↑ Повернутись до Архів

Випуск 27, 2013

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents} 184–187

Кобрій О. [Моделювання змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина XX – початок XXI ст.)]{Modelling of the content of pedagogical disciplines in universities of Ukraine (the second half of the 20th

the beginning of the 21st century)} 4–15

Романова Г. [Концептуальні засади підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій]{Conceptual framework of teachers of higher educational institutions in the economic design of educational technology} 16–32

Никитенко О. [Професійно-особистісні якості як основа виховання майбутніх учителів]{Professional and personal qualities as basis of educational process for future teachers} 33–45

Бабушко С. [Сучасні підходи до підготовки організаторів навчання дорослих на прикладі фахівців туристичної сфери]{New approaches of training the trainers for adults employed in tourism industry} 46–58

Задорожна І. [Організаційні форми і засоби реалізації самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов]{Organizational forms and aids of self-study work of future foreign language teachers} 59–72

Петречко М. [Соціальна зумовленість навчального методу Гелен Паркхерст]{Social dependency of learning method by H. Parkhurst} 73–83

Коцопей Г. [Особистість учителя в педагогічній думці редакції журналу “Домъ и школа” (1863 – 1864 рр.)]{Personality of teacher in educational thought of the magazine “House and School” (1863 – 1864)} 84–92

Зеленська Л. [“Студентське питання” у практиці роботи вчених рад вітчизняних університетів другої половини XIX – початку XX століття]{“Students’ question” in the practice of work of the soviet universities’ academic councils of the second half of the XIXth – beginning of the XXth century} 93–106

Івах С. [Жіночий рух Галичини кінця XIX ст. – 1939 р. як проблема історико-педагогічних досліджень]{Women’s movement in Halychyna of the end of the 19th century – 1939 as the problem of historical-educational researches} 107–123

Стинська В. [Особливості становлення системи соціально-педагогічної підтримки дитинства й материнства в УРСР у 20-ті рр. XX ст.]{Peculiarities of the social-pedagogical support of childhood and motherhood formation in the USSR in 20s of the 20th century} 124–138

Пєхарєва С. [Моніторинг як функція управління освітнім процесом дошкільного навчального закладу]{Monitoring as a function of management of educational process in pre-schools establishments} 139–152

Бобак О. [Сім’я і родинне виховання як середовище соціалізації дітей дошкільного віку у поглядах Мирослава Стельмаховича]{Family and family education as the sphere of preschool children socialization in the views of Myroslav Stelmakhovych} 153–166

Устименко-Косоріч О. [Професійна підготовка баяністів-акордеоністів у сербських музичних школахакадемічно-народного типу]{Accordion training in Serbian music schools of academically popular type} 167–179

[Наші автори]{Our authors}180–183

[Вимоги]{Requirements}188–189

[Реферати]{Abstracts}

Оновлено: 27 Вересень, 2015