«

»

Кві 29

Фляк Марія Михайлівна

Фляк МНародилася  в мальовничих Східних Бескидах  Українських Карпат у 1954 році. У цьому бойківському краї закінчила  школу в 1969 році. У 1973 році закінчила Самбірське педагогічне училище, працювала на учительській ниві в Мостиському, Дрогобицькому, Старосамбірському ройонах Львівщини.

З 1989 року активно включилася в громадське життя. Будучи дружиною священика, багото зусиль приділяла відродженню української національної Церкви (нагороджена медаллю княгині Ольги – 2008, Орденом св. Варвари -2014).

На початку 90-их років активно включилася у національно-громадянське життя: член товариства «Просвіта», КУНу.

У 1999 – 2003 роках працювала заступником  директора з виховної роботи  Самбірського технікуму економіки та інформатики. У 2003 році захистила дисертацію на тему «Моральнісне підґрунтя галицької педагогіки к 30-х років ХХ століття»  у спеціалізованій вченій раді  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук. З 2003 року доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти. Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. З 2003 по 2014 рік виконувала обов’язки заступника декана соціально-гуманітарного факультету.

Наукові інтереси – етичні основи соціально-педагогічної діяльності, етнопедагогічні особливості виховного ідеалу, етика сімейного життя,  сценарна робота. Створила ряд сценаріїв за різною тематикою та відтворила їх як на факультетському рівні, так і на рівні міста і сіл району, організацій.

Автор більше 40 публікацій наукового і навчально-методичного характеру.

Найважливіші наукові публікації

Посібники

  1. Фляк М. М. Етика і психологія сімейного життя. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка», «Практична психологія» ОКР «Бакалавр»] / М. М. Фляк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – 48 с.
  2. Фляк М. М. Етика соціально-педагогічної діяльності: практикум / М.М.Фляк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
  3. Фляк М. М. Основи сценарної роботи соціального педагога. Методичні рекомендації до семінарських занять : навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки “Соціальна педагогіка”, “Практична психологія” ОКР “Бакалавр”] / Марія Михайлівна Фляк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 56 с.

Публікації

  1. Фляк М. Роль украинского фольклора в формировании духовности ребенка / М. Фляк // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 28 – 29 февраля 2012 года. – Екатеринбург, 2012. – С. 701 – 705.
  2. Фляк М. Український фольклор та його виховний ідеал / М. Фляк // Paremie narodu slovanskych VI, Ostrava, 2012. – С. 59 – 63.
  3. Фляк М. Морально-этические основы деятельности социального педагога / М. Фляк // Педагогическое мастерство и педагогические технологии : сборник статей ІІ Междунар. науч.-практ. конф. 27 июня 2014 года ; гл. ред. Широков О.Н. – Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 70 – 73.
  4. Фляк М.М. Духовнотворча сила молитви // Україна: шляхи реформування державно-національної цілісності суспільства та утвердження духовної основи української цивілізації. [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Ужгород, 21-23 жовтня, 2010 року, приуроченої 75-річчю з Дня народження Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви]. – Ужгород, 2010. – С.250 – 258.
  5. Фляк М. Роль знань з професійної етики у соціально-педагогічній діяльності / М.Фляк // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. статей. – Харків, 2013. – С. 432 – 437.
  6. Фляк М.М. Віра, надія, любов – беззаперечні сутності людського буття. Возрождение духовности в современном мире : взаимодействие церкви и образования / Тезисы Всеукраинской научно – практической конференции, 24-25 марта 2011 г. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011р. –
  7. Фляк М.М. Форми та методи соціально-педагогічної роботи в недільній школі релігійної громади / М.М.  Фляк // Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів / За ред. Марії Чепіль і Ришарда Бері. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ. – 2013. – С.94–101