Перелік навчальних дисциплін спеціальності 013 Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

 

II. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

 

2.2.Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором спеціальності )

 

2.3.Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором студента )

 

 

Спеціалізація: англійська мова

 

 

Спеціалізація: інформатика

 

 

Спеціалізація: образотворче мистецтво

 

 

Спеціалізація: хореографія

 

 

 

  • Підсумкова атестація ( захист кваліфікаційної роботи )
Оновлено: 2 Червень, 2020