Спринська Зоряна Валентинівна

Спринська Зоряна Валентинівна

Спринська Зоряна Валентинівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості

У 1994 році вступила на філософський факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія», який закінчила у 1999 році та отримала диплом з відзнакою.

Упродовж 1999-2003 р.р. працювала практичним психологом Самбірської початкової школи та Самбірської гімназії.

У 2000 році вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 19.00.01. – загальна психологія, історія психології.

З 2003 року – викладач кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського на тему «Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості».

Автор 30 публікацій. На сьогоднішній день працює у площині досліджень гендерних особливостей особистості.

Перелік публікацій 
 1. Спринська З.В. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій вихованців колонії / Зоряна Спринська // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2012. – Вип. 17. – С. 553 – 565. (фахове видання)
 2. Спринська З.В. Юридична психологія Тексти лекцій для студентів спеціальності «Психологія» / Зоряна Спринська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 144 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 15 від 16.12.2010 року). (посібник)
 3. Спринська З.В., Каут Н.М. Дефектологія та логопедія Словник для студентів спеціальностей «Психологія», «Практична психологія», «Дошкільна освіта» / Зоряна Спринська, Наталія Каут. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 48 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 13 від 22.12.2011 року). (посібник)
 4. Спринська З.В. Психологія особистості Тексти лекцій для студентів спеціальностей «Психологія», «Практична психологія» / Зоряна Спринська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 178с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 1 від 26.01.2012 року). (посібник)
 5. Спринська З.В. Порівняльна характеристика особистісних проявів вихованців колонії та учнів школи / Зоряна Спринська // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛДТ, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга ІІ. – 534 с. – С. 341-351. (фахове видання)
 6. Спринська З.В. Ціннісні орієнтації сучасного студента / Зоряна Спринська // Психологічні особливості формування цінностей молоді у контексті трансформаційних суспільних процесів (теоретичний аналіз проблеми) [монографія]. / Ред. колегія В.Стець, З.Спринська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013р. – 158с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 7 від 20.06.2013 року). (розділ монографії)
 7. Спринська З. Історія психології : методичні матеріали до семінарських занять для студентів спеціальностей «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Філософія» [модуль 1] / Зоряна Спринська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013р. – 72с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 12 від 17.10.2013 року). (посібник)
 8. Спринська З.В. Психологічний аналіз агресивності педагога / Зоряна Спринська, Любомира Хрущ // Актуальні проблеми практичної психології: Збірник тез наукових робіт всеукраїнського науково-практичного семінару (26 березня 2014 року, Дрогобич). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014р. – 132с. – С. 32-36. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 5 від 20.03.2014 року).
 9. Спринська З.В. Декларування цінностей: погляд сьогодні / Зоряна Спринська // Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції викладачів кафедри практичної психології ДДПУ ім. І.Франка / Ред. колегія Н. Скотна. З. Спринська – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014р. – 98с. – С. 17-21. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 5 від 20.03.2014 року).
 10. Спринська З.В. Психологічна характеристика цінностей молоді через призму їх значимості та доступності / Зоряна Спринська // Nauka dzisiaj. Oferty. (29.11.2014 – 30.11.2014 Szczecin) : [Zbiór raportów naukowych]. – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o. Diamond trading tour, 2014. – 88str. Część 6. – str. 33-39.
 11. Спринська З.В. Психодіагностика : методичні матеріали до лабораторних занять / Зоряна Спринська. – Дрогобич : ВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015р. – 57 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 8 від 18.06.2015 року). (посібник)
 12. Спринська З.В. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій молоді / Зоряна Спринська // Цінності сучасної молоді: психологічний аспект : [монографія] / Н. Скотна, З. Спринська. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 316с. – С. 47-91. (авт. частка 54с. – 2,35 др. арк.)
 13. Спринська З.В. Гендерні експектації чоловіків та жінок // Zbiór artykulów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka». (30.03.2016 – 31.032016.) – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o. Diamond trading tour, 2016. – 116str. – str. 76-83.
Оновлено: 31 Жовтень, 2016