«

»

Кві 29

Зубрицький Ігор Ярославович

Зубрицький ІНародився 13 липня 1971 р. у м. Львові. У 1990 р. з відзнакою закінчив Самбірське педагогічне училище, 1995 р. історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, а в 2009 р. – спеціальний правничий факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Юрист».

У 1995 – 2002 рр. працював викладачем суспільних дисциплін Самбірського педагогічного училища. З лютого 2002 р. – викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2010 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри.

З 2014 р. є здобувачем кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (науковий керівник – кандидат педагогічних наук – Л. І. Смеречак).

Викладає блок навчальних дисциплін соціально-педагогічного циклу на соціально-гуманітарному факультеті: «Соціальна молодіжна політика», «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень», «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України».

Коло наукових інтересів: соціально-педагогічні аспекти профілактики правопорушень серед неповнолітніх, соціально-правовий захист неповнолітніх, історія соціальної педагогіки.

Автор понад 20 наукових праць та навчально-методичних посібників.

 

Найважливіші наукові публікації

Посібники

 1. Зубрицький І. Я. Соціальна політика в Україні: Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів спеціальності 7.010105 «Соціальна педагогіка» / І. Я. Зубрицький. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2003. – 69 с.
 2. Зубрицький І. Я. Основи профілактики правопорушень: методичні рекомендації до семінарських занять Методичні рекомендації для студентів спеціальності №7010105 «Соціальна педагогіка» / І. Я. Зубрицький. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2003. – 56 с.
 3. Зубрицький І. Я. Соціальна молодіжна політика: методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010601 «Соціальна педагогіка», галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 7.02030302 «Мова і література (англійська)»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 74 с.
 4. Зубрицький І. Я. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 010106 «Соціальна педагогіка» ОКР «Бакалавр»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 69 с.
 5. Зубрицький І. Я. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010601 «Соціальна педагогіка». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 76 с.
 6. Зубрицький І. Я. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень: методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 010106 «Соціальна педагогіка» ОКР «Бакалавр» ]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 57 с.
 7. Зубрицький І. Я. Соціальна робота в Україні: методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 010106 «Соціальна педагогіка» ОКР «Бакалавр» ] / І. Зубрицький. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 72 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Зубрицький І. Я. Вплив соціальних факторів на протиправну поведінку неповнолітніх / І. Я. Зубрицький // Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования : Тезисы Всеукр. научно-практ. конф., (Харьков, 24-25 марта 2011 г.) / Харьк. Епархиальное Управление УПЦ, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2011. – С. 130 – 133.
 2. Зубрицький І. Я. Законодавче забезпечення соціально-педагогічної профілактики правопорушень / І. Я. Зубрицький // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Випуск 2: [збірник наукових праць / наук. ред. С. А. Щудло]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – Дрогобич: Вимір, 2011. – С. 311-317.
 3. Зубрицький І. Я. Професійна підготовка соціального педагога до профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками / І. Я. Зубрицький // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 5 (88). – С. 111 – 115.
 4. Зубрицький І. Я. Проблеми правового регулювання профілактики правопорушень серед дітей / І. Я. Зубрицький // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2012. – Вип. 223. – С. 54–61. – (Серія «Педагогічні науки»).
 5. Зубрицький І. Я. Степан Томашівський – дослідник державницького напряму в українському історіописанні / І. Я. Зубрицький // Мандрівець. – Тернопіль, 2012. – № 3. – С. 32 – 36.
 6. Зубрицький І. Я. Життєвий шлях та педагогічна діяльність Івана Филипчака / І. Я. Зубрицький // Вісник Черкаського університету : Серія педагогічні науки. – № 30 (283). – 2013. – С. 36 – 42.
 7. Зубрицький І. Я. Дільність Івана Филипчака на посаді вчителя народних шкіл / І. Зубрицький, І. Гриник // Імідж соціального педагога. – № 2. – 2014. – С. 45 – 47.
 8. Зубрицький І. Я. Питання антиалкогольного виховання дітей та молоді на сторінках часопису «Українська школа» (1925-1943 рр.) / І. Я. Зубрицький // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 6 (113). – 2014. – С. 88 – 92.
 9. Зубрицький І. Я. Проблема статевого виховання на сторінках педагогічного часопису «Українська школа» (1925 – 1939 рр.) / І. Я. Зубрицький // Науковий вісник УжНУ: Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – Випуск 32.