Бандура Галина Романівна

Бандура Галина Романівна

Бандура Галина Романівна

викладач;

Із 1996 р. навчалася на педагогічному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2001 р. і здобула кваліфікацію “Вчитель початкових класів”.

У 2001 р. вступила у магістратуру Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на педагогічний факультет, яку закінчила у 2003 р. і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки і методики початкового навчання.

Упродовж 2001 – 2003 рр. працювала диспетчером соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Із 2003 р. працює на посаді викладача кафедри практичної психології ДДПУ імені Івана Франка.

Із 2006 р. є аспіранткою кафедри загальної та організаційної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертаційного дослідження: “Психологічні детермінанти індивідуальних відмінностей емоційної сфери особистості”.

Коло наукових інтересів: емоційна сфера особистості, емоційні переживання та стани, емоційна готовність особистості, емоційний потенціал, індивідуальні відмінності емоційної сфери особистості.

Перелік публікацій

Бандура Г.Р. Особливості становлення ідентичності в ранньому підлітковому віці / Галина Бандура // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. –  Вип. 3. Дрогобич: Про-світ, 2012. – С.213-219.

Бандура Г.Р. Теоретичні аспекти вивчення емоційних проявів у підлітків / Галина Романівна Бандура // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 4. Дрогобич: Просвіт, 2013. – С.226-231.

Бандура Г.Р. Сравнение психологических моделей персональной  идентичности в период взросления / Галина Бандура // Научно-исследовательские публикации. Серия: развитие и реабилитация человека. – Воронеж, 2014, №5 (9). – С.23-30.

Бандура Г.Р. Плани практичних занять з курсу «Психологія спор-ту» / Галина Бандура // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Фрака, 2015. – 38с.

Бандура Г.Р., Стець В.І., Волошин С.М. «Загальна психологія» частина 2 // Валентина Стець, Світлана Волошин, Галина Бандура. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічно-го університету імені Івана Фрака, 2015. – 224 с.

Бандура Г.Р., Борисенко З.Т. Основи психологічного консультування: методичні рекомендації до практичних занять. Частина 1.кол №8 від 18.06.2015р.).// Бандура Г.Р., Борисенко З.Т. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічно-го університету імені Івана Фрака, 2016. – 58 с.

Оновлено: 31 Жовтень, 2016