«

»

Кві 29

Клим Мар’яна Ігорівна

Клим МНародилася 10 березня 1986 року у с. Станиля Дрогобицького району Львівської області. Упродовж 1993 –2003 рр. навчалася у Трускавецькій середній загальноосвітній школі № 3.

У 2003 р. вступила на факультет романо-германської філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, після закінчення якого у 2008 р. здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури загальноосвітньої школи першого, другого та третього ступенів. За час навчання брала активну участь в організаційно-масовій роботі факультету та роботі студентського самоврядування університету.

З 1 листопада 2008 р. – аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2012 р. – викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

21 травня 2013 р. захистила дисертаційне дослідження на тему “Сімейне виховання в педагогічній думці Німеччини (1895 – 1933 рр.)” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент, професор  кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти О. В. Квас.

Коло наукових зацікавлень : розвиток ідей сімейного виховання крізь призму порівняльної педагогіки, соціально-педагогічні засади сімейного виховання в німецькомовних країнах. Автор понад 20 наукових праць.

  

 

Найважливіші наукові публікації

Монографії

 1. Квас О., Клим М. Cімейне виховання в педагогічній думці Німеччини (1895 – 1933 рр.): історико-педагогічний аспект / Олена Валеріївна Квас, Мар’яна Ігорівна Клим. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 199 с.

Посібники

 1. Клим М. Сімейна дошкільна педагогіка: методичні рекомендації [до семінарських занять для студентів напряму підготовки „Дошкільна педагогіка” ОКР „Бакалавр”] / Мар’яна Клим, Юрій Калічак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 64 с.

Статті у фахових наукових виданнях

 1. Клим М. Прагматизм Дж. Дьюї у співзвучності з сучасною педагогікою / Мар’яна Клим // Материалы VII Международной научно-практ. конференции по философским, филологическим, юридическим и педагогическим наукам „Научные исследования – 2011”, 16 февраля 2011. – Горловка, 2011. – С. 136 – 139.
 2. Клим М. Розвиток поглядів на сімейне виховання у філософській спадщині Німеччини на зламі ХІХ – ХХ століть / Мар’яна Клим // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХL. – Ч. 3. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 138 – 141.
 3. Клим М. Роль порівняльних досліджень педагогіки Німеччини у теорії та практиці сімейного виховання / Мар’яна Клим // Сборник материалов V междунар. конференции „Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции”, 19 – 20 мая 2011. – Брест, 2011. – С. 113 – 117.
 4. Клим М. Реформаторська виховна теорія у рецепції українських педагогів / Мар’яна Клим // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць; за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Вип. LVI. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – C. 283 – 291.
 5. Клим М. Особливості змісту сімейного виховання у педагогічній спадщині Г. Кершенштайнера / Мар’яна Клим // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. [За матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції “Ціннісні пріоритети освіти: виклики ХХІ століття”]. – Ч. IV. – Луганськ, 2011. – № 20 (231). – С. 250 – 258.
 6. Клим М. Сім’я у структурі суспільних відносин Німеччини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Мар’яна Клим // Імідж сучасного педагога: науково-практичний та освітньо-популярний часопис. – Полтава : ПОІППО.– №10 (191). – 2011. – С. 49 – 51.
 7. Клим М. Сімейне виховання у реформаторській педагогіці: проблеми розвитку та перспективи впровадження в Україні / Мар’яна Клим // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – Ч. II. – Луганськ, 2012. – № 7 (242). – С. 98 – 106.
 8. Клим М. Методологічний потенціал філософії античності: усталені норми авторитаризму батьків і зародження традицій природовідповідності / Мар’яна Клим // Імідж сучасного педагога: науково-практичний та освітньо-популярний часопис. – Полтава : ПОІППО.– №1 (140), 2014. – С. 60 – 63.

Статті у зарубіжних наукових виданнях

 1. Клим М. Історіографія становлення ідей сімейного виховання у Німеччині (1895 –1933 рр.) / Мар’яна Клим // „Actual problems and modern trends of development of psychology and pedagogics”: materials digest of the XIVth International Scientific and Practical Conference (Kiev, London, November 28, 2011). Psychological and pedagogical sciences / All-Ukrainian Academic Union of specialist for professional assessment of scientific research and pedagogical activity; Organizing Committee : B. Zhitnigor (chairman); Chief editor – Pavlov V. V. – Odessa : InPress, 2011. – P. 208 – 211.
 2. Клим М. Парадигма авторитаризму у координатах розвитку традиційної сімейної педагогіки Німеччини (1895  – 1933 рр.) / Мар’яна Клим // Perspektywy rozwoju nauki. Zbior raportow naukowych. – Gdansk: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond traiding tour”, 2013. – S. 45 – 48.
 3. Klym M. I. Evolution of pedagogical views on family education in Germany (1895 – 1933) and its development in modern Ukraine / O.V. Kvas, M.I. Klym // Science and Education : materials of the international research and practice conference, Wiesbaden, June 27-28, 2012 / Publishing office “Bildungszentrum Rodnik e. V.”. – Wiesbaden, Germany, 2012. – p. 445 – 452.
 4. Klym M. Peculiarities of the reformist movement period in the light of education tendencies // Mariana Klym // Материали за 10-а международна научна практична конференция, “Настоящи изследвания и развитие – 2014”, 17 – 25 януари, 2014. – София “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2014. – С. 3 – 6.