Меню

↑ Повернутись до Відділ кадрів

Штат відділу

Штат відділу

Колеса Тетяна Михайлівна

Колеса Тетяна Михайлівна – старший інспектор

Подання заяв щодо переводів, контрактів професорсько-викладацького складу, оформлення відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусток по догляду за дитиною професорсько-викладацького складу

Сидор Ірина Миронівна

Сидор Ірина Миронівна – старший інспектор

Подання заяв щодо переводів, контрактів професорсько-викладацького складу, оформлення відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусток по догляду за дитиною професорсько-викладацького складу

Хлопик Ірина Ярославівна

Хлопик Ірина Ярославівна – старший інспектор

Прийом та звільнення з роботи працівників професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу, ведення трудових книжок та вкладишів до них, засвідчення підписів печатками, оформлення різного виду відпусток

Галишин Наталія Владиславівна

Галишин Наталія Владиславівна – старший інспектор

Оформлення пенсій, пенсій, у зв’язку з інвалідністю, довідок, необхідних для призначення пенсій у зв’язку з інвалідністю, оформлення лікарняних листів, оголошення подяк, доган

Соколова Галина Валеріївна – старший інспектор

Підрахунок педагогічного стажу для працівників університету, оформлення довідок студентам, професорсько-викладацькому складу та працівникам університету, подання та оформлення документів студентами денної форми навчання, ведення особових справ денної форми навчання, передача їх на зберігання в архів, видача дипломів та додатків до них

Теслюк Надія Ростиславівна

Теслюк Надія Ростиславівна – старший інспектор

Оформлення документації для подання до Центру зайнятості, прийом та звільнення зі стажування та тимчасових громадських робіт, оформлення відпусток без збереження заробітної плати для працівників університету, передача особових справ звільнених працівників університету на зберігання в архів

Кулиняк Галина Григорівна

Кулиняк Галина Григорівна – провідний фахівець

Контроль за виконанням посадових інструкцій, реєстр кандидатів та докторів наук, внесення змін до штатного розпису навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу, оформлення відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусток по догляду за дитиною навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу

Родіонова Ірина Михайлівна

Родіонова Ірина Михайлівна – старший інспектор

Подання та оформлення документів студентами заочної форми навчання, ведення особових справ заочної форми навчання, передача їх на зберігання в архів, видача дипломів та додатків до них