↑ Повернутись до Кафедра психології

Подоляк Наталія Михайлівна

Подоляк Наталія МихайлівнаПодоляк Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри психології. Народилася 22.07.1968р. в м. Борислав Львівської області.

Освіта. У 1990 році закінчила філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 2010 році закінчила факультет післядипломної освіти за спеціальністю «Психологія» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2008 до 2013рр. навчалася в аспірантурі Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського на кафедрі загальної та диферціальної психології.

Трудова діяльність. З 1990р. працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (1994-2004рр. на посаді викладача кафедри психології, з 2004р. на посаді старшого викладача кафедри психології).

Наука. Основні наукові інтереси: Проблема професійної компетентності вчителя у сфері виховання та самовиховання, проблема асертивності особистості.

Тема кандидатської дисертації «Індивідуально-психологічні особливості асертивності особис­тос­ті» (2014 р.).

Основні публікації:

  1. Подоляк Н.М. Моральна самосвідомість як складова професійної самосвідомості майбутніх педагогів. − Моральна свідомість та самосвідомість особистості. Монографія. / За ред. проф. М. В.Савчина, доц. І.М. Галяна./ Наталія Михайлівна Подоляк. Моральна самосвідомість як складова професійної самосвідомості майбутніх педагогів. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка − Дрогобич: 2009. − 288с. − С. 238−248. (0,6 др.ар.)
  2. Подоляк Н.М. Схильність до співробітництва як складова асертивної поведінки. Наука і освіта, № 6, вересень, 2009/ Наталія Михайлівна Подоляк. Схильність до співробітництва як складова асертивної поведінки. − Одеса, 2009.− С. 168−171. (0,2 др.ар.)
  3. Подоляк Н.М. Особливості локусу контролю у осіб з різним рівнем асертивності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14−15 жовтня 2010 р. м. Запоріжжя. «Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору» / Наталія Михайлівна Подоляк. Особливості локусу контролю у осіб з різним рівнем асертивності. − Запоріжжя, 2010. − с. 181−187.(0,4 др.ар.)
  4. Подоляк Н.М. Психологічні особливості асертивності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Індивідуально-психологічні якості особистості майбутніх психологів та їх динаміка у період професійної підготовки» 20 травня 2010р. м. Одеса / Наталія Михайлівна Подоляк. Психологічні особливості асертивності. − Одеса,2010. − с. 12−16.(0,3 др.ар.)
  5. Подоляк Н.М. Асертивність у просторі споріднених понять. / Подоляк Наталія Михайлівна. Асертивність у просторі споріднених понять. − Наука і освіта// Науково−практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Тематичний спецвипуск: «Психологія особистості: теорія, досвід, практика». − № 6 − Одеса, 2012. − С.155 − 158.
  6. Подоляк Н.М. Асертивність як необхідна умова ефективної діяльності педагога./ Подоляк Наталія Михайлівна. Асертивність як необхідна умова ефективної діяльності педагога. − Zbior raportov naukowych «Postкpy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwi№zaс» − Warszawa, 2012. − С. 20−25.
  7. Саннікова О.П. Діагностика асертивності: результати апробації методики «ТОКАС»/ Саннікова О.П.,Санніков О.І., Подоляк Н.М. Діагностика асертивності: результати апробації методики «ТОКАС» − Наука і освіта// Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Тематичний спецвипуск: «Традиції та новації сучасної освіти в Україні». №3/СХІІІ, травень, 2013р. − Одеса, 2013. − С. 140−144.
  8. Подоляк Н.М. Відповідальність та асертивність: співвідношення понять. / Подоляк Н.М. Відповідальність та асертивність: співвідношення понять. − Матеріали науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Проблеми сучасної психології особистості», травень, 2013. − Одеса, 2013.
  9. Подоляк Н.М. Асертивність як професійно значуща риса особистості вчителя./ Подоляк Наталія Михайлівна. Асертивність як професійно значуща риса особистості вчителя. − Zbior raportov naukowych «Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka». − Wroclaw, 2013. − С.31−36.
  10. Подоляк Н.М. Факторна структура особистості асертивних та неасертивних осіб. / Подоляк Наталія Михайлівна. Факторна структура особистості асертивних та неасертивних осіб. − Наука і освіта// Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Тематичний спецвипуск: «Психологія особистості: теорія, досвід, практика», №7, листопад-грудень, 2013. − С. 255 − 259.

Протягом 2005-2014рр. відповідальна за роботу кафедри із закладами освіти.

Оновлено: 18 Листопад, 2015