Борисенко Зоряна Тарасівна

Борисенко Зоряна Тарасівна

Борисенко Зоряна Тарасівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: «Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків»

У 1998 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальні “Всесвітня історія і практична психологія”. У 1999 – 2002 pp. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка.

З 2003 р. працює на посаді викладача кафедри практичної психології.

У 2008 р. захистила дисертацію на тему “Психологічні особливості імперативні діалогічних впливів батьків на підлітків”.

Перелік публікацій

Борисенко З.Т. Основи психокорекційної роботи: плани практичних занять. 1 частина / Борисенко З.Т., Бандура Г..Р. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 40 с.

Борисенко З.Т. Основи психокорекційної роботи. Тексти лекцій / Борисенко З.Т. // Дрогобич:  Ре-дакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 156 с.

Борисенко З.Т. Практикум з «Основ психокорекційної роботи» / Борисенко З.Т., Бандура Г, Р. //Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 71 с. //

Борисенко З.Т. Практична психологія: тексти лекцій / Борисенко З.Т. //  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 246 с.

Борисенко З.Т. Методичні матеріали до діагностико-психокорекційної практики   / Б-рисенко З.Т. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 43 с.

Борисенко З.Т. Методичні рекомендації з діагностико-психокорекційної практики / З. Борисенко. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 54 с.

Борисенко З.Т. Основи психологічного консультування: методичні рекомендації до практичних занять. Частина 1. / Борисенко З.Т., Бандура Г, Р. /Дрогобич: Редакційно-видавничй відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 58 с.

Борисенко З.Т. Організація психологічної просвіти практичним психологом у загальноосвітніх навчальних закладах / Актуальні проблеми практичної психології: Збірник тез наукових робіт всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дрогобич, 26 березня 2015 року): – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – С. 76-83

Борисенко З.Т. Професійна дезадаптація практичних психологів: чинники та особливості прояву / Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – Випуск 33. Психологія. – С. 118–131.

Оновлено: 31 Жовтень, 2016