Каут Наталія Миколаївна

Каут Наталія Миколаївна

Каут Наталія Миколаївна

старший викладач;

У 2001 р. закінчила Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “Дефектологія. Спеціальна психологія”. З 1997 до 2002 р, працювала вчителем-логопедом у Самбірському районному відділі освіти.

З 2002 р. працює викладачем кафедри практичної психології Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. У 2003 р. вступила до аспірантури Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 “Вікова та педагогічна психологія”. Тема дисертаційного дослідження “Психолого-педагогічні умови подолання шкільної дезадаптації у молодших школярів”.

Посібники
 1. Каут Н.М. Дефектологія та логопедія: словник / Наталія Каут. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 50 с.
 2. Каут Н.М. Основи дефектології та логопедії: тексти лекцій / Наталія Каут. – Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 372 с.
Статті
 1. Каут Н. М. Особливості вивчення мовленнєвих порушень у дошкільнят і молодших школярів. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011 – Випуск 27. Психологія. – 224 с.(с.193-202, (0,5 друк. арк)).
 2. Каут Н. М. Особистісна адаптованість молодших школярів. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Випуск 17. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2012 р. – 812 с. (с.157-165, 0,5 друк. арк.).
 3. Каут Н.М. 1. Каут Н.М. Особливості формування саморегуляції у дошкільнків із ЗПР. / Н.М. Каут // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012 – Випуск 29. Психологія. – 224 с.(с.164-176, (0,5 друк. арк)).
 4. Каут Н. М. Ігрова діяльність в подоланні алалії у дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка
 5. Каут Н.М. Динаміка становлення ціннісних орієнтацій особистості / Н.М. Каут // Психологічні особливості формування цінностей молоді у контексті трансформаційних суспільних процесів (теоретичний аналіз проблеми). – Випуск І. /  Редколегія В. І .Стець, З. В.Спринська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013.
 6. Каут Н.М. Формування ціннісних орієнтацій у юнацкому віці / Н.М. Каут // Актуальні сучасної психології: збірник тез наукових робіт всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дрогобич, 26 березгя 2014 року):  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 132 с. (с.50-52, (0,1 друк. арк)).
 7. Каут Н.М. Формування писемного мовлення / Н.М. Каут // Zbior raportow naukowych. “Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka”. (29.06.2014 – 30.06.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. „Diamond trading tour”, 2014. – 84 str., С. 47 – 53.
 8. Каут Н.М. Особливості психологічнго розвитку ліворуких дітей / Н.М. Каут // Актуальні проблеми сучасної психології: збірник тез наукових робіт всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дрогобич, 26 березня 2015 року): – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015.
 9. Каут Н.М. Труднощі писемного мовлення молодших школярів. Актуальні проблеми соціально-педагогічноі роботи та корекційноі освіти: збірник наукових праць за матеріалами регіональноі науков-практичноі конференціі з нагоди 15-річчя кафедри соцiальноі педагогiки та корекційноі освіти (Дрогобич, 15-16 жовтня 2015 року. / Н.М. Каут. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С. 72-78
 10. Каут Н. Теоретичний аналіз проблеми писемного мовлення. Актуальні проблеми соціально-педагогічноі роботи та корекційноі освіти: збірник наукових праць за матеріалами регіональноі науков-практичноі конференціі з нагоди 15-річчя кафедри  соцiальноі педагогiки та корекційноі освіти (Дрогобич, 15-16 жовтня 2015 року. / Н.М. Каут, Х. Сарахман. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С. 79-84
Оновлено: 31 Жовтень, 2016