (Print)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ №16403-4875 Р від 14.11.2008 р.

 

Виходить 1 раз на рік

 

Головний редактор:

Бойчук Василь

 

Заступники редактора:

Винницький Богдан, Лазурчак Ігор, Пелещак Роман

 

Редакційна колеґія:

 

Бокало Микола (Львів), Блонський Іван (Київ), Вірт Ігор (Дрогобич), Галь Юрій (Дрогобич), Григорович Віктор (Дрогобич), Заболоцький Микола (Львів), Зарічний Михайло (Львів), Коваленко Олександр (Дніпропетровськ), Кишакевич Богдан (Дрогобич), Корбутяк Дмитро (Київ), Пасічник Роман (Львів), Скасків Олег (Львів), Стасюк Ігор (Львів), Ткач Микола (Чернівці), Фреїк Дмитро (Івано-Франківськ), Цмоць Володимир (Дрогобич),

 

Відповідальний секретар:

Лешко Роман

 

Тематика журналу «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики» охоплює різні розділи фізики, математики та інформатики, в тому числі:

  • фізику напівпровідників,
  • фізику твердого тіла,
  • теорію функцій,
  • обчислювальну математику,
  • інформаційні технології,
  • міждисциплінарну фізику, математику та суміжні ділянки науки і техніки.

Журнал «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики» публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці (але не обмежені лише нею). Статті друкуються українською, російською або англійською мовами.

 

Адреса редакції:

 Україна,
82100, Дрогобич,
вул. Стрийська, 3.

Тел.: +380 (32) 44-3-54-65

E-mail: fizmatjournal@gmail.com

N6-2014
 N5-2013  N4-2012  N3-2011
 N2-2010  N1-2009  template-rules