Меню

Відділ інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, к. 4,
e-mail: inform.ddpu@ukr.net

Відділ інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю створений наказом ректора від 01.03.2016 р. № 70 «Про створення відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю», для розробки та здійснення заходів, які спрямовані на забезпечення високої якості рекламно-інформаційної діяльності в частині презентації Університету у засобах масової інформації, на міжнародних та всеукраїнських виставках, налагодження зв’язків із регіональними і всеукраїнськими засобами масової інформації та громадськістю, забезпечення інформаційної відкритості Університету.

У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, рішеннями вченої ради університету, наказами і розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи.

Відділ є самостійним структурним підрозділом університету та у своїй роботі підзвітний, підконтрольний і підпорядкований ректору університету.

Думич Володимир Тарасович
начальник відділу
Думич Володимир Тарасович