Гаврищак Любов Іванівна

Гаврищак Любов Іванівна

Гаврищак Любов Іванівна

Кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Домагання підлітків як фактор їх взаємодії в колективі ровесників

У 1977 р. поступила до Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. Івана Франка на факультет іноземних мов, де здобула спеціальність “Вчитель англійської та німецької мови”. У 1982 р. закінчила даний факультет і була скерована на роботу вчителем англійської мови в СШ с. Меденичі Дрогобицького району.

У 1984 р. поступила за скеруванням в аспірантуру при дослідному інституті психології імені Г.С. Костюка, де працювала над дисертацією „. “Рівень домагань підлітків як фактор їх взаємодії в колективі ровесників”. Захист кандидатської дисертації відбувся у червні 1989 р.

Від 1987 р. і до сьогодні працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка: спочатку на кафедрі психології, а після створення соціально-гуманітарного факультету – доцентом кафедри практичної психології.

Перелік публікацій

Гаврищак Л. Соціально-психологічний феномен масової комунікації / Л. Гаврищак // Психологічні  особливості формування цінностей молоді у контексті трансформаційних суспільних процесів / Теоретичний аналіз проблеми.  – Дрогобич : ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – C. 25 – 33

Гаврищак Л. Роль новітніх інформаційних технологій у подоланні подвійної моралі серед молоді / Л. Гаврищак // Психологічні  особливості формування цінностей молоді у контексті тансформаційних суспільних процесів: Збірник матеріалів щорічної  звітної науково-практичної конференції викладачів кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013.  – С. 17 – 22

Гаврищак Л. Новітні інформаційні технології як засіб розвінчування сучасної подвійної моралі / Л. Гаврищак // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. 31. – Філософія. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 51 – 64

Любов Гаврищак. «Ергономіка». Тексти лекцій для студентів спеціальності «Психологія» /Любов Іванівна Гаврищак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – 132 с. (Затверджено Вченою радою    ( протокол № 5 від 26.05. 2011.)

Любов Гаврищак. «Конфліктологія». Тексти лекцій для студентів спеціальності «Практична психологія» і «Психологія» /Любов Іванівна Гаврищак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 132 с.

Гаврищак Л. Новітні інформаційні технології як засіб розвінчування соціальної мімікрії серед української молоді / Л. Гаврищак // Цінності сучасної молоді : психологічний аспект : [монографія[ / Н. Скотна, З. Спринська. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 367с. – С. 105-126.

Гаврищак Л. Саногенне мислення як психологічний засіб подолання негативних переживань сучасних українців / Л. Гаврищак // Актуальні проблеми практичної психології : збірник  статей всеукраїнського науково-практичного семінару (Дрогобич, 26 березня 2015 року). – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С. 83-89.

Оновлено: 31 Жовтень, 2016