Меню

↑ Повернутись до Гуртожитки

Положення про студентську раду гуртожитків

“Погоджено”                                                                “Затверджено”

“___” _____________ 2008р.                                       “___” _____________ 2008р.

 

Голова профкому студентів                           Ректор ___________ Скотний В.Г.

______________ Гівчак І.О.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення
про студентську раду гуртожитку

Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Рада гуртожитку створюється для залучення широкого активу до участі у виховній, культурно-масовій, спортивно-масовій роботі і в поліпшенні побутових умов студентів, що проживають в гуртожитку.

Рада – громадській орган самоуправління, що обирається відкритим голосуванням на загальних зборах мешканців строком на один рік. Рада гуртожитку працює у взаємозв’язку з первинною профспілковою організацією студентів та студентською Радою університету.

 

ІІ. ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ СТУДРАДИ:

 • організація контролю за розміщенням студентів;
 • створення нормальних побутових умов;
 • організація виконання мешканцями правил внутрішнього розпорядку та контролю за ними;
 • організація дозвілля студентів у гуртожитку;
 • забезпечення умов для навчальних занять і відпочинку студентів у кімнатах для занять, світлицях і та ін.;
 • організація виховної, культурної і спортивно-масової роботи;
 • постійний контроль за збереженням майна гуртожитку;
 • участь в ремонтних роботах приміщень, благоустрою і озеленення території гуртожитку, створення спортивних майданчиків;
 • Організація чергування студентів на прохідній.

При Раді можуть бути створені ініціативні групи: житлово-побутова, культурно-масова, спортивно-масова. Групи очолюються членами студради.

 

Ш. СТРУКТУРА СТУДРАДИ

В склад студради входять старости поверхів гуртожитку;

Студрада із свого складу обирає голову, заступника голови і розподіляє обов’язки між іншими членами Ради;

Студрада в своїй практичній діяльності керується Положенням про студентський гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку в ньому і звітується про свою роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку, на засіданнях профкому студентів та студентської Ради університету.

Студрада працює за планом, який узгоджений з профкомом університету в тісному контакті з виховним відділом, деканатами та громадськими організаціями факультетів.

 

СКЛАД СТУДРАДИ

 1. Голова студради.
 2. Заступник голови студради.
 3. Голова і члени житлово-побутової комісії.
 4. Голова і члени оргмасової комісії.
 5. Голова і члени культурно-масової комісії.
 6. Голова і члени спортивно-масової комісії.

 

 

IV. ПРАВА СТУДРАДИ

1. Студенти та члени студради, які проживають у гуртожитку і своїм прикладом і активністю сприяють поліпшенню виховної роботи, порядку в студентських гуртожитках, можуть заохочуватися студрадою:

 • оголошенням подяки;
 • нагородженням пам’ятними подарунками;
 • переселенням в кращу кімнату на наступний навчальний рік.

Студрада має право клопотати перед адміністрацією університету про нагородження і преміювання кращих членів студради.

2.       На студентів, які проживають в гуртожитку і порушують правила внутрішнього розпорядку, студрада може покладати такі стягнення:

 • зауваження ;
 • догана;
 • непоселення в гуртожиток на наступний навчальний рік.

За систематичне або грубе порушення “Правил внутрішнього розпорядку” студрада має право:

 • клопотати перед адміністрацією університету про дисциплінарні стягнення по університету;
 • подавати пропозиції щодо розірвання угоди на проживання і виселення з гуртожитку;
 • клопотати перед ректоратом про виключення з університету.

 

ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ЧЛЕНІВ СТУДРАДИ

Члени студради:

 • в своїй роботі керуються рішеннями та інструкціями адміністрації університету, профкому студентів та студентської ради університету;
 • виконують завдання, які поставлені перед комісією студради в склад якої воші входять;
 • беруть активну участь у всіх заходах, що проводяться в гуртожитку;
 • роблять зауваження всім порушникам “Правил внутрішнього розпорядку”;
 • активно допомагають адміністрації гуртожитку в організації господарських робіт;
 • контролюють пропускний режим в гуртожитку;
 • регулярно роблять перевірку санітарного стану кімнат в гуртожитку;
 • викликають на засідання студради порушників дисципліни.

 

ГОЛОВА СТУДРАДИ

Голова студради гуртожитку є членом житлово-побутової комісії профкому студентів і студентської ради університету.

Голова студради:

 • бере участь в складанні перспективного плану роботи студради;
 • контролює роботу комісій студради;
 • безпосередньо бере участь в організації всіх заходів, що проводяться в гуртожитку;
 • слідкує за виконанням мешканцями “Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку”;
 • всі зауваження і побажання мешканців виносить на обговорення студради;
 • постійно інформує профком студентів університету та виховний відділ про роботу студради та всі порушення правил проживання в гуртожитку;
 • регулярно відвідує засідання профкому студентів і студентської Ради університету;
 • складає графік чергування мешканців гуртожитку на прохідній.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ:

 • бере участь у складанні перспективного плану роботи студради;
 • разом з головою студради організовує і планує роботу:

а)      зустрічей з цікавими людьми;

б)      круглого столу;

в)      наочної агітації і стінної преси;

г)       теле-радіо точок;

 • складає графік чергування мешканців гуртожитку на прохідній.
 • контролює виконання планів роботи комісій студради.

 

 

КОМІСІЯ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВОЇ РОБОТИ:

 • складає плани роботи студради:
 • організовує роботу всіх комісій студради;
 • веде протокол засідань студради;
 • складає графік чергування членів студради;
 • контролює виконання планів комісіями ради;
 • за дорученням студради веде підготовку загальних зборів мешканців гуртожитку.

 

КОМІСІЯ КУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

 • організовує лекції, бесіди на різноманітні теми;
 • проводить вечори відпочинку, тематичні вечори, музично-розважальні програми;
 • поновлює, оформлює стенди наочної агітації, кімнати відпочинку в гуртожитку;
 • організовує зустрічі з викладачами та адміністрацією університету.

 

КОМІСІЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОЇ РОБОТИ:

 • слідкує за забезпеченістю всім необхідним твердим і м’яким інвентарем мешканців гуртожитку, за їх своєчасним ремонтом:
 • залучає студентів до біжучого ремонту гуртожитку;
 • слідкує за санітарним і естетичним оформленням кімнат і приміщень загального користування;
 • організовує роботу кімнат побутового обслуговування;
 • проводить наради із старостами поверхів і кімнат;
 • організовує рейдові перевірки щодо дотримання Правил проживання в гуртожитку.

 

КОМІСІЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ:

 • в контакті із кафедрою фізвиховання організовує спортивні змагання в гуртожитку;
 • проводить спортивні змагання між гуртожитками;
 • організовує туристичні поїздки та походи;
 • оформлює спортивні стенди в гуртожитку;
 • комплектує спортивні команди для участі в спартакіаді гуртожитків.

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ:

Студрада проводить свої засідання не рідше одного разу на місяць. В тих випадках, коли цього потребують обставини, члени студради збираються частіше.

Студрада складає перспективний план роботи, який погоджується з профкомом студентів і затверджується адміністрацією університету.