Посацький Олександр Васильович

Посацький Олександр Васильович

Посацький Олександр Васильович

Кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Психологічні особливості образу власного майбутнього в юності

У 1984 – 1990 рр. навчався в Дрогобицькому державному педагогічному інституті ім. Івана Франка, після закінчення якого працював лаборантом на факультеті загальнотехнічних дисциплін і праці. Закінчив аспірантуру при Київському національному університеті імені Т. Шевченка і в 2005р. захистив дисертацію на тему: “Психологічні особливості образу власного майбутнього в юнацькому віці”.

З вересня 2008 р. – доцент кафедри практичної психології.

Перелік публікацій

Посацький О.В. Основні вияви синдрому «професійного вигорання» у вчителів / Олександр Посацький // Zbior raportow naukowych. «Badania naukowe naszych czasow». (29.10.13 –31.10.13) – Katowice: Wydawca: Sp.z o.o.  «Diamond trading tour», 2013. – 100 str. – ss. 61-62. (РИНЦ)

Посацький О.В. Психологія праці : тексти лекцій [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 6.030102 «Психологія»] / Олександр Посацький, Генадій Стасюк. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.– 160 c.

Посацький О.В. Психологія праці : методичні рекомендації [до практичних занять з дисципліни «Психологія праці»] / Олександр Посацький. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.– 58 c.

Посацький О.В. Економічна психологія : методичні рекомендації до практичних занять [для студенів-магістрів спеціальності «Психологія»] / Олександр Посацький. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.– 92 c.

Посацький О.В. Сучасні тенденції та чинники вибору професії в юнацькому віці / Олександр Посацький // Zbior raportow naukowych «Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (27.02.2014 – 28.02.2014). – Olsztyn: Wydawca: Sp. z.o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 88 str. – ss 15-19. (РИНЦ)

Посацький О.В. Особистісне ставлення юнаків до власного майбутнього / Олександр Посацький // Актуальні проблеми практичної психології: Збірник тез наукових робіт всеукраїнського науково-практичного семінару (Дрогобич, 26 березня 2014 року). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 132 с. – С. 40-42.

Посацький О.В. Я-концепція як фактор особистісного та професійного самовизначення старшокласників / О. Посацький // Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей всеукраїнського науково-практичного семінару (Дрогобич, 26 березня 2015р.). – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – С.97- 106

Оновлено: 31 Жовтень, 2016