«

»

Кві 29

Фляк Марія Михайлівна

Фляк М

Народилася  в мальовничих Східних Бескидах  Українських Карпат у 1954 році ,у с. Терло на Старосамбірщині.. У цьому бойківському краї закінчила  школу в 1969 році.

 У 1973 році закінчила Самбірське педагогічне училище, працювала на учительській ниві в Мостиському, Дрогобицькому, Старосамбірському ройонах Львівщини.

З 1989 року активно включилася в громадське життя. Будучи дружиною священика, багото зусиль приділяла відродженню української національної Церкви (нагороджена медаллю княгині Ольги – 2008, Орденом св. Варвари -2014).

На початку 90-их років активно включилася у національно-громадське життя: член товариства «Просвіта», КУНу. Активний організатор та учасник національно-патріотичного та національно-культурного відродження краю. Керівник церковного хору села Страшевичі, учасник етно-фольклорного гурту «Карпатські молодиці». У 2010 році заснувала дитячо-юнацьку організацію «Промінь надії».

У 2013 році за заслуги з відродження духовності в Украіні, утвердження Помісної Української Православної Церкви  нагороджена Орденом Святої великомучениці Варвари.

У 2017 році- директор дитячого оздоровчого табору «Соколята» місто Хирів Старосамбірський район.

У 1999 – 2003 роках працювала заступником  директора з виховної роботи  Самбірського технікуму економіки та інформатики.

У 2003 році захистила дисертацію на тему «Моральнісне підґрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття»  у спеціалізованій вченій раді  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук.

З 2003 року доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти. Дрогобицького деражавного педагогічного університету ім. І. Франка.

З 2003 по 2014 рік виконувала обов’язки заступника декана соціально-гуманітарного факультету.

Наукові інтереси – етика сімейного життя,  етичні  основи соціально-педагогічної  дільності, етнопедагогічні особливості виховного ідеалу, сценарна робота.

    Створила ряд сценаріїв за різною тематикою та відтворила їх як на факультетському рівні, так і на рівні міст і сіл району, організацій.

Автор більше 70 публікацій наукового і навчально-методичного характеру.

 

Уучасть у міжнародних форумах:

 • ХІІІ International Symposium of  University Professors : Knowledge and mercy the third mission of the university. (7-11 september, 2016. Rome.);
 • Conference «The problems of empirical research in psychology and humanities» to be held in the framework of EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY.- 2019.  25-27 february Krakow (Poland).

Найважливіші праці

Монографіі:

1.Марія Фляк. Моральнісне підґрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття. Монографія. – Дрогобич: – «Коло», 2006. – 190 с.

 1. Розділ монографії,

Фляк М.М. Морально-етичні основи соціальної роботи та професійної діяльності соціального педагога. Stalowa Wola.Poland: Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph Volume 1. Riga : Izdevnieciha “Baltija Publishing”.- 2018. P. 386 – 406.

Посібники:

 1. М.М.Фляк «Етика і психологія сімейного життя «Методичні матеріали для організації навчального процесу.» Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, ім.. Івана Франка. 2007.- 37с.
 2. М.М.Фляк, М.І.Мицак. – Театральна діяльність: дисципліна спеціалізації .-Методичні матеріали до практичних занять для студентів спеціальності “ Практична психологія .Соціальна педагогіка”. – Дрогобич: “Коло”, 2008 – 60 с.
 3. М.М.Фляк.- Етика соціально-педагогічної діяльності”.

Методичні матеріали до семінарських занять для студентів спеціальності “ Практична психологія .Соціальна педагогіка”.  – Дрогобич:Редакційно-видавни-чий відділ  ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 32 с.

 1. Фляк М.М. Етика і психологія сімейного життя. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка», «Практична психологя» ОКР «Бакалавр»]– Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – 48с.
 2. Фляк М.М. Основи сценарної роботи соціального педагога. Методичні рекомендації до семінарських занять : навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки “Соціальна педагогіка”, “Практична психологія” ОКР “Бакалавр”]– Дрогобич : Редакційно-видавни-чий відділ ДДПУ імені Івана Франка, – 2011. – 56 с.
 3. М.М.Фляк. Етика соціально-педагогічної діяльності: практикум: навчальний посібник/ Марія Фляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ. 2013. –132с.
 4. Марія Фляк. Основи сценарної роботи соціального педагога. Навчальний посібник. – Дрогобич, : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. ,2016, – 260с.

Статті у зарубіжних виданнях:

 

 1. Фляк М.М . «Моральнісний аспект соціально-педагогічноїт діяльності» /Сборник научних докладов. «Педагогіка. Теорія. Практика.» ( 29.11.2014 – 30.11.2014, Щецин). – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o. “Diamond trading tour”, 2014.- С.23-27.
 2. Фляк М.М. «Морально-этические основы деятельности социального педагога» / Педагогическое мастерство и педагогические технологии: сборник статей ІІ Междунар. науч.-практ. конф. 27 июня 2014г./ Гл.ред. Широков О.Н. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С.70-74.
 3. Фляк М.М. Соціально-педагогічна робота з дітьми «групи ризику».

International Scientific-Practical Conference  Actual guestions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30,2016. Kielce: Holy Cross University. 200 pagesС. 114-118.

 1. Mariia Flyak. Interaction of school, family, and community in spiritual and moral education of children and youth in Ukraine/European humanities: State and Society. – Fundacja im.M.Reja, ul. Nad Potokiem 20, 30-830 Krakow, Poland, 2019.- C.251-264.

Статті у фахових виданнях:

1  Фляк М.М. Жорстокість над дітьми як соціально-педагогічна проблема. /

Вопросы развития и совершенствования науки: материалы VIII (LX) Международ-ная научно-практической конфе-ренции по юридическим, филологическим, педагогическим, философским, экономическим, психологическим, социологи-ческим и политическим наукам, (Украина, г. Киев, 28 августа 2015 г,).- Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2015. – (С.60-63)