Волошин Світлана Миколаївна

Волошин Світлана Миколаївна

Волошин Світлана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент;

Тема дисертації:  Духовно-моральне виховання старшокласників – вихованців інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки

Закінчила технікум механізації обліку м. Самбір (1984 р., спеціальність “Мех: обліку”); соціально-гуманітарний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2006 р., спеціальність “Психологія. Соціальна педагогіка”); магістратуру ДДПУ ім. Івана Франка (2007 р., спеціальність “Психологія”).

Роботу в університеті розпочала з посади лаборанта кафедри практичної психології.

З вересня 2005 р. – методист відділення заочної освіти, за сумісництвом викладач кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Франка.

У 2015 р. захистила дисертацію на тему:  “Духовно-моральне виховання старшокласників – вихованців інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки”.

Перелік публікацій

Волошин С. До проблеми духовно-морального розвитку особистості / С. Волошин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2011. − № 6 (77). – С. 153 – 157.

Волошин С. Моральне виховання учнів старшого шкільного віку: завдання та зміст / С. Волошин // Збірник матеріалів ІX Міжнародної науково-практичної конференції (18 – 19 травня 2012 р.) “Молодіжна політика: проблеми та перспективи”. – Дрогобич : Вимір, 2012 – С. 406 – 410.

Волошин С. Виховання традиційних цінностей у дітей-сиріт в умовах дитячого будинку / С. Волошин, В. Стець, О. Галян та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2013. – 200 с. – (авт. С. 49 – 52).

Волошин С. Формування ціннісних орієнтацій вихованців освітніх закладів інтернатного типу: монографія / С. Волошин // Психологічні особливості формування цінностей молоді у контексті трансформаційних суспільних процесів (теоретичний аналіз проблеми) / [ред. колегія В. Стець, З.Спринська]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2013. – Випуск І. – С. 104 – 110.

Волошин С. Школа-интернат в современной образовательной системе / С. Волошин // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск : Декабрь, 2013. – № 12. – С. 209 – 213.

Волошин С. Організація та теоретико-методичне забезпечення дослідно-експериментальної перевірки духовно-моральної вихованості у старшокласників-вихованців навчальних закладів інтернатного типу / О. Квас, С. Волошин // Збірник наукових праць: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах – Випуск № 39 (92) – 2014. – С.451-456.

Волошин С.М. Роль цінностей та релігії у формуванні духовно-моральної вихованості учнів старших класів закладів інтернатного типу / С. Волошин // Цінності сучасної молоді: психологічний аспект : [монографія] / Н.Скотна, З.Спринська. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015 – 367 с. – С. 85-104.

Оновлено: 31 Жовтень, 2016