Гриник Ірина Ярославівна

Гриник Ірина Ярославівна

Гриник Ірина Ярославівна

Кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентської молоді

У 2001 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка спеціальністю “Психологія”.

Цього ж року вступила до аспірантури Дрогобицького державного педагогічного верситету імені Івана Франка за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія ихології. З 2005 р. – викладач кафедри практичної психології ДДПУ імені Івана Франка.

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ихологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського на тему: “Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентської молоді”. Автор 17 наукових праць.

Перелік публікацій

Гриник І.Я. До проблеми етнічної толерантності студентської молоді / І.Я.Гриник // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових раць ДДПУ ім. Івана Франка / Редакційна колегія – Т. Біленко (гол. редактор), І.Галян, Л.Базілевська та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – Випуск 29. Психологія. С. 111-121.

Гриник І.Я. Особливості статусів професійно-сімейної ідентичності студентської молоді / І.Я.Гриник // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – 2013. – № 3. – С. (209-218).

Гриник І.Я. Формування іміджу політичного лідера у студентської молоді / Ірина Гриник // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – 2013. – №7/CXVII. Психологія. – С.134-138.

Гриник І.Я. Психолінгвістичне дослідження етнічної толерантності студентів / Ірина Гриник // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка / Ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), І.Галян (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск 33. Психологія. – С.131-141

Гриник І.Я Психологічна характеристика конкурентоспроможності випускника вищого навчального закладу» // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи та корекційної освіти: Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції з нагоди 15-річчя кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти (Дрогобич, 15-16 жовтня 2015 року). – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – С.49-51.;

Гриник І.Я Особливості вибору шлюбного партнера у юнацькому віці» // Вісник соціально-гуманітарного факультету: збірник наукових праць. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. ІV. – С.22-26.

Гриник І.Я. Хавула Р.М., Соціальна психологія. Програма для підготовки фахівців I (бакалаврського рівня) / Р.М. Хавула, І.Я. Гриник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 15 с.

Гриник І.Я «Особливості вибору шлюбного партнера у юнацькому віці» // Вісник соціально-гуманітарного факультету: збірник наукових праць. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. ІV. – С.22-26.

Оновлено: 31 Жовтень, 2016