Ригель Олеся Володимирівна

Ригель Олеся Володимирівна

Ригель Олеся Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Психологічна адаптація дошкільника в ситуації зміни соціального середовища

У 1997 р. закінчила Самбірське педагогічне училище. У 2004 р. – випускниця Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2005 р. – викладач кафедри практичної психології, а з 2014 року- старший викладач практичної психології.

У 2011році захистила дисертаційне дослідження на тему: “Психологічна адаптація дошкільника в ситуації зміни соціального середовища”. Автор 32 публікацій.

Перелік публікацій
 1. Ригель О. Аналіз ціннісних орієнтацій студентської молоді /О.В.Ригель // Актуальні проблеми психології :збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том Х «Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія» .- Випуск 25.- Київ 2013
 2. Ригель О. Цінності та ціннісні орієнтації у системі людської діяльності /О.В.Ригель // Zbior raportow naukowych. «Вadania naukowe naszych czasow» (29.10-31.10.13) Katowice
 3. Ригель О. Психологічні індикатори процесу адаптації дошкільника до нових умов соціалізації         /О.В.Ригель //  Zbior raportow naukowych. “Nauka I Utworzenie XXI Stulecie: Teoria, Praktyka, Innowacje” (29.11.2013 – 30 .11.2013)  –  Opole: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. – 92 str РИНЦ С.47–50
 4. Ригель О.         Професійне самовизначення молоді й випускників вищої школи  /О.В.Ригель //  Zbior raportow naukowych.”Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje” ( 30.12.2013–31.12.2013) – Zakopane: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – 124 str. РИНЦ  – С. 80-81
 5. Ригель О.         Наукове осмислення проблеми « Я- концепції» у психологічних теоріях минулого і сучасного /О.В.Ригель //  Zbior raportow naukowych. “Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce” (29.04.2014- 30.04.2014) –  Lublin: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. – 140 str. РИНЦ – С.96– 98
 6. Ригель О. Психологічна готовність дитини до систематичного шкільного навчання: організаційний аспект роботи  /О.В.Ригель //   Практичний психолог. Дитячий садок. – 2014. –  № 1. – С.30-34
 7. Ригель О. Стенд психологічної служби навчального закладу /О.В.Ригель //  Практичний психолог. Дитячий садок. –2014. – № 4 С.4-9 8
 8. Чи люблять Крокозябру, або Пестливі імена дітей /О.В.Ригель //  Практичний психолог. Дитячий садок. –2014. – № 4. – С.39-41          6
 9. Ригель О. Завдання для практичного психолога на літній період /О.В.Ригель // Практичний психолог. Дитячий садок. – 2014. – № 5. – С.4-7
 10. Ригель О. Вікова та педагогічна психологія: методичні матеріали до практичних занять Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. .І.Франка,2014. –70с. Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ ім. І.Франка (протокол №9 від 26.06.2014 р.)
 11. Ригель О. Дослідження емоційної сфери дитини як засіб визначення рівня посттравматичного стресового розладу /О.В.Ригель //  Практичний психолог. Дитячий садок. – 2014. – № 12. – С.13-18
 12. Ригель О. Говорити не можна мовчати /О.В.Ригель// Практичний психолог. Дитячий садок. – 2015. – № 2. – С.55-57
 13. Ригель О.Психологія релігії методичні матеріали до практичних занять Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. .І.Франка,2015.–48с. Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ ім. І.Франка (протокол №2 від 05.02.2015 р.)
 14. Ригель О. Проблеми професійного самовизначення молодих фахівців у ситуації спонтанності і динамізму процесів становлення ринку праці /О.В.Ригель // Актуальні проблеми практичної психології. Всеукраїнський науково-практичний семінар. (26.03.2015р.) – Дрогобич 2015
 15. Ригель О. Психологічний супровід підлітка в кризовій ситуації /О.В.Ригель // Практичний сихолог. Дитячий садок. – 2015. – № 3-4. – С.26-32
 16. Ригель О. Малюнкові методики як засіб діагностування впливу травматичної ситуації на дітей /О.В.Ригель // Практичний психолог. Дитячий садок. – 2015. – № 4-5. – С.55-57
 17. Ригель О. Читання в початковій школі: виконати «нормативи» чи задовольнити пізнавальні потреби /О.В.Ригель //  Практичний психолог. Школа . – 2015. – № 5. – С. 78-79.
 18. Ригель О. Особливості професійного вибору сучасних старшокласників /О.В.Ригель // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 5. – С. 124 – 129.
 19. Ригель О., Луньов В. Рефлексивно-прогностичний континуум в системі професійно важливих якостей майбутнього правоохоронця /О.В.Ригель,Луньов В.// Вісник національного університету оборони України  : Збірник наукових праць.- Київ 2015– С.121-126.
 20. Ригель О. Луньов В. Technology of the development of entrepreneurial capacity of personality /О.В.Ригель,Луньов В.// Актуальні проблеми психології: :збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том Х «Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія».- Випуск 27.- Київ 2015– С. 760-774.
 21. Ригель О. Сенсорна кімната: особливості облаштування та використання
/О.В.Ригель //  Практичний психолог. Дитячий садок. – 2016. – № 2. – С. 4-14
 22. Ригель О. Релаксаційні сеанси з дітьми та дорослими в сенсорній кімнаті
/О.В.Ригель //  Практичний психолог. Дитячий садок. – 2016. – № 3. – С. 29-36
 23. Ригель О. Первісток та друга
дитина в сім’ї: 
чи безумовна любов

/О.В.Ригель // Практичний психолог. Дитячий садок. – 2016. – № 2. – С. 49-51
 24. Ригель О. Психологічна допомога безробітним в службі зайнятості 

/О.В.Ригель // ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми практичної психології» 25 березня 2016 року
 25. Ригель О. Основи психодіагностики дітей дошкільного віку Методичні матеріали до практичних занять
/О.В.Ригель // Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка,2016.
Оновлено: 31 Жовтень, 2016