Учасники ради - Рада молодих вчених

Рада молодих вчених

Ільницький Василь Іванович

 

1985 р.н. – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри нової та новітньої історії України, голова Ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема кандидатської дисертації: «Дрогобицька округа ОУН: структура і діяльність (1945 – 1952)» (захищена у 2010 році).

Сфера наукових інтересів – український національно-визвольний рух у Карпатському краї (друга пол. 1940-х – перша пол. 1950-х рр.).

 

Душний Андрій Іванович

 

1979 р.н. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, заслужений діяч естрадного мистецтва України, заступник головни Ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Тема кандидатської дисертації: «Методика активізації творчої діяльності студентів педагогічних університетів у процесі музично-інструментальної підготовки» (захищена у 2006 році).

Сфера наукових інтересів – музичне мистецтво та педагогіка в соціокультурному просторі України.

 

Дмитрів Ірина Іванівна

 

– кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури, секретар Ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема кандидатської дисертації: «Християнська символіка у поезії католицьких письменників Західної України міжвоєнного періоду ХХ століття» (захищена у 2007 році).

Сфера наукових інтересів – функціонування сакрального в художньому творі.

 

Лешко Роман Ярославович

1984 р.н. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп'терного моделювання  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, автор і розробник сайту ради молодих вчених ДДПУ

Тема кандидатської дисертації: «Теорія діркових, екситонних і домішкових станів у сферичних наногетеросистемах» (захищена у 2010 році).

Сфера наукових інтересів – напівпровідникові наногетеросистеми та їх застосування.

 

Бриндзя Ірина Володимирівна

 

– викладач кафедри екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

Індивідуальна навчально-дослідна тема: «Аналіз техногенних та соціально-економічних чинників екологічної безпеки регіону».

Сфера наукових інтересів – екосистеми регіону Дрогобицької урбоагломерації.

 

Жигайло Оксана Омелянівна

 

– кандидат психологічних наук, доцент кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема кандидатської дисертації: «Структурно-динамічні особливості розвитку Я-концепції молодшого школяра» (захищена у 2009 році).

Сфера наукових інтересів – психологічні складові професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів.

 

Зимомря Іван Миколайович

 

– доктор філологічних наук, доцент кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка

Тема кандидатської дисертації: «Проза Емми Андієвської: психологічний дискурс».

Тема докторської дисертації: «Австрійська мала проза ХХ століття: генологічна парадигма і проблеми рецепції».

Сфера наукових інтересів – теорія літератури, література зарубіжних країн.

 

Бурда Адріана Ігорівна

 

1985 р.н. – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема кандидатської дисертації: «Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових підприємств» (захищена у 2008 році).

Сфера наукових інтересів – проблеми формування, оцінювання та прогнозування потенціалу сталого розвитку промислового підприємства.

 

Хавула Роман Михайлович

 

1984 р.н. – викладач, аспірант кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості готовності до батьківства в юнацькому віці».

Сфера наукових інтересів – спектр проблем, пов’язаних з готовністю до батьківства в юнацькому віці.

 

Грибок Ніна Миколаївна

 

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи» (захищена у 2013 році).

 

Вовк Олена Василівна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури, секретар Ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема кандидатської дисертації: «Борис Грінченко та проблеми розвитку української дитячої літератури (художнє вираження етнокультурної кореневості)» (захищена у 2012 році).

Сфера наукових інтересів – Творчість Бориса Грінченка та українська дитяча література.