«

»

Кві 29

Смеречак Леся Іванівна

Смеречак ЛУ 1989 році закінчила з відзнакою Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка.

На кафедрі соціальної педагогіки та корекційної роботи працює з 2002 року. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійних інтересів майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі педагогічного університеті» (науковий керівник – професор Т. О. Логвиненко).

Бере участь у розробці ліцензійних та акредитаційних матеріалів з підготовки майбутніх соціальних педагогів за ОКР Бакалавр, Спеціаліст, Магістр.

Керує проблемною групою із соціальної педагогіки, результатами діяльності якої є : 2 методичних посібника; збірка студентських наукових робіт за результатами студентської науково-практичної конференції; збірка казок та оповідань про особливу дитину тощо.

Систематично проводить олімпіади з соціальної педагогіки на соціально-гуманітарному факультеті, готує студентів до участі ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад із соціальної педагогіки. Серед основних досягнень – призові місця, грамоти студентів за кращі соціальні проекти, за теоретичну підготовку, за творчий підхід у розв’язанні соціально-педагогічних задач.

Керує студентськими науковими роботами, які щороку беруть участь у Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (серед переможців – володарі ГРАН-ПРІ ІІІ ступеня за результати оцінювання журі). Отримала подяку від ректора Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка за якісну підготовку студентів.

Разом зі студентами (на волонтерських засадах) бере участь в організації соціально-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку у Трускавецькому центрі соціально-психологічної реабілітації «Сонечко», Нагуєвицькій спеціальній ЗОШ-інтернаті І-ІІ ступенів, Дрогобицькому добровільному товаристві захисту дітей-інвалідів «Надія», Дрогобицькому ЦСССДМ тощо.

Викладає дисципліни: основи корекційної педагогіки, соціальна педагогіка, соціальний супровід клієнта, соціальна реабілітація.

Коло наукових інтересів : проблеми соціальної педагогіки та корекційної освіти в процесі суспільних трансформацій; методологія і практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку в умовах інноваційних змін в освіті; європейський досвід соціально-педагогічної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі інклюзивного навчання.

Автор понад 90 науково-методичних праць. Серед них – 2 монографії, понад 20 методичних посібників (1 з грифом МОН України).

Найважливіші праці

Монографії

 1. Смеречак Л. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до здійснення корекційної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку // Теоретико-методичні та організаційно-технологічні аспекти підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи з різними категоріями клієнтів: монографія / за ред. проф. С.П. Архипової. – Черкаси, 2013. – С. 316 – 337.

Посібники

 1. Смеречак Л. Основи корекційної педагогіки: методичні вказівки з організації самостійної роботи фахівців ОКР “Спеціаліст” спеціальності 7.01010601 “Соціальна педагогіка” Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 72 с.
 2. Смеречак Л. Корекційна педагогіка: короткий словник-довідник Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 110 с.
 3. Смеречак Л. Короткий словник-довідник з корекційної педагогіки Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 148 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 4100 від 25.05.11 р.)

Статті у фахових виданнях

 1. Смеречак Л. Професійна підготовка соціальних педагогів у контексті акмеологічного підходу Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2011. – № 2. – С. 106 – 112.
 2. Смеречак Л. Особливості професійної діяльності соціальних педагогів у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку / Леся Смеречак, Орест Гук // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (гол. Редактор), М. Чепіль (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Вид. відділ ДДПУ імені Франка, 2014. – Вип. 29. – Ч. 2. Педагогіка. – С. 188 – 197.
 3. Смеречак Л. Акмеологічні засади професійного самовдосконалення викладачів соціально-педагогічних дисциплін / Леся Смеречак, Світлана Архипова // Акмеологія в Україні : теорія і практика. – 2013. – № 24. – С. 29 – 32.
 4. Смеречак Л. Практичний компонент готовності майбутніх соціальних педагогів до корекційної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку // Розвиток професіонала і професіоналізму: теорія і практика : зб. наукових праць : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Україна – Болгарія, 22-29 вересня 2014 року. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., – С. 332 – 335.
 5. Смеречак Л. До питань профілактики насильства над дітьми у сім’ї / Леся Смеречак // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. проф. О. Кікінеджі. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 382 – 383.
 6. Смеречак Л.І.Позааудиторна самостійна робота у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / Л.І. Смеречак // Молодь і ринок. – 2011 – № 12 (83). – С. 63 – 65.(3 с., 0, 4 д.а.)
 7. Смеречак Л.І. Особливості корекційної роботи соціального педагога з дітьми з ДЦП / Леся Смеречак, Олег Гера // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 6 (125). – С. 58 – 61. (4 с., 0,5 д.а.).
 8. Смеречак Л.І.Теоретичні основи формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації художньо-творчої діяльності дітей з особливими потребами / Леся Смеречак // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 15 (228). – С. 76 – 80. (5 с., 0,5 д.а.)
 9. Смеречак Л.І.Педагогічні умови формування професійних інтересів майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі / Леся Смеречак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук праць. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 600. – С. 170 – 177. – (Серія: Педагогіка та психологія) (8 с., 0,5 д.а.).
 10. Смеречак Л.І.Теоретико-методичні та практичні основи підготовки майбутніх соціальних педагогів / Леся Смеречак // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 19 (232). – С. 94 – 99.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Смеречак Л. І. Особенности формирования профессиональной компетентности будущих социальных педагогов / Л. І. Смеречак // Уральский регион Республики Башкортостан: человек, природа, общество: материалы региональной научно-практической конференции (16 ноября 2012г.), г. Сибай. В 2-х частях. Ч.II. – Сибай : изд-во ГУП РБ “СГТ”, 2012. – С. 603 – 608.
 2. Смеречак Л. І. Навчальний тренінг у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах педагогічного університету / Л.І. Смеречак // Zbiór raportów naukowych. Perspektywy rozwoju nauki (28.11.2012 – 30. 11.2012). – Gdańsk : Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2012. – С. 68 – 72.
 3. Смеречак Л. І. Особенности работы социального гувернера с детьми-инвалидами / Л. І. Смеречак // Zbiór raportów naukowych. Postepy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiazan (28.12.2012 – 30. 12.2012). – : Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2012. – С. 83 – 88.