«

»

Кві 29

Керик Оксана Євгенівна

Керик ОНародилася 22 листопада  1979 року в смт. Підбуж Дрогобицького району. У 1996 році закінчила Підбузьку середню школу. Навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на історичному факультеті за спеціальністю: історія та практична психологія. У 2001 році закінчила університет та отримала диплом з відзнакою.

         З 2001 року працювала викладачем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

         Протягом 2004-2008 років навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультеті психології. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата психологічних наук. Тема дисертації: «Прояви емоційного компоненту самосвідомості особистості при переживанні психотравмуючих ситуацій» (науковий керівник –Кириленко Таїса Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України).

         Працює на посаді доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Займається науковою та викладацькою діяльністю. Бере участь у науково-практичних конференціях з проблем психології та педагогіки, опублікувала ряд наукових статей та навчально-методичних посібників.

Викладає навчальні дисципліни «Теорія та історія соціального виховання», «Екокультура особистості», «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування», «Організація та методика проведення соціально-педагогічного тренінгу».

Сфера наукових зацікавлень: історія педагогіки та соціального виховання, міжособистісна взаємодія та комунікація, організація соціально-педагогічного тренінгу, психологічні аспекти підготовки студентів до здійснення соціально-педагогічної діяльності.

 

Найважливіші наукові публікації

Посібники

  1. Керик О.Є. Cамовиховання та саморегуляція особистості : Навчально-методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл] / Оксана Керик . – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 30 с.
  2. Керик О.Є. Екокультура особистості : навчально-методичний посібник до самостійної роботи [для студентів спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка] / Оксана Керик, Оксана Бобак. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – …..с

Наукові публікації у фахових виданнях

  1. Керик О. Є. Особливості емоційної насиченості життєвої перспективи особистості при переживанні психотравмуючих ситуацій / О. Є. Керик // Науково-практичний журнал Наука і освіта. –  №8, жовтень, 2009. – Одеса, 2009. –  С. 63-67.
  2. Керик О. Є. Деформація особистісних якостей в умовах ув’язнення: психологічний аспект / О. Є. Керик // Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013.—С.16-20.
  3. Керик О. Є. Професійне вигорання та прояви «вторинної травми» у фахівців системи «людина-людина» / О. Є. Керик // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 31. Психологія – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – С.64-73.
  4. Керик О. Є. Синдром «професійного емоційного вигорання»у соціальних працівників: причини виникнення, ознаки та шляхи подолання / О. Є. Керик // Розвиток сучасної освіти і науки: тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції . – 25 квітня 2014 року. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 15-17.
  5. Керик О. Є. Формування соціально-психологічної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / О. Є. Керик // У друці (Ужгород).
  6. Керик О. Є. Соціально-педагогічний тренінг як інтерактивна форма навчання / О. Є. Керик // Розвиток сучасної освіти і науки: тези ІІІ Міжнародної  науково-практичної конференції . – 25 квітня 2015 року. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 15-17.