Шатинська Олена Петрівна

Шатинська Олена Петрівна

Шатинська Олена Петрівна

викладач;

У 2003 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Психологія”.

З 2003 року працює викладачем кафедри практичної психології. У 2004 році вступила до аспірантури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю 19.00.07. “Вікова та педагогічна психологія”.

До кола професійних інтересів входять: етнопсихологія, психологія життєвого шляху особистості, емоційна саморегуляція у дітей дошкільного віку, система цінністних орієнтацій особистості

Перелік публікацій

Шатинська О.П. Взаємозв’язок життєвого шляху особистості та її цінностей / О.П.Шатинська // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези І-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22 листопада 2013 року). – Дрогобич: Посвіт, 2013. – с. 283-284

Шатинська О.П. Взаємовплив системи цінностей особистості та її життєвого шляху / О.П.Шатинська // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Просвіт, 2013. – вип.. 6. – Ч.ІІ. – с.  244−250.

Шатинська О.П. Структурно-функціональний аналіз феномена емоційної саморегуляції особистості / О.П.Шатинська// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25 квітня 2014 року). – Дрогобич: Посвіт, 2014. – с. 151-152

Шатинська О.П. Довільність психічної регуляції в контексті підготовки дітей до навчальної діяльності  / О.П.Шатинська // Актуальні проблеми практичної психологіі: збірник статей всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дрогобич, 26 березня 2015 року).  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького Державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 218с.

Шатинська О.П. Роль становлення довільності психічної регуляції для старшого дошкільного віку  / О.П.Шатинська // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26 – 27 березня 2015 року). – Дрогобич: Посвіт, 2015. – с. 319-320

Оновлено: 8 Серпень, 2017