Меню

↑ Повернутись до Гуртожитки

Положення про студентські гуртожитки ДДПУ від 15.01.2008 р.

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою університету

____ ____________ 2011 року (протокол № ____)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Загальні положення

1. Це положення регламентує функціонування гуртожитків Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі – Положення).

2. Студентські гуртожитки  призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчих відділень, студентів факультету післядипломної освіти  тощо (далі – Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

3. Іноземні громадяни розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

4. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівництвом університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.

5. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

6. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

7. Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється наказом ректора університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.

8. Студентські гуртожитки підпорядковуються керівництву університету і можуть здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі університету.

9. Студентські гуртожитки можуть бути об’єднані в студентські містечка. У студентські містечка можуть входити гуртожитки як одного, так і кількох вищих навчальних закладів.

10. Гуртожитки використовуються:

–   для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);

—   для проживання сімей Студентів (житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім’ї).

У гуртожитках для проживання окремих осіб, у разі потреби, можуть виділятися приміщення для проживання Студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.

11. Працівники вищого навчального закладу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням ректора університету і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

12. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів університету , а також інших організацій забороняється.

13. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

14. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

15. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються ректором університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

16. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником вищого навчального закладу.

Надання житлового місця в гуртожитках

17. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та Положенням про порядок поселення в гуртожитку , розробленим на підставі цього Положення за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

18. Розміщенням студентів проводиться відповідно до відведених для факультетів місць в гуртожитках із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів .

19. В першу чергу місцем в гуртожитку забезпечуються студенти з інших областей, а також студенти пільгових категорій (сироти ,напівсироти ,вихідці з багатодітних сімей ,інваліди ,потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС)при наявності відповідних документів.

20. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку керівник вищого навчального закладу чи за його дорученням голова студентського профкому укладає угоду із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

21. Облік ордерів та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується комендантом гуртожитку. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

22. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати коменданту гуртожитку, ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

23. Студенту, який поселяється в гуртожиток, показується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

24. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.

25. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.

26. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються керівництвом університету із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

27. У гуртожитках, де проживають студентські сім’ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків.

Користування гуртожитками. Умови проживання

28. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку цілодобово.

29. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2300 год. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

30. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом вищого навчального закладу. Усі заходи повинні закінчуватись до 2300 год.

31. На кожному поверсі ,блоці ,кімнаті з числа Студентів  обирається староста.

32. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

33. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

–    користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та   спортивного   призначення,   камерами   зберігання,   іншим   обладнанням   і   майном

гуртожитку;

–     вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

–     обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

–     через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

–     звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва вищого навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

34. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:

–      знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

–      своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

–      підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

–      дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

–      забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

–      своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

–      про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

–      відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

–      дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

–      реєструвати додаткові електроприлади в коменданта гуртожитку;

–      попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);

–      після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

35. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

–      переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;

–      переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу комендантом гуртожитку;

–      проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

–      користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

–      проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

–      залишати сторонніх осіб після 2300 год. без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

–      палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

–      порушувати тишу з 2200 до 0700 год. ;

–      створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

–      тримати в гуртожитку тварин.

36. За  активну   участь   у   культурних   заходах,   роботах   з   покращення   умов проживання,  стану  гуртожитку  та  прилеглої території  Студенти,  які  проживають  у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

зауваження;

догана;

відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

розірвання угоди на проживання;

виключення з університету.

37. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом вищого навчального закладу за поданням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

38. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний період визначається з урахуванням їх побажань керівництвом університету.

Виселення із студентських гуртожитків

39. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, – у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

40. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовжений.

41. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства
України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється
з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

Плата за житло та послуги

42. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

43. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом університету і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

44. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією .

45. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.

46. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

Обов’язки керівництва вищого навчального закладу та адміністрації гуртожитку

47. Керівництво університету несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

48. Керівництво університету та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного законодавства.

49. Керівництво  університету та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

50. Керівництво та адміністрація гуртожитку зобов’язані:
 

–      забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

–      утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

–      укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

–      проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;

–      забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

–      здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку;

–      своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

–      здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

–      надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

–      укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

–      сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;

–      інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

–      забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

–      забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

 

51. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

52. Керівництво університету спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку .

53. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

54. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту керівництвом університету надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

 

 

 

Погоджено:

 

Голова студентського профкому ____________________ Гівчак І.О

 

Голова студентського самоврядування_______________  Херович І.С