Скотна Надія Володимирівна

Скотна Надія Володимирівна

Скотна Надія Володимирівна

доктор філософських наук, професор;

Тема дисертації: Особа в розколотій цивілізації, світогляд, проблеми освіти і виховання

У 1973 р. стала студенткою філософського факультету Київського державного університету Т.Г. Шевченка. В університеті навчалася за фахом “Психологія”, який успішно закінчила у 1978 р., здобувши фах психолога, викладача психологічних дисциплін. Була скерована на роботу до Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. Івана Франка на кафедру психології, де працювала викладачем.

З 1979 до 1983 р. навчалася в аспірантурі КНУ, успішно закінчивши яку захистила кандидатську дисертацію з вікової та педагогічної психології.

В 1999 р. очолила один із найбільших на сьогодні факультетів університету – соціально-гуманітарний.

У 2003 р. Надія Скотна очолила кафедру практичної психології на цьому ж факультеті.

У 2005 р. успішно захистила докторську дисертацію у галузі філософії освіти на тему “Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти і виховання”.

Наукові інтереси пов’язані з теоретичним осмисленням проблем самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі.

Автор понад 120 наукових праць.

В 2012 році вчена рада Дрогобицького державного педагогічного університету обрала більшістю голосів ректором Скотну Н.В.

Перелік публікацій

Скотна Н.В. Самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі / Надія Скотна // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 1 (108) січень 2014. _ Дрогобич  : Коло, 2014. – С. 7-13.

Скотна Н. Мораль перед викликами сучасності / Н. Скотна, В. Мовчан // Вища школа : наук.-практ. видання. – 2014. – № 2. – С. 7-16.

Skotna N. European ideas in the works of famous eduсationalists. Internationalization, Globalization and their impact on education / Widavnictvo Spolecznej Akademii Nayk – Lodz, 2013. –  558 p.

Skotna Professional training of social pedagogues in the context of the European integration processes: the Ukrainian experience // Dobroczynnosc, filantropia i praca socjalna. Miedzynarodowa konferencja naukowa – 14.05.2014. – Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna im.ks.Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu

Н. Скотна Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка в контексті Педагогічної Конституції Європи / Н. Скотна, Ю.Кишакевич, Б. Кишакевич // Zagadnienia spoleczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, slowackich i ukrainskich // Miedzynarodowa konferencja naukowa ( 27.06.2014. – Jaroslaw).

Скотна Н.В. Завдання психологічної служби вищої школи / Н.В.Скотна // Актуальні проблеми практичної психології: Збірник тез наукових робіт Всеукраїнського науково-практичного семінару (Дрогобич, 26 березня 2014 р.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 5-7.

Скотна Н.В. Патопсихологічний словник : [для студентів, аспірантів психологічних спеціальностей, практикуючих психологів та викладачів] / Н.В.Скотна, В.І.Стець. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 348 с.

Оновлено: 31 Жовтень, 2016